فروش رویال انفیلد اکتبر 2022

اگر تولیدکننده‌ای وجود داشته باشد که در آینده نزدیک رشد چشمگیری داشته باشد، آن شرکت رویال انفیلد است. راه اندازی منظم موتورسیکلت های جدید به RE در دستیابی به رشد فروش کمک کرده است. فروش در ماه های اخیر رشد کرده و به اوج های جدیدی رسیده است.

موتورسیکلت های 350 سی سی بخش عمده فروش رویال انفیلد را تشکیل می دهند. این برای ماه گذشته نیز صادق است. RE با 74828 واحد رشد خود را در سال 2021 با فروش 37419 واحد در اکتبر 2021 دوبرابر کرد و 100.03 درصد رشد سالانه و 0.84 درصد رشد ماهانه ثبت کرد. افزایش حجم در سال به 38102 واحد و 622 واحد ماهانه رسید. این بخش از موتورسیکلت های RE 90.99٪ از فروش کلی آن را تشکیل می دهد.

فروش رویال انفیلد اکتبر 2022
فروش رویال انفیلد اکتبر 2022

موتورسیکلت‌های 350 سی‌سی در حال حاضر شامل پرفروش‌ترین موتورسیکلت‌های ک،یک 350 هستند و پس از آن هانتر 350، شهاب 350، گلوله 350 و الکترا 350 قرار دارند. موتورسیکلت‌هایی با حجم بیش از 350 سی‌سی فروش چند، ندارند. همانطور که گفته شد، آنها در بخش های مربوطه خود بسیار خوب عمل می کنند. با جابجایی بیش از 350 سی سی، هیمالیا، اسکرام 411، اینترسپتور 650 و ،تی جی تی 650 را داریم.

رویال انفیلد سهم عادلانه خود را از صادرات دارد. با این حال، زم، که تجزیه و تحلیل MoM نمودار می شود، صادرات به خوبی حفظ نمی شود. با کاهش فروش 32.47 درصدی در ماه گذشته، صادرات در ماه گذشته به 5707 دستگاه رسید. هنگامی که تجزیه و تحلیل سالانه نمودار شد، RE شاهد رشد مثبت 62.04٪ با افزایش حجم 2185 واحد بود.


منبع: https://www.rushlane.com/royal-enfield-sales-oct-2022-bullet-cl،ic-،ter-650-twins-12452495.html

فروش رویال انفیلد در مجموع به 82235 دستگاه رسید. در مقابل، RE تنها 44133 دستگاه در سال قبل و 82097 دستگاه در ماه قبل فروخته است. بنابراین رشد سالانه 86.33 درصدی و رشد ماهانه ناچیز 0.17 درصدی را ثبت کرد. رشد حجم سالانه 38102 واحد و تنها 138 واحد ماهانه بود.

فروش داخلی رویال انفیلد 76528 دستگاه گزارش شد و رشد 88.44 درصدی نسبت به 40611 دستگاه در سال قبل و 3.91 درصد رشد ماهانه بیش از 73646 دستگاه در ماه قبل را ثبت کرد. افزایش حجم سالانه 35917 واحد و 2882 واحد ماهانه بود.

فروش رویال انفیلد اکتبر 2022
فروش رویال انفیلد اکتبر 2022

اگر به فروش موتور سیکلت 500 سی سی+ نگاه کنید، این کانتیننتال GT 650 و اینترسپتور 650 هستند که با بیش از 80 درصد سهم در این بخش تسلط دارند. در بخش 350 سی سی، رویال انفیلد است که با تسلط مطلق در صدر قرار می گیرد.

فروش رویال انفیلد اکتبر 2022

این 4 موتورسیکلت در مجموع 7407 دستگاه در ماه گذشته فروش داشته اند که نسبت به فروش 6724 دستگاهی در سال گذشته و از 7891 دستگاه در ماه قبل کاهش یافته است. از این رو این بخش رشد سالانه 10.16 درصدی را ثبت کرد و فروش در ماهانه 6.13 درصد کاهش یافت. رشد حجم سالانه 683 واحد و موم کاهش حجم 484 واحد گزارش شد.

رویال انفیلد صادرات اکتبر 2022

فروش رویال انفیلد در اکتبر 2022 به 82235 دستگاه رسید و در مقابل RE تنها 44133 دستگاه در سال قبل و 82097 دستگاه در ماه قبل فروخته است.

فروش رویال انفیلد اکتبر 2022
فروش رویال انفیلد اکتبر 2022