فروش سوزوکی سپتامبر 2022 (بالاترین فروش تا کنون)

آنچه قابل توجه است این است که بیشترین فروش ماهانه سوزوکی در زم، بوده است که مملو از محدودیت های زنجیره تامین است. با توجه به اینکه سوزوکی مدت‌هاست برنامه‌های رشد خود را برای هند تشریح کرده است، مطمئناً به نظر می‌رسد که بالا،ه زمان من،ی است.

سوزوکی 2W فروش سپتامبر 2022 – بالاترین میزان فروش

سه ماهه ای که به تازگی به پایان رسید، مجموعاً 2 هزار واحد کمتر بود. با 1,97,558 دستگاه، فروش از 179L واحد افزایش یافت. رشد حجم در سه ماهه سوم 2021 به 18552 واحد رسید و 10.36 درصد رشد داشت. افزایش حجم در سه ماهه دوم سال 2022 به 29784 واحد رسید که میزان فروش آن 167774 واحد گزارش شد. رشد 17.75 درصد بود.

همه اینها با وجود برخی محدودیت های عرضه

عمده فروشی های داخلی MoM از 64654 واحد به 72012 واحد افزایش یافته است. افزایش حجم با 11.38 درصد رشد به 7358 واحد رسید. صادرات از 14905 واحد کاهش اندکی داشت. کاهش حجم با 1.12 درصد کاهش به 167 واحد رسید. فروش تجمعی MoM از 79559 واحد در افزایش حجم 7191 واحد افزایش یافت. رشد فروش 9 درصد بود.

ساتوشی اوچیدا، مدیر عامل سوزوکی موتور سیکلت هند Pvt گفت: “ما احساس غرور می کنیم که به اشتراک بگذاریم که این شرکت فروش کلی 86750 دستگاه را در سپتامبر 2022 به ثبت رسانده است. این منجر به رشد سالانه 27.6 درصدی در مقایسه با سال گذشته شده است. به ماه مشابه سال گذشته این بالاترین رقم ماهانه علیرغم برخی محدودیت های عرضه، شاهدی بر استقبال فزاینده از محصولات دو چرخ سوزوکی است.

سوزوکی دو چرخ رشد عمده فروشی و صادرات داخلی را در سپتامبر 2022 گزارش می دهد. فروش تجمعی در 86750 واحد

Suzuki Gi،er فروش سپتامبر 2022
تصویر – BLAZER9

عمده فروشی های داخلی برای سپتامبر 2022 کمی بیش از 72 هزار واحد گزارش شده است. رشد از 56608 واحد به 27.21 درصد رسید. افزایش حجم به 15404 واحد رسید. فروش داخلی 2W با 83 درصد ا،ریت کل تجارت آن را تشکیل می دهد. صادرات بیش از حد بهبود یافته است. تا 14738 واحد از 12404 واحد. افزایش حجم با 18.82 درصد رشد به 2334 واحد رسید. مجموع فروش ماهانه 86750 دستگاه گزارش شده است که از 69 هزار واحد افزایش یافته است. افزایش حجم با 26 درصد رشد به 17738 واحد رسید.

سوزوکی‌های دوچرخ همچنان بدون هیاهوی زیادی به حرکت خود ادامه می‌دهند. سازنده هیچ ادعایی در بازی های با حجم بالا ندارد. و به طور مداوم اعداد فروش خود را بهبود بخشیده است.

با نزدیک شدن به فصل تعطیلات در کشور، ما معتقدیم که بهبودی در احساس مشتری وجود خواهد داشت. علاوه بر این، زنجیره تامین نیز باید به تدریج ساده شود. ما مشتاقانه منتظر جشن های فرخنده در ماه اکتبر هستیم تا به این شتاب فروش ادامه دهیم.


منبع: https://www.rushlane.com/suzuki-sales-sep-2022-highest-ever-access-avenis-12450844.html

با محدودیت های تجاری مرتبط با بیماری همه گیر کووید-19، اه، فروش بیشتر به تعویق افتاد. با این حال، Q3 2022 در نهایت یک تقویت بسیار مورد نیاز را در بازو ارائه کرد. و با ادامه فصل جشن، دو چرخ سوزوکی می تواند ماه پربار دیگری را در اکتبر امسال ببیند.

سوزوکی 2W فروش سپتامبر 2022
سوزوکی 2W فروش سپتامبر 2022

سوزوکی Q3 2022 فقط 2 میلیون فروش دارد