فروش خودرو نوامبر 2022 – Maruti، Hyundai، Tata، Honda، Skoda، VW

تاتا موتورز در ادامه مبارزه خود برای سرنگونی هیوندای از رتبه دوم، 46037 دستگاه فروخت که نسبت به فروش 29778 دستگاهی در سال گذشته افزایش داشت و رشد 54.6 درصدی را در سال گذشته ثبت کرد و 15259 دستگاه در سال گذشته افزایش یافت. تاتا با ثبت 1.81 درصد رشد و 820 واحد در حجم، اولین رتبه در این لیست است که رشد قابل توجهی را ثبت کرده است. تاتا 14.36 درصد از کل فروش خودرو را در اختیار دارد.

فروش خودرو نوامبر 2022 - سال
فروش خودرو نوامبر 2022 – سال

اخیراً اقدامات زیادی در زمینه فروش خودرو انجام نشده است. این در نمودارهای فروش خودرو در نوامبر 2022 نیز منع، شده است. اگرچه بخش خودرو با افزایش 75714 دستگاهی در مجموع 320564 دستگاه رشد سالانه 30.92 درصدی را نشان داد، اما برای پیشی گرفتن از 336298 دستگاه در اکتبر 2022 کافی نبود.

در نهایت، ما سیتروئن را داریم که 1486 درصد رشد سالانه در مقایسه با 52 دستگاه C5 ایرکراس فروخته شده در نوامبر 2021 داشته است. سیتروئن با فروش 825 دستگاهی در ماه گذشته و فروش 1195 دستگاهی در اکتبر 2022، 4.68 درصد کاهش ماهانه را به ثبت رساند.


منبع: https://www.rushlane.com/car-sales-nov-2022-maruti-hyundai-tata-،nda-12454460.html

ماهیندرا در ماه گذشته 30392 دستگاه خودرو فروخت. ماهیندرا با فروش 19458 دستگاه خودرو در سال گذشته و 32298 دستگاه فروش در یک ماه قبل، 56.19 درصد رشد سالانه و 5.90 درصد کاهش در ماه قبل را ثبت کرد. کیا با فروش 24025 دستگاهی در نوامبر 2022 در ردیف بعدی قرار دارد. کیا رشد سالانه 69 درصدی و رشد ماهانه 3.01 درصدی را ثبت کرد.

،ده فروشی ام جی به 4079 واحد رسید و 64.41 درصد افزایش نسبت به سال قبل و 6.59 درصد از دست داد. فروش نیسان، فول، واگن و جیپ هیچ رشد مثبتی در فروش خودرو در نمودار نوامبر 2022 ثبت نکرده است. نیسان، فول، واگن و جیپ به ترتیب 2400 دستگاه، 1935 دستگاه و 894 دستگاه فروخته اند.

در صدر ج، فروش خودرو در نوامبر 2022، ماروتی فروش خود را از دست می دهد، در حالی که هیوندای راکد بود و تاتا رشد کرد.

تاتا تیاگو
تصویر – خوشال کومار

هیوندای با فروش 48003 خودرو در ماه گذشته جایگاه دوم را به دست آورد. با فروش 37001 دستگاه در سال گذشته، هیوندای 29.73 درصد رشد سالانه را به ثبت رساند و سهم بازار 14.97 درصد از کل فروش خودرو را در اختیار دارد. هیوندای تنها با 2 خودرو به‌دست‌آمده در حجم MoM، به سختی با پوست دندان‌هایش به فضای سبز افتاد. اگرچه این برند کره ج،ی در سال 11002 خودرو به دست آورد.

افت فروش 4.68 درصد و از دست دادن حجم به 15734 واحد موم رسید. شرکت اصلی این بخش، Maruti Suzuki در ماه گذشته 1,32,395 خودرو فروخت. رشد سالانه 20.66 درصد با رشد حجم 22669 خودرو بود. ماروتی با فروش 1,40,337 خودرو در یک ماه قبل، 5.66 درصد از فروش خود را از دست داد و همچنان 41.30 درصد از کل فروش خودرو را در اختیار داشت.

فروش خودرو نوامبر 2022

رشد سالانه هوندا و رنو به ترتیب 29.21 درصد و 25.30 درصد بود، در حالی که کاهش رشد اقتصادی ثبت شده به ترتیب 26.11 درصد و 18.62 درصد بود. پس‌زمینه اشکودا رنگ‌های سبز را در تجزیه و تحلیل سالانه و مامان نشان داد. با فروش 4433 دستگاه، اشکودا فروش خود را در سال 101.87 درصد دوبرابر کرد و 30.81 درصد رشد را افزایش داد. افزایش حجم سالانه 2237 واحد و 1044 واحد ماهانه بود.

فروش خودرو نوامبر 2022 - مادر
فروش خودرو نوامبر 2022 – مادر

افزایش حجم سالانه 9811 واحد و 702 واحد ماهانه بود. تویوتا با ثبت افت 9.52 درصدی نسبت به سال قبل و 10.48 درصد کاهش ماهانه به طور کامل به شکاف سقوط کرد. تویوتا با فروش 11765 دستگاهی در ماه گذشته 3.67 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده است. هوندا و رنو با فروش 7051 و 6330 دستگاهی به ترتیب رتبه های هفتم و هشتم را به خود اختصاص داده اند و از الگوی مشابهی در تحلیل فروش پیروی می کنند.

فروش هوندا، رنو، ام جی نوامبر 2022