فروش رویال انفیلد اوت 2022

فروش بالای 350 سی سی با 8 درصد رشد، 7876 دستگاه گزارش شده است. از 7288 واحد، افزایش حجم به 588 رسید. در این بخش، RE 650 Twins، Himalayan و Scram را به فروش می رساند. آنها به زودی رزمناوهای جدید هیمالیا 450، اسکرام 450 و سوپر شهاب 650 را راه اندازی خواهند کرد.

فروش رویال انفیلد اوت 2022
فروش رویال انفیلد اوت 2022
بخش 350 سی سی بالا شاهد کاهش فروش 14.57 درصدی از 9219 دستگاه بود. کاهش حجم به 1343 واحد رسید. رشد فروش داخلی 35.17 درصد گزارش شده است که از 46529 واحد افزایش یافته است. افزایش حجم به 16363 واحد رسید. صادرات از بیش از 9 هزار واحد با 20 درصد کاهش کاهش یافت. کاهش حجم 1.8 هزار واحد بود.

فروش YTD در 5 ماه آینده افزایش می یابد

در حالی که صادرات رشد می کرد، رشد فروش داخلی بود که نتیجه قوی را به همراه داشت. از مجموع فروش، بخش 350 سی سی مانند همیشه آنچه را که اتفاق می افتد تعریف و دیکته می کند، فقط این بار در یک آواتار قوی تر. فروش بخش 350 سی سی از 38572 دستگاه، 62236 دستگاه گزارش شده است. رشد حجم 61.35 درصد گزارش شده است. افزایش حجم به 23664 واحد رسید. در این بخش، RE ک،یک، گلوله، شهاب، الکترا و شکارچی را می فروشد.

فروش YTD FY23 برای بخش 350 سی سی به 2,64,376 دستگاه افزایش یافته است. با رشد 45 درصدی، فروش YTD در سال از 1,82,681 واحد افزایش یافته است. فروش بالای 350 سی سی با 57 درصد افزایش به 48496 دستگاه از 30857 دستگاه رسیده است. مجموع فروش YTD از 213538 واحد به 3,12,872 واحد افزایش یافته است. رشد حجم 47 درصد بود. صادرات برای بخش مالی با رشد 50 درصدی به 45809 واحد رسیده است که از 30501 واحد افزایش یافته است. با توجه به اینکه بخش 350 سی سی ستون فقرات آن است، رویال انفیلد اغلب راهی برای تقویت مجدد بخش پیدا کرده است. آ،ین کودک شگفت انگیز آن Hunter 350cc است که در اوایل آگوست عرضه شد.


منبع: https://www.rushlane.com/royal-enfield-sales-aug-2022-cl،ic-bullet-meteor-12448144.html

در حالی که فروش خودروهای دو چرخ در سطح صنعت هنوز به بالاترین حد خود بازنگشته است، رویال انفیلد یک سه ماهه رو به رشد را پشت سر می گذارد. در کنار عملکرد فروش قوی در سال، فروش مادران نیز به طور قابل توجهی بهبود یافته است. مجموع فروش موتور سیکلت رویال انفیلد در ماه گذشته چیزی بیش از 70 هزار دستگاه گزارش شده است.

صادرات رویال انفیلد با رشد 6 درصدی به 7220 واحد رسید. افزایش حجم از 6790 واحد به 430 واحد رسید. مجموع فروش داخلی از 39070 دستگاه به 62892 دستگاه افزایش یافته است. افزایش حجم 23822 واحد با رشد 61 درصدی گزارش شده است. نتایج رویال انفیلد آگوست 2022 شاهد رشد در تمام سه ماهه بود.

رشد فروش MoM در آگوست 2022

رویال انفیلد رشد فروش YTD، YoY و MoM را در آگوست 2022 گزارش می دهد. مجموع فروش از 70 هزار دستگاه فراتر رفت

رویال انفیلد هانتر 350 جدید
رویال انفیلد هانتر 350 جدید

فروش MoM از 55555 دستگاه افزایش یافته است. افزایش حجم با 26 درصد رشد به 14557 واحد رسید. فروش بخش 350 سی سی از 46336 دستگاه با رشد 34.31 درصدی افزایش یافته است. افزایش حجم کمی کمتر از 16 هزار واحد بود.

تولید کننده با مجموع 70112 دستگاه رشد فروش 53 درصدی را گزارش می دهد. افزایش حجم از 45860 واحد در سال گذشته به 24252 واحد رسید. از آنجایی که فروش ماهانه همچنان به رشد خود ادامه می دهد، شرکت به صورت پشت سر هم بهبودی در فروش YTD گزارش کرده است.

فروش رویال انفیلد اوت 2022