فروش دو چرخ در سپتامبر 2022

رویال انفیلد با 73646 واحد در جایگاه پنجم قرار گرفت و بالاترین رتبه را در لیست 170 درصد به ثبت رساند. 43 درصد رشد سالانه و 17.10 درصد رشد ماهانه. افزایش حجم رویال انفیلد به 46,413 واحد در سال و 10,754 واحد ماهانه رسید. در نهایت، سوزوکی را داریم که با 72012 دستگاه پیشرفت ثابتی را نشان داد و 27.21 درصد رشد سالانه و 11.38 درصد رشد ماهانه با افزایش حجم در 15404 واحد در سال و 7358 واحد در سال گذشته ثبت کرد.

فروش 2W سپتامبر 2022 - داخلی
فروش 2W سپتامبر 2022 – داخلی

TVS با 2,83,878 واحد در جایگاه سوم قرار گرفت و 16.30 درصد رشد سالانه و 18.62 درصد رشد ماهانه ثبت کرد. افزایش حجم سالانه 39794 واحد و 44553 واحد ماهانه بود. باجاج با 2,22,912 رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است و 28.15 درصد رشد سالانه و 4.67 درصد کاهش در فروش را ثبت کرده است.

هنگامی که صادرات داخلی و صادرات با هم ،یب شوند، Hero MotoCorp با 5,19,980 دستگاه از امکانات تولید خود خارج شده است. همه اینها علیرغم اینکه Hero شاهد کاهش 1.95 درصدی فروش در سال گذشته بود. هر چند Hero 12.40% MoM به دست آورد. افزایش حجم به 57372 واحد موم رسید. هوندا با 5,18,559 رانده شد و رشد 7.61% در سال و 12.12% رشد را ثبت کرد.

TVS 77851 دستگاه فروخته و افت 11.96 درصدی نسبت به سال قبل را تجربه کرده و 2.15 درصد رشد داشته است. هوندا و سوزوکی به ترتیب رتبه های سوم و چهارم را در صادرات دارند. هوندا و سوزوکی به ترتیب رشد مثبت 62.61% و 18.82% در سال را نشان می‌دهند که فروش به ترتیب 24.61% و 1.12% کاهش داشته است. میزان صادرات هوندا 29635 دستگاه و سوزوکی 14738 دستگاه بوده است.

TVS نیز با ،وج 3,61,729 واحد در بازار سبز سقوط کرد و 8.79 درصد رشد سالانه و 14.64 درصد رشد ماهانه ثبت کرد. افزایش حجم سالانه 29,218 واحد و 46,190 واحد ماهانه بود. باجاج با 3,48,355 دستگاه به طور کامل در قرمز سقوط کرد و شاهد افت فروش 3.51 درصدی سالانه و 2.04 درصدی ماهانه بود.

فروش 2W سپتامبر 2022 - مجموع
فروش 2W سپتامبر 2022 – کل
هند که یکی از بزرگترین بازارهای دو چرخ در جهان است، تولیدکنندگان برای به دست آوردن تسلط سخت تلاش می کنند. در آن مسابقه، Hero MotoCorp در ماه گذشته با توجه به هوندا، جایگاه اول را حفظ کرده است. با فروش 5,07,690 دستگاه در بازار داخلی، Hero با رشد 0.44 درصدی سالانه، افزایش حجم 2228 واحدی، پیشتاز است.

مجموع فروش داخلی این 6 تولیدکننده به 16,49,062 دستگاه رسید و شاهد رشد 12.10 درصدی در سال و 11.83 درصد رشد ماهانه بود. صادرات در ا،ر زره های تولیدکنندگان دچار شکاف شد. باجاج با 1,25,443 دستگاه صادر شده، بالاترین صادرکننده است و 32.95 درصد رشد سالانه و 3 درصد رشد ماهانه داشته است. باجاج 46.74 درصد از صادرات این فهرست را به خود اختصاص داده است.

دو چرخ صادرات سپتامبر 2022

سوزوکی و رویال انفیلد هر دو رشد مثبتی را به ترتیب با 25.70 درصد و 144.85 درصد رشد سالانه ثبت ،د. مجموع فروش به ترتیب 86750 دستگاه و 82097 دستگاه بوده است. در مجموع، تعداد فروش این 6 تولیدکننده دو چرخ در سپتامبر 2022 با 6.03 درصد رشد سالانه و 9.82 درصد رشد ماهانه به 1917470 دستگاه رسید. افزایش حجم سالانه 1,09,128 واحد و 1,71,504 واحد ماهانه بود.


منبع: https://www.rushlane.com/two-wheeler-sales-sep-2022-hero-،nda-tvs-bajaj-12450934.html

فروش Hero MotoCorp در مجموع به 5,19,980 رسید و با پشت سرگذاشتن هوندا در جایگاه اول قرار گرفت.

رویال انفیلد 350 سی سی سفارشی توسط ایمور
رویال انفیلد 350 سی سی سفارشی توسط ایمور

Hero MotoCorp 12290 دستگاه فروخته و شاهد کاهش 50.61 درصدی رشد نسبت به سال گذشته و رشد 3.56 درصدی MoM بوده است. رویال انفیلد 8451 دستگاه فروخته و تنها شرکتی است که در تحلیل سالانه و مامان رشد مثبتی در صادرات داشته است. در مجموع، صادرات این 6 تولیدکننده با افت 20.43 درصدی نسبت به سال قبل و 1.07 درصدی نسبت به ماه قبل مواجه شد.

فروش 2W سپتامبر 2022 - صادرات
فروش 2W سپتامبر 2022 – صادرات

فروش کل دو چرخه سپتامبر 2022

Hero در آگوست 2022 بیش از 4،50،740 واحد فروش، 56950 واحد به دست آورد و رشد 12.63 درصدی را ثبت کرد. با ارقامی مانند این، Hero 30.79 درصد از سهم بازار را در میان تولیدکنندگان پیشرو دو چرخ به خود اختصاص داده است. هوندا با فروش 4,88,924 دستگاهی در داخل جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. این برند ژاپنی شاهد رشد 5.44 درصدی در سال و 15.53 درصد رشد ماهانه بود. افزایش حجم سالانه 25,241 واحد و 65,708 واحد ماهانه بود.

فروش دو چرخ در سپتامبر 2022