فروش دو چرخ ژوئن 2023 – Hero، Honda، TVS، Bajaj، Royal Enfield

هزینه‌های بالاتر خودروهای دو چرخ، افزایش EMI و کاهش احساسات روستایی شاهد تقاضای ضعیف در بخش موتورسیکلت‌های دو چرخ در ژوئن 2023 بود. مجموع فروش (داخلی + صادرات) هم بر اساس سالانه و هم بر اساس ماهانه به 14,36,245 دستگاه در ژوئن 2023 کاهش یافت. ، از 15,39,821 واحد فروخته شده در ژوئن 2022. این کاهش حجم 1,03,576 واحد بود. فروش MoM 7.54 درصد در مقایسه با 1553319 دستگاه فروخته شده در می 2023 کاهش یافت که مربوط به کاهش رشد 117074 واحدی بود.

فروش هوندا نیز در سال 2023 به 3,02,833 دستگاه کاهش یافت. در مقایسه با 3,55,560 دستگاه در ژوئیه 2022، 22.14 درصد کاهش یافت. TVS رشد سالانه 22.14 درصدی را به ثبت رساند و به فروش 235833 واحدی در ژوئن 2023 رسید، فروش MoM 6.67 درصد کاهش یافت. همین امر در مورد باجاج خودرو (1,66,292 دستگاه) و رویال انفیلد (67,495 دستگاه) نیز صادق بود. هر دو خودروساز به ترتیب 32.95 و 34.27 درصد رشد سالانه را ثبت ،د، اما فروش مادران به ترتیب 14.64 درصد و 4.66 درصد کاهش یافت.

صادرات دو چرخ ژوئن 2023
فروش دو چرخ ژوئن 2023

صادرات دو چرخ ژوئن 2023

شرکت باجاج اتو لیمیتد با 52.82 درصد سهم با 127357 دستگاه در ماه گذشته در صدر فهرست صادرات قرار گرفت. این کاهش 33.27 درصدی نسبت به 1،90،865 دستگاه در ژوئن 2022 بود، در حالی که صادرات از 1،12،885 دستگاه در می 2023، 12.82 درصد بهبود یافت. صادرات TVS در ماه گذشته به 68،568 دستگاه رسید که از 31 درصد کاهش داشت. 00,625 دستگاه در ژوئن 2022 فروخته شد اما 2.95 درصد نسبت به 66,605 دستگاه فروخته شده در می 2023 بهبود یافت. هوندا (21,337 دستگاه)، Hero MotoCorp (14,236 دستگاه) و رویال انفیلد (9,614 دستگاه) هر کدام بر اساس یک ماه سال گذشته بهبود یافته اند. .

دو چرخ مجموعا ژوئن 2023
دو چرخ مجموعا ژوئن 2023

با در نظر گرفتن فروش 5 OEM پیشرو در بخش دو چرخ هندی. فروش فقط به میزان 0.67 درصد نسبت به سال قبل بهبود یافت. در ژوئن 2022، 1187210 دستگاه فروخته شد که در ماه گذشته به 1195133 دستگاه رسید. فروش MoM نسبت به 1337749 دستگاه در می 2023 کاهش 10.66 درصدی را تجربه کرد.

فروش دو چرخ ژوئن 2023
فروش دو چرخ ژوئن 2023

فروش داخلی دو چرخه ژوئن 2023

از نظر مجموع فروش (داخلی + صادرات)، این Hero MotorCorp بود که با 4,36,993 فروش در ماه گذشته علیرغم کاهش سالانه و ماهانه در صدر فهرست قرار گرفت. پس از آن هوندا با فروش 3,24,093 دستگاه در ژوئن 2023 قرار گرفت که 15.57 درصد نسبت به سال قبل و 1.61 درصد کاهش در ماهانه داشت.

فروش هرو دو چرخ با 8.73 درصد سالانه و 16.83 درصد در ماه ژوئن به 4,22,757 دستگاه در ژوئن 2023 کاهش یافت. در ژوئن 2022 و مه 2023 به ترتیب 4,63,210 دستگاه و 5,08,309 دستگاه فروخته شد. Hero در حال حاضر دارای 35.37 درصد سهم در این لیست است. محصولات جدیدی که قرار است در ماه‌های آینده فروش خود را افزایش دهند، رودستر نئو رترو Harley-Davidson X440 هستند، در حالی که این شرکت همچنین Xtreme 160R 4V جدید را به همراه طیف جدیدی از 100cc HF Deluxe و P،ion Plus در ماه ژوئن رونمایی کرد.

رویال انفیلد هانتر 350
رویال انفیلد هانتر 350

ارقام فروش 5 OEM پیشرو در بخش خودروهای دو چرخ هند برای ماه ژوئن 2023 نشان دهنده کاهش رشد در کل فروش بر اساس سالانه و مادری است.

از سوی دیگر، مجموع فروش TVS با رشد سالانه 3.64 درصدی به 3.04.401 دستگاه در ژوئن 2023 رسید، اگرچه فروش MoM 4.66 درصد کاهش یافت. فروش خودرو باجاج با 2,93,649 دستگاه در ماه گذشته کاهش یافته است در حالی که رویال انفیلد با رشد 25.57 درصدی در سال به 77,109 دستگاه در ژوئن 2023 رسیده است.


منبع: https://www.rushlane.com/two-wheeler-sales-june-2023-hero-،nda-tvs-bajaj-royal-enfield-12473332.html

صادرات با 31.62 درصد کاهش در سال 2023 به 2.41.112 دستگاه در ژوئن 2023 از 3.52.611 دستگاه فروخته شده در ژوئن 2022 رسید. این لیست کاهش رشد سالانه را نشان داده است، اما بر اساس مادران بهبود یافته است.