فروش موتور سیکلت 350 سی سی سپتامبر 2022

ک،یک ،دز (Jawa & Yezdi) به ،وان رقیب اصلی رویال انفیلد شروع شد، اما نتوانسته است فروش نزدیک به بزرگی دومی را به دست آورد. با فروش 2813 دستگاه، این شرکت 17.21 درصد رشد سالانه و 10.95 درصد کاهش در فروش را ثبت کرد. در مجموع، بخش موتورسیکلت های 350 سی سی 72438 دستگاه فروخت و 181.76 درصد نسبت به 25709 دستگاه در سپتامبر 2021 و 16.86 درصد نسبت به فروش 61988 دستگاه در آگوست 2022 نسبت به سال قبل 181.76 درصد افزایش یافت.


منبع: https://www.rushlane.com/350cc-motorcycles-sales-sep-2022-cl،ic-،ter-meteor-cb350-12452017.html

ک،یک 350 در ماه گذشته 38.06 درصد از بخش 350 سی سی را در اختیار داشت که نسبت به ماه قبل 30.64 درصد افزایش داشت. با فروش 17118 دستگاه، Hunter 350 شاهد کاهش فروش 5.93 درصدی نسبت به فروش 18197 دستگاهی در آگوست 2022 با کاهش 1079 واحدی بود. سهم بازار هانتر از 29.36 درصد در ماه قبل به 23.63 درصد کاهش یافت.

فروش موتور سیکلت 350 سی سی سپتامبر 2022
فروش موتور سیکلت 350 سی سی سپتامبر 2022

شگفت‌انگیزترین پیشرفت در فضای 350 سی‌سی در سپتامبر 2022، محبوبیت کوتاه مدت Meteor 350 است. هنگامی که فروش اوت 2022 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، هانتر با ک،یک با تنها 796 واحد فاصله داشت تا جایگاه اول را ،ب کند. ماه گذشته، ک،یک 350 سهم گرانبها از بازار را پس گرفت و با برتری خیره کننده 10453 دستگاه از هانتر جلوتر بود.

فروش موتور سیکلت 350 سی سی سپتامبر 2022

فضای 350 سی سی تا حد زیادی مملو از موتورسیکلت های مدرن و ک،یک در هند است. نه اینکه چیز بدی باشد. دوچرخه های ک،یک باید برای آنها جان باخت. یک برند کاملاً بر این فضا تسلط دارد. این برند رویال انفیلد است و از 7 مورد موجود در این لیست، 5 مورد از اصطبل های رویال انفیلد هستند.

در جایگاه سوم، Meteor 350 را داریم که توانسته است در ماه گذشته بیش از 6184 ،یدار در همان زمان یک سال قبل، 10840 ،یدار را جذب کند. Meteor 350 سالانه 75.29% را با افزایش حجم 4656 واحد در سال ثبت کرد. بعد از Meteor، ما گلوله OG را داریم که حتی در سال 2022 نیز پابرجاست. با نسل جدید در افق، رویال انفیلد جان تازه ای به گلوله 350 قدیمی خواهد داد. قاطرهای آزمایشی چندین بار مشاهده می شوند و پرتاب قریب الوقوع است. Bullet با 8755 فروخته شده آزمون زمان را پس داده و توانایی خود را ثابت کرده است.

خنده دار است که چگونه دو موتورسیکلت تقریباً ی،ان نظر خود را ت،یم می کنند، ها؟ این به دلیل تطبیق و تنظیم دقیقی است که رویال انفیلد برای تغییر ویژگی های دوچرخه های تقریبا مشابه انجام داده است. ک،یک 350 با فروش 27571 دستگاه در ماه گذشته تاج و تخت را در اختیار گرفت و فروش خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر کرد. رشد حجم سالانه 13820 واحد و ماهانه 8578 واحد بود.

این 315 درصد رشد سالانه بیش از 2,107 واحد در سپتامبر 2021 و 14.93 درصد رشد در ماهانه بیش از 7,618 واحد در آگوست 2022 به ثبت رساند. حتی امروز، Bullet دارای 12.09 درصد از سهم بازار است که نسبت به 12.29 درصد یک ماه قبل اندکی کاهش یافته است.

هوندا CB350 رشد مثبتی را نشان می دهد

فروش موتورسیکلت های 350 سی سی به 72438 دستگاه رسید و 181.76 درصد نسبت به 25709 دستگاه در سپتامبر 2021 افزایش یافت.

فروش موتور سیکلت 350 سی سی سپتامبر 2022
تصویر – Auto Motor S،w

آ،ین محصول رویال انفیلد در این لیست Electra 350 است که توانسته 4174 دستگاه را به فروش برساند. رشد سالانه 521.13 درصد و رشد ماهانه 1.71 درصدی را به ثبت رساند. رشد حجم سالانه 3502 واحد و 70 واحد ماهانه بود. هوندا CB 350 توانست 3980 دستگاه بفروشد و 32.89 درصد رشد سالانه و 7.16 درصد رشد ماهانه را ثبت کند. افزایش حجم در سال به 985 واحد و 266 واحد در ماه بود.