فروش KTM، صادرات ژوئن 2023 – Duke, RC, 125, 200, 250, 390 ADV

KTM هند تقاضای خوبی در ژوئن 2023 داشته است. فروش داخلی هم بر اساس سالانه و هم بر اساس ماهانه بهبود یافت در حالی که صادرات سالانه کاهش یافت اما رشد ماهانه را افزایش داد و در نتیجه فروش کل را در هر دو رقم بالاتر برد. KTM در حال حاضر دوک 125، RC 125، Duke 200، RC 200، Duke 250، ADV 250، Duke 390، RC 390 و ADV 390 را در سبد محصولات خود دارد. هر یک از این مدل ها سهم زیادی در فروش کل در ژوئن 2023 داشتند.

حتی با کاهش 7.63 درصدی صادرات KTM در سال گذشته، رشد 38.45 درصدی در ماه مارس وجود داشت. صادرات در ژوئن 2023 به 5444 واحد رسید که نسبت به فروش 5894 واحدی در ژوئن 2022 که مربوط به کاهش رشد 450 واحدی بود کاهش داشت. عملکرد فروش MoM از 3932 واحد صادراتی در می 2023 بهبود یافته است.

صادرات KTM ژوئن 2023
صادرات KTM ژوئن 2023

در بازارهای داخلی، فروش در ژوئن 2023 به 5765 دستگاه رسید که 323.90 درصد نسبت به 1360 دستگاه در ژوئن 2022 افزایش داشت. این به رشد 4405 واحدی مربوط می شود. فروش MoM نیز 12.66 درصد از 5117 دستگاه فروخته شده در می 2023 بهبود یافته است.

فروش داخلی KTM ژوئن 2023

صادرات KTM 200 نیز با 17.84 درصد رشد به 1968 دستگاه در ژوئن 2023 رسید که از 1670 دستگاه در ژوئن 2023 به فروش رسید. 50 مورد در ماه گذشته با KTM 250 صادر شد که در سال 73.17 درصد کاهش داشت. صادرات MoM برای KTM 125 168.16 درصد رشد کرد، اما در مورد KTM 250 19.61 درصد کاهش یافت.

KTM India Total ژوئن 2023
KTM India Total ژوئن 2023

کل فروش KTM ژوئن 2023

با در نظر گرفتن مجموع فروش (داخلی + صادرات)، KTM شاهد رشد سالانه و موم به 11209 واحد در ژوئن 2023 بوده است. این رشد 54.52 درصدی در سال از 7254 دستگاه در ژوئن 2023 بود در حالی که فروش MoM 23.87 درصد نسبت به 9042 دستگاه در مه فروخته شد.

KTM 250 رشد سالانه 524.31 درصدی را ثبت کرده است و به 1361 واحد رسیده است، از 218 دستگاه فروخته شده در ژوئن 2022 در حالی که فروش MoM از 1384 دستگاه در می 2023 1.66 درصد کاهش یافته است. 22 در حالی که فروش MoM 5.48 درصد نسبت به 292 دستگاه فروخته شده در می 2023 کاهش یافت.

فروش داخلی KTM ژوئن 2023
فروش داخلی KTM ژوئن 2023

صادرات KTM ژوئن 2023

این KTM 200 (Duke و RC) بود که با فروش 2723 دستگاهی در ماه گذشته در صدر فهرست قرار گرفت که 255.02 درصد نسبت به فروش 767 دستگاه در ژوئن 2022 افزایش یافت و سهم 47.23 درصدی را در این فهرست به دست آورد. فروش MoM 17.17 درصد از 2,324 دستگاه فروخته شده در ماه مه 2023 افزایش داشت. در رتبه دوم، سری KTM 390 با 1,405 دستگاه در ماه گذشته فروخته شد که 276 درصد از 374 دستگاه فروخته شده در ژوئن 2022 افزایش داشت. فروش در ماه مه بین 1,117 میلیون واحد رشد نسبتاً 1,117 میلیون واحدی داشت.

هر مدل در خط تولید شرکت شاهد رشد کل فروش بر اساس سالانه بوده است و مدل 200 شاهد رشد 92.49 درصدی از 2437 دستگاه فروخته شده در ژوئن 2022 بوده است. فروش MoM نسبت به 4514 دستگاه در ماه می 2023 3.92 درصد بهبود یافته است. در حالی که فروش KTM 250 نسبت به سال قبل 7.84 درصد رشد کرد و به 1734 دستگاه رسید، اما 6.17 درصد کاهش یافت. رشد فروش بر اساس سالانه و ماهانه به ترتیب 57.17 درصد و 60.51 درصد برای KTM 125 بهبود یافت که شرکت 756 دستگاه در ژوئن 2023 فروخت.


منبع: https://www.rushlane.com/ktm-sales-exports-june-2023-duke-rc-125-200-250-390-adv-12474633.html

در بازارهای صادراتی، KTM 390 بود که بیشترین تقاضا را داشت. فروش در ماه گذشته به 2623 دستگاه رسید که نسبت به 2354 دستگاه در ژوئن 2022 11.43 درصد افزایش داشت. فروش MoM نیز 138.67 درصد از 1099 دستگاه صادر شده در می 2023 رشد کرد. KTM 390 در حال حاضر دارای 48.1 درصد سهم صادراتی است.

فروش KTM هند ژوئن 2023
فروش KTM هند ژوئن 2023

KTM India در ژوئن 2023 رشد سالانه و مادرانه را به ثبت رسانده است که دوک 200 و RC 200 پرفروش ترین آنها هستند.