فروش موتور سیکلت 350 سی سی جولای 2022 – کلاسیک، شهاب، گلوله، CB350

رویال انفیلد ک،یک 350 با فروش 23223 دستگاه در ژوئیه 2022 پیشتاز این بخش بود. این رشد 37.5 درصدی نسبت به 16890 دستگاه در ژوئیه 2021 بود. Cl،ic 350 سهمی 52.16 درصدی داشت. فروش MoM از 25425 دستگاه فروخته شده در ژوئن 2022 که درصد سهم به 54.74 رسید، 8.66 درصد کاهش یافت. رویال انفیلد با توجه به تقاضای زیاد برای این مدل 350 سی سی، هانتر 350 جدید را عرضه کرده است.

هوندا CB 350 با فروش 2827 دستگاهی در ژوئیه 2022 در رتبه پنجم این لیست قرار داشت که 23.72 درصد نسبت به 2285 دستگاه در جولای 2021 بیشتر بود. این رشد 542 دستگاهی با سهم 6.35 درصدی بود. فروش MoM نیز 33.35 درصد از 2120 دستگاه فروخته شده در ژوئن 2022 افزایش یافته است. همچنین جوا یزدی با فروش ،ده فروشی 2971 دستگاه در این فهرست قرار داشت که نسبت به 2556 دستگاه در جولای 2021 16.24 درصد افزایش داشت. از 3294 دستگاه فروخته شده در ژوئن 2022.

صادرات موتور سیکلت 350 سی سی جولای 2022

افزایش تقاضا برای ک،یک 350 با 2666.15 درصد افزایش نسبت به سال گذشته از 65 دستگاه در جولای 2021 به 1798 دستگاه در ماه گذشته رسید. این رشد 1733 واحدی با سهم 32.44 درصدی بود. در مقایسه با 2592 دستگاهی که در ژوئن 2022 عرضه شد، 30.63 درصد رشد کمتری داشت.

فروش سالانه موتورسیکلت در بخش 350 سی سی در جولای 2022 شاهد فروش داخلی 44521 دستگاه بود در حالی که صادرات 5542 دستگاه بود. این در مقابل 38034 دستگاه فروخته شده در بازارهای داخلی بود در حالی که 2643 دستگاه در ماه جولای 2021 صادر شد. از سوی دیگر فروش مادری در بازارهای داخلی 4.14 درصد از 46446 دستگاه در جولای 2022 کاهش یافت در حالی که صادرات 26.879 درصد نسبت به 7،5 واحد کاهش یافت. در ژوئن 2022 ارسال شد.

فروش موتور سیکلت 350 سی سی جولای 2022

این RE Meteor 350cc بود که بازارهای صادراتی را رهبری کرد. فروش در جولای 2022 به 2844 دستگاه رسید که 63.73 درصد از 1737 دستگاه در ژوئیه 2021 بیشتر بود. Meteor دارای 51.32 درصد سهم است. با این حال، صادرات MoM از 3487 دستگاه در ژوئن 2022 با درصد سهم 46.01، 18.44 درصد کاهش یافت.

صادرات موتور سیکلت 350 سی سی جولای 2022
صادرات موتور سیکلت 350 سی سی جولای 2022

هوندا CB 350 شاهد افزایش 7.02 درصدی صادرات در سال 2022 به 900 دستگاه در جولای 2022 بود که از 841 دستگاه در ژوئیه 2021 به فروش رسید. با این حال، محموله های MoM از 1500 دستگاه در ژوئن 2022 40 درصد کاهش یافت. Bullet 350 و Electra 35 دستگاه بودند. در ژوئیه 2022 حتی همانطور که 5 دستگاه از Electra در جولای 2021 ارسال شده بود.


منبع: https://www.rushlane.com/350cc-motorcycle-sales-july-2022-cl،ic-meteor-bullet-12447257.html

در شماره 2، Meteor 350 قرار داشت که شاهد رشد سالانه و مادری بوده است. فروش که در جولای 2021 به 8777 واحد رسیده بود با 7.85 درصد کاهش به 8088 واحد در ژوئیه 2022 رسید. این کاهش 689 واحدی با سهم 18.17 درصدی بود. فروش MoM از 8645 دستگاه در ژوئن 2022، 6.44 درصد کاهش یافت. رویال انفیلد Bullet 350 را در جایگاه شماره 3 این فهرست با کاهش 8.45 درصدی در سال به 6530 دستگاه داشت که از 7133 دستگاه در جولای 2021 کمتر بود. 603 واحد کاهش در حجم داشت در حالی که سهم 14.67 درصدی در این فهرست را به خود اختصاص داد. عملکرد فروش MoM با رشد 10.81 درصدی نسبت به فروش 5893 دستگاهی در ژوئن 2022 بهتر بود.

فروش موتور سیکلت 350 سی سی جولای 2022
فروش موتور سیکلت 350 سی سی جولای 2022

فروش و صادرات موتورسیکلت های 350 سی سی در ژوئیه 2022 به ترتیب 17.06 درصد و 109.69 درصد نسبت به ژوئیه 2021 رشد داشته است. کاهش رشد بر اساس ماهانه هر دو در مورد فروش داخلی و صادرات مشاهده شد.

از سوی دیگر، الکترا 350 شاهد افزایش فروش داخلی در سال 2022 به 3853 دستگاه بود که از 2949 دستگاه در جولای 2021 به رشد 30.65 درصدی رسید. عملکرد بر اساس MoM به خوبی نبود، زیرا فروش از 4363 دستگاه فروخته شده در ژوئن 2022، 11.69 درصد کاهش یافت. رویال انفیلد در حال حاضر بیش از 80 درصد از سهم بازار را در اختیار دارد، که می تواند طی چند ماه آینده با Hunter 350 جدید افزایش یابد.

فروش موتور سیکلت 350 سی سی به طور قابل توجهی بر اساس سالانه افزایش یافت در حالی که فروش مادران در بازارهای داخلی و صادراتی کاهش یافت.

رویال انفیلد 350 سی سی سفارشی توسط ایمور
رویال انفیلد 350 سی سی سفارشی توسط ایمور