فروش ماهیندرا اکتبر 2022 – XUV700، Scorpio، Thar، Bolero

مجموع فروش PV داخلی در ماه گذشته به 32298 دستگاه رسید که نسبت به فروش 20130 دستگاه در سال گذشته افزایش داشت. ماهیندرا رشد سالانه 60 درصدی قابل تحسینی را ثبت کرده است. فروش YTD در سال مالی 23 از مرز 2 میلیون عبور کرد و در مقایسه با 1,13,485 دستگاه در سال گذشته در سال مالی 22، ماهیندرا رشد 77 درصدی را ثبت کرد.

UV ها که بیشتر فروش ماهیندرا را تشکیل می دهند، در ماه گذشته به 32226 دستگاه رسید در حالی که در مدت مشابه سال گذشته 20034 دستگاه فروخته شد. ماهیندرا با ارقامی مانند این رشد سالانه 61 درصدی را ثبت کرده است. رشد YTD حتی بهتر است که در 78٪ سالانه با 1,99,278 واحد فروش YTD در سال مالی 23 بیش از 1,12,050 واحد فروخته شده YTD در سال مالی 22 باقی می ماند.

اگر شرکتی وجود داشته باشد که بتواند ادعا کند که سازنده SUV است، ماهیندرا است. ماهیندرا با بیش از UVs نسبت به خودرو و MPV در زرادخانه خود، یکی از سازندگان پیشرو SUV در کشور است. ماهیندرا با شاسی بلندهایی مانند Scorpio، XUV700 و Thar راه طول، را در ارائه وسایل نقلیه مد روز پیموده است و در سال‌های اخیر بسیار جذاب بوده است.

ماهیندرا به لطف شاسی بلندهای جدید خود مانند XUV700، Scorpio، Thar و غیره، به سازنده شماره 1 SUV هند تبدیل شده است.

XUV700 آبی
تصویر – اشو

به گفته ویجی ناکرا، رئیس بخش خودرو، ام اند ام، حجم فروش ما در ماه اکتبر به دلیل تقاضای شدید جشن ها به رشد خود ادامه داد. ما 32226 خودروی شاسی بلند را در ماه اکتبر فروختیم که رشد 61 درصدی را به دلیل تقاضای قوی در سراسر مجموعه ما به ثبت رساند. خودروهای تجاری ما نیز در این ماه رشد قابل توجهی را ثبت ،د.

فروش و صادرات ماهیندرا اکتبر 2022
فروش و صادرات ماهیندرا اکتبر 2022

فروش ماهیندرا در اکتبر 2022 به 32226 دستگاه رسید. بخش وسایل نقلیه مسافری (شامل UV ها، اتومبیل ها و وانت ها) در همین مدت 32298 دستگاه خودرو فروخته است. این نشان دهنده محبوبیت بسیار زیاد شاسی بلندهای ماهیندرا در مقایسه با KUV100 و Mar،o است.

فروش ماهیندرا اکتبر 2022

فروش ماهیندرا در اکتبر 2022 برای 3 وات (شامل 3 وات برقی) در 5081 دستگاه قابل احترام بود که از 3527 دستگاه در اکتبر 2021 بیشتر شد. با این کار، ماهیندرا شاهد رشد 44 درصدی در سال بود. فروش YTD برای 3W 30,682 دستگاه بود که از 14,312 واحد افزایش یافت و فروش آن با رشد 114 درصدی بیش از دو برابر شد.

Cars+Vans شامل فروش e-Verito، KUV100 و Mar،o است و سهم قابل توجهی برای ماهیندرا ندارد. با فروش 72 دستگاه در ماه گذشته، فروش 25 درصد نسبت به 96 دستگاه در سال گذشته کاهش یافته است. همانطور که گفته شد، فروش YTD Cars+Vans در سال مالی 23 به 1743 دستگاه رسید که از 1435 دستگاه افزایش 77 درصدی را ثبت کرد.

ماهیندرا SUV و فروش خودرو اکتبر 2022
ماهیندرا SUV و فروش خودرو اکتبر 2022

صادرات در ماه اکتبر 2022، 2755 دستگاه بوده است. در مقایسه با 3174 دستگاه فروخته شده در سال گذشته، صادرات 13 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت. فروش YTD در سال مالی 23 به 18511 دستگاه رسید که در مقایسه با 17553 دستگاه در سال قبل، تنها 5 درصد رشد داشته است.


منبع: https://www.rushlane.com/mahindra-sales-oct-2022-xuv700-scorpio-thar-bolero-12452452.html

LCV <2T از 3175 دستگاهی که در اکتبر 2021 فروخته شده بود، 4562 دستگاه را تشکیل می دهد. فروش نسبت به سال قبل 44 درصد رشد داشته است. فروش YTD به 26170 دستگاه رسید در مقابل 16270 دستگاه در سال مالی 22 با رشد 61 درصدی. فروش خودرو LCV 2T-3.5T به 15728 دستگاه رسید که نسبت به فروش 11178 دستگاهی در سال گذشته افزایش یافت و رشد مثبت 41 درصدی را ثبت کرد. فروش YTD در سال مالی 23 از مرز یک میلیون عبور کرد. ماهیندرا با فروش 1,12,988 دستگاه YTD در سال مالی 23، نسبت به فروش تنها 65,600 دستگاه در سال گذشته، رشد خوبی 72 درصدی به دست آورد. اعداد LCV>3.5T+MHCV در مجموع 690 واحد را به خود اختصاص دادند که نسبت به 724 واحد فروخته شده در سال گذشته کاهش یافته است و از این رو صرفاً کاهش 5 درصدی نسبت به سال گذشته را ثبت کرده است.

صادرات ماهیندرا اکتبر 2022