فروش رویال انفیلد نوامبر 2022

فروش رویال انفیلد در تحلیل MoM در سراسر جهان کاهش یافته است – از جمله 350 سی سی تا 650 سی سی، داخلی و صادرات.

رویال انفیلد 350 سی سی فروش نوامبر 2022
رویال انفیلد 350 سی سی سفارشی توسط ایمور

افزایش حجم سالانه برای بخش 350 سی سی 22610 موتورسیکلت است و این بخش 80.20 درصد از کل ظرفیت تولید رویال انفیلد را در اختیار دارد. این مقدار در اکتبر 2022، فقط یک ماه قبل، 91.15٪ بود. بخش 350 سی سی در آن ماه 74828 موتورسیکلت فروخته بود. فروش MoM با کاهش 8872 موتورسیکلت 11.86 درصد کاهش یافت.

فروش رویال انفیلد 350 سی سی YTD به 4,79,366 موتورسیکلت رسید که در مقایسه با 2,88,956 موتورسیکلت فروخته شده در سال گذشته، 65.90 درصد نسبت به سال قبل رشد کرد. حجم به دست آمده 1,90,410 موتور سیکلت در سال بود. رویال انفیلد سهم عادلانه ای از دوچرخه های بالای 350 سی سی از جمله هیمالیا، اسکرام 411، اینترسپتور 650 و کانتیننتال GT 650 دارد.

فروش رویال انفیلد نوامبر 2022
فروش رویال انفیلد نوامبر 2022

در بازار داخلی، رویال انفیلد در ماه گذشته 65760 دستگاه فروخت. در مقایسه با فروش 44830 دستگاهی در سال گذشته و 76528 دستگاهی فروخته شده در یک ماه قبل، بازار داخلی 46.69 درصد رشد سالانه و 14.07 درصد کاهش ماهانه در فروش ثبت کرد. حجم به دست آمده در سال 20930 واحد و حجم از دست رفته 10768 واحد است.

رویال انفیلد صادرات نوامبر 2022

این بخش در ماه گذشته 4810 دستگاه فروخت و فروش 42.10 درصد نسبت به سال قبل و 35.06 درصد در ماه گذشته کاهش یافت. از دست دادن حجم سالانه 3,498 واحد و 2,597 واحد ماهانه بود. فروش YTD برای این بخش به 68,604 واحد رسید در مقابل 53,898 واحد فروش یک سال قبل در مدت مشابه و 27.28 درصد افزایش نسبت به سال قبل داشت. رویال انفیلد محصولات جدیدی مانند Himalayan 450، Scram 450، Super Meteor 650 را برای افزایش فروش به این بخش می آورد.

مجموعه 350 سی سی این برند شامل دوچرخه هایی مانند Cl،ic 350، Hunter 350، Meteor 350 و Bullet 350 است. این بخش در ماه گذشته 65956 موتورسیکلت فروخت. در تجزیه و تحلیل سالانه این بخش عملکرد بسیار خوبی داشت زیرا در سال گذشته 52.16 درصد رشد کرد در حالی که سال گذشته 43346 واحد فروخت.

فروش رویال انفیلد نوامبر 2022

فروش YTD برای بازار داخلی به 4,82,997 واحد رسید و نسبت به سال قبل 63.33 درصد رشد داشت. با انجام این کار، این شرکت 1,87,286 واحد در سال به دست آورد. این برند بریت،ایی در نوامبر 2022 5006 دستگاه به خارج از کشور ارسال کرد. در مقابل، 6824 دستگاه در سال گذشته و 5707 دستگاه در اکتبر 2022 ارسال شد.

رویال انفیلد 26.64 درصد کاهش نسبت به سال قبل و 12.28 درصد کاهش ماهانه ثبت کرد. صادرات YTD به 64973 دستگاه رسید که نسبت به فروش 47143 دستگاهی در سال گذشته افزایش داشت. صادرات YTD با رشد 37.82 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 17830 واحد افزایش یافت. در مجموع، رویال انفیلد 70766 موتورسیکلت در نوامبر 2022 فروخت و 37 درصد نسبت به فروش 51654 موتورسیکلت در نوامبر 2021 رشد کرد.

کل فروش به دلیل فروش 82,235 موتورسیکلت در اکتبر 2022، 13.95 درصد کاهش یافت. کل فروش YTD رویال انفیلد به 5,47,970 موتورسیکلت رسید و رشد 59.83 درصدی در سال را به ثبت رساند و 2,05,116 موتورسیکلت در حجم افزایش یافت.


منبع: https://www.rushlane.com/royal-enfield-sales-nov-2022-cl،ic-bullet-meteor-،ter-12454488.html

اگر یک برند دو چرخ در هند وجود داشته باشد که انحصار موتورسیکلت های ک،یک رترو را دارد، آن رویال انفیلد است. سازندگ، مانند هوندا، جاوا و یزدی دست خود را در این بخش امتحان کرده‌اند و نتایج چندان مثمر ثمر نبوده است.