فروش ماشین تاتا نوامبر 2022

— RushLane (@rushlane) 1 دسامبر 2022

به جز رزومه‌ها، فروش تاتا موتورز برای نوامبر 2022 نشان دهنده رشد مثبت در فروش PV و فروش خودروهای برقی است.

تاتا سافاری
تصویر – نمایشگاه خودرو

تاتا موتورز با زرادخانه خودروهایی مانند تیاگو، تیگور، پانچ، ن،ون، هریر، سافاری و غیره، موفق شد در ماه گذشته 46037 دستگاه بفروشد. این در بازار داخلی بود و شامل فروش EV همراه با آن است که دارای Tigor EV، Nexon EV Prime و Nexon EV Max است. به زودی Tiago EV به آن ملحق خواهد شد.

شرکت های حمل و نقل مسافربری مانند اتوبوس و وانت در مجموع 2041 دستگاه فروخته اند. تنها با فروش 1183 دستگاه نسبت به سال گذشته، فروش این بخش نسبت به سال گذشته 73 درصد رشد داشته است. خودروهای تجاری کوچک (SCV) و وانت بارها بیشترین تعداد را به خود اختصاص دادند. تاتا با فروش 13048 دستگاه خودرو در بازار داخلی، 17 درصد کاهش نسبت به سال گذشته در بخش SCV و پیکاپ داشته است.

فروش کل نوامبر 2022 تاتا موتورز

فروش ماشین تاتا نوامبر 2022 pic.twitter.com/U4cguhKw8o

مجموع فروش داخلی تاتا موتورز (PV + CV) برای ماه نوامبر 2022 به 73,467 دستگاه و رشد ثبت شده توسط تاتا موتورز 27 درصد در سال بود که ناشی از فروش 58,073 دستگاه در نوامبر 2021 است.
منبع: https://www.rushlane.com/tata-car-sales-nov-2022-nexon-tiago-punch-12454321.html

تاتا موتورز علیرغم اینکه رهبر بازار خودروهای تجاری بود، در نوامبر 2022 شاهد یک ش،ت بود. خودروهای تجاری متوسط ​​و سنگین (MCVs و HCVs) 8879 خودرو ثبت ،د و شاهد رشد من، 42 درصدی در سال بودند. این را نمی توان در مورد خودروهای تجاری متوسط ​​و سبک (ICV و LCV) گفت.

مجموع فروش CV تاتا در بازار داخلی به 27430 دستگاه رسید که در مقایسه با 28295 دستگاه در سال گذشته کمتر است. فروش نسبت به سال گذشته 3 درصد کاهش یافت. صادرات CV به 1,623 واحد رسید و با 3,950 دستگاه در سال گذشته، شاهد کاهش شدید 59 درصدی نسبت به سال گذشته بود. مجموع فروش CV (داخلی + صادرات) به 29053 دستگاه رسید و 10 درصد نسبت به 32245 دستگاه در نوامبر 2021 کاهش یافت.

فروش تاتا موتورز نوامبر 2022
فروش تاتا موتورز نوامبر 2022

با تنها 29778 واحد نسبت به سال گذشته، تاتا 55 درصد رشد سالانه را ثبت کرد. صادرات به 388 دستگاه رسید که 130 درصد نسبت به سال گذشته 169 واحد در سال گذشته افزایش داشت. مجموع فروش PV تاتا در ماه گذشته 46425 (بازار داخلی + صادرات) بوده است. تاتا با 29947 واحد پیشی گرفته، 55 درصد رشد سالانه به دست آورد.

فروش ماشین تاتا نوامبر 2022

با فروش 3462 دستگاه خودروی تجاری سبک و متوسط ​​در ماه گذشته، تاتا موتورز با 5099 دستگاه خودرو در سال گذشته، 32 درصد کاهش نسبت به سال گذشته داشته است. تاتا موتورز مجموعه CV خود را به طور گسترده ای اصلاح کرده و فناوری CNG را به MCV و HCV نیز معرفی کرده است. محدوده SCV شامل سری Intra و Yodha نیز به روز شد.

در حال حاضر، تاتا پیشرو در تولید خودروهای برقی مسافربری در کشور است. خودروهای برقی در ماه گذشته مجموعاً 4451 دستگاه را به خود اختصاص دادند و رشد خیره کننده 146 درصدی را نسبت به 1811 دستگاه در سال 2021 ثبت ،د.