فروش موتور TVS آگوست 2022

فروش اسکوتر نیز با 39.98 درصد افزایش در سال و 10.59 درصد در ماه اوت به 121866 دستگاه در آگوست 2022 رسید. این شرکت 87059 دستگاه در آگوست 2021 و 110196 دستگاه در جولای 2022 فروخته است. اسکوترهای پرفروش TVS عبارتند از Jupiter، Ntorq، Pep+ و غیره

فروش موتور TVS اوت 2022 در مقابل اوت 2021 (سالانه)
فروش موتور TVS اوت 2022 در مقابل اوت 2021 (سالانه)

فروش داخلی دو چرخ در آگوست 2022 به 2,39,325 دستگاه رسید، 32.96 درصد نسبت به 1,79,999 دستگاه در آگوست 2021 در حالی که بر اساس MoM، فروش 18.51 درصد از 2,01,942 دستگاه در ژوئیه 202 دیگر افزایش یافت. دستی در سال (-19.19 درصد) و MoM (-22 درصد) به 76214 واحد کاهش یافت. این میزان فروش کل 2 وات را به 3,15,539 دستگاه در آگوست 2022 رساند که 15.03 درصد نسبت به 2,74,313 دستگاه در آگوست 2021 فروخته شد و 5.30 درصد در ماه اوت از 2,99,658 دستگاه در جولای 2022 فروخته شد.

TVS Motor 3W فروش اوت 2022

در ماه گذشته احساسات مثبت در سراسر بخش خودرو حاکم بود. رشد فروش توسط ا،ر خودروسازان گزارش شده است، همانطور که به طور کلی در شروع فصل جشن در کشور مشاهده می شود. همچنین بهبودهایی در زنجیره تامین و دسترسی بهتر به نیمه هادی ها نیز باعث افزایش تقاضا در این بخش شده است.

TVS Motor 2W فروش اوت 2022

شرکت تی‌وی‌اس موتور رشد کل فروش 14.82 درصدی را در آگوست 2022 به ثبت رسانده است. مجموع فروش (2+3 وات) در ماه گذشته به 333787 دستگاه در مقایسه با 290694 دستگاه در آگوست 2021 رسید. بر اساس ماهانه، فروش نسبت به فروش 3,14,639 دستگاهی در جولای 2022، 6.09 درصد بهبود یافته است.

فروش اسکوتر برقی TVS نیز با افزایش 580.74 درصدی به 4418 دستگاه در ماه گذشته رسیده است که از 649 دستگاه در آگوست 2022 افزایش یافته است در حالی که فروش MoM 30.32 درصد از 6340 دستگاه فروخته شده در جولای 2022 کاهش یافته است. این شرکت تولید اسکوتر برقی iQube خود را افزایش داده است. با توجه به تقاضای معوق اسکوتر برقی مبتنی بر TVS Creon نیز اخیرا مورد آزمایش قرار گرفت. فروش موتورهای TVS XL100 با کاهش 31.63 درصدی نسبت به 53465 دستگاه در آگوست 2021 به 36555 دستگاه رسید در حالی که فروش MoM از 39122 دستگاه در جولای 202 6.59 درصد کاهش یافت.

فروش موتور سیکلت TVS در اوت 2022 با 17.44 درصد بهبود در سال به 157118 دستگاه از 133789 دستگاه در آگوست 2021 رسید. این رشد 23329 واحدی با سهم 49.79 درصدی بود. فروش MoM نیز 4.51 درصد از 1,50,340 دستگاه فروخته شده در ژوئیه 2022 افزایش یافته است. موتورسیکلت های پرفروش TVS شامل Apache، Raider، Sport، Star City، و غیره می شود. موتورسیکلت TVS Apache RTR 160 4V 2023 برای اولین بار مورد آزمایش قرار گرفته است به همراه اگزوز جدید شاهد تغییراتی خواهیم بود.

شرکت تی‌وی‌اس موتور رشد فروش 15 درصدی دو چرخ را در آگوست 2022 به 333787 دستگاه گزارش داد.

فروش جدید TVS Raider
تصویر – عصر خودکار

فروش سه چرخ (داخلی + صادرات) شرکت تی وی اس موتور در آگوست 2022 به 18248 دستگاه رسید که نسبت به 16381 دستگاه در آگوست 2021 11.40 درصد افزایش داشت. فروش MoM نیز از 14981 دستگاه در 2 جولای 21.81 درصد بهبود یافت. 75.91 درصد بیشتر از 768 دستگاه در آگوست 2021 به 1352 واحد در ماه گذشته رسید، در حالی که فروش MoM از 665 دستگاه در جولای 2022 103.16 درصد بهبود یافت.

فروش موتور TVS اوت 2022 در مقابل ژوئیه 2022 (MoM)
فروش موتور TVS اوت 2022 در مقابل ژوئیه 2022 (MoM)

صادرات همچنین با رشد سالانه 8.22 درصدی و 18.03 درصدی به 16897 واحد رسید. مجموع فروش چرخ‌های 2+3 داخلی با 33.14 درصد رشد در سال به 240676 دستگاه در آگوست 2022 از 180767 دستگاه در آگوست 2021 رسید در حالی که فروش MoM از 202607 دستگاه در جولای 2022 به میزان 18.76 درصد بهبود یافت. در سال 2022 و در ماه اوت به ترتیب 15.30 درصد و 16.89 درصد کاهش یافت و به 93111 دستگاه رسید. این در مقابل 1,09,927 دستگاه در آگوست 2022 و 1,12,032 دستگاه در جولای 2022 بود.


منبع: https://www.rushlane.com/tvs-motor-sales-aug-2022-apache-jupiter-iqube-12448131.html