فروش کیا هند در نوامبر 2022

فروش MoM Seltos از 9777 دستگاه با کاهش حجمی که کمتر از 500 دستگاه گزارش شده بود، به میزان اندکی کاهش یافت. فروش سونت از 7614 دستگاه افزایش یافت. فروش MoM Carens از 5479 دستگاه افزایش یافت. فروش کارناوال از 301 دستگاه افزایش یافت. فروش EV6 از 152 دستگاه کاهش یافت.

فروش کیا هند در نوامبر 2022
فروش کیا هند در نوامبر 2022

کیا هند 2,39,372 خودرو YTD را برای تامین احساسات بازار و تقاضای محدود فروخته است. با شروع فروش دسامبر، این تعداد برای سال از 2.5 میلیون واحد عبور خواهد کرد. در CY21، سازنده 1,81,583 خودرو را به فروش رسانده بود.

بهبود احساسات مشتری و تقاضای متوقف شده

با در نظر گرفتن شور و شوق جشن در هفته های اخیر، مایه دلگرمی است که فروش کیا تنها در 2 ماه از مرز 47 هزار دستگاه فراتر رفت. شتاب رشد به کیا هند کمک کرد تا در مدت کمی بیش از 3 سال از 6 میلیون دستگاه پیشی بگیرد

فروش کیا سلتوس و سونت در نوامبر 2022

فروش سونت از 4719 دستگاه به 7834 دستگاه افزایش یافت. افزایش حجم 3115 واحد با رشد 66 درصدی گزارش شده است. 6360 واحد Carens اعزام شد. فروش کارناوال از 636 دستگاه به 419 دستگاه کاهش یافت. فروش EV6 در 128 دستگاه گزارش شده است.

جدایی فروش کیا در هند در نوامبر 2022
جدایی فروش کیا در هند در نوامبر 2022

کیا هند از رشد فروش داخلی در نوامبر 2022 خبر می دهد. فروش تا به امروز از 6 میلیون دستگاه فراتر رفته است

کیا سلتوس
کیا سلتوس

پرفروش‌ترین‌های کیا هند، سلتوس و سونت تا به امروز 88 درصد از کل فروش شرکت را به خود اختصاص داده‌اند. بر روی کاغذ، فروش نوامبر 2022 به ،وان سومین عملکرد فروش برتر تا به امروز گزارش شده است. سلتوس با 9284 دستگاه خودرو در ماه گذشته در صدر ج، فروش کیا قرار گرفت. فروش سالانه از 8859 واحد با افزایش 425 واحدی افزایش یافت.

هاردیپ سینگ برار، معاون رئیس و رئیس فروش و بازاریابی، کیا هند، گفت: «خوشحالیم که آمار فروش سالمی را در طول سال جاری به دلیل بهبود احساسات مشتری و تقاضای سرکوب‌شده منتشر می‌کنیم.

همانطور که انتظار می‌رفت، کیا هند تعداد 24025 دستگاه را در داخل کشور ارسال کرد. افزایش حجم از 14214 واحد در سال گذشته به 9.8 هزار واحد رسید. رشد فروش 69 درصد گزارش شده است. رشد فروش MoM در 3 درصد ثابت بود. فروش MoM از 23323 واحد در افزایش حجم 700 واحد افزایش یافت.

شروع سومین شیفت کاری در کارخانه پیشرفته آنتاپور ما در اوایل سال جاری و بهبود تدریجی زنجیره تامین نیز به ما کمک کرد دوره تحویل را ساده کنیم و انتظارات مشتریانمان را برآورده کنیم. با این حال، ما همچنان مراقب شرایط پویای بازار خواهیم بود.»


منبع: https://www.rushlane.com/kia-india-sales-nov-2022-seltos-sonet-carens-12454414.html