فروش KTM هند سپتامبر 2022

مجموع فروش و صادرات KTM هند برای سپتامبر 2022 با رشد خیره کننده 71 درصدی سالانه به 14 هزار نفر نزدیک می شود.

KTM MotoGP Edition
KTM MotoGP Edition

200s 5870، 390s 3716، 250s 2731 و 125s 1644 فروخته است. در مجموع، فروش KTM در ماه گذشته به 13961 دستگاه رسید، بیش از 8147 دستگاه در سپتامبر 2021 و 13162 واحد در آگوست 2022 و 71.36 درصد رشد سالانه و 6.07 درصد رشد ماهانه را به ثبت رساند.

فروش KTM سپتامبر 2022 - مجموع
فروش KTM سپتامبر 2022 – کل


منبع: https://www.rushlane.com/ktm-india-sales-sep-2022-duke-rc-200-250-390-adv-12452127.html

پس از دهه 200، 250 دستگاهی داریم که در سپتامبر 2022، 2160 واحد را بیرون انداختند و 84.14 درصد رشد سالانه و 53.74 درصد رشد ماهانه را ثبت ،د. رشد حجم سالانه 987 واحد و 755 واحد ماهانه با سهم 26.02 درصدی در فروش داخلی بود. 390s شاهد 1506 فروش بود و رشد خیره کننده 303.75 درصدی سالانه و 81.45 درصد رشد ماهانه را به ثبت رساند و سهمی 18.14 درصدی را در اختیار دارد.

125s با وجود قیمت پایین تر، تنها با فروش 666 دستگاه در سپتامبر 2022 آ،ین جایگاه را به خود اختصاص داد. رشد سالانه 14.39 درصد و رشد ماهانه 153.23 درصد بود. در مجموع، فروش داخلی KTM با 86.39 درصد رشد سالانه و 95.11 درصد رشد ماهانه به 8302 دستگاه رسید. افزایش حجم سالانه 3848 واحد و 4047 واحد ماهانه بود.

فروش KTM سپتامبر 2022 - داخلی
فروش KTM سپتامبر 2022 – داخلی

در نهایت، ما 250s داریم که تنها توانسته 571 دستگاه را ارسال کند. همچنان 53.24 درصد رشد سالانه و افت 40.52 درصدی را ثبت کرده است و تنها 10.09 درصد از صادرات KTM را تشکیل می دهد. در مجموع، KTM موفق به فروش 5659 دستگاه شد و 53.24 درصد رشد سالانه و افت 36.47 درصدی را ثبت کرد. صادرات KTM شاهد افت شدید فروش MoM در سراسر سبد خود بود و به طور کامل در قرمز سقوط کرد.

فروش KTM سپتامبر 2022 - صادرات
فروش KTM سپتامبر 2022 – صادرات

KTM سپتامبر 2022 – فروش کل

سری KTM 200 شامل دوچرخه‌های Duke و RC می‌شود که در ماه گذشته 3970 دستگاه بیش از 2326 دستگاه یک سال قبل و 1757 دستگاه یک ماه قبل فروخته شد. در واقع، رشد سالانه 70.68 درصد و رشد ماهانه 125.95 درصد ثبت شد. در فروش داخلی KTM، 200 ها 47.82 درصد سهم را تشکیل می دهند که از 41.29 درصد یک ماه قبل افزایش یافته است. افزایش حجم سالانه 1644 واحد و 2213 واحد ماهانه بود.

فروش KTM سپتامبر 2022

فروش KTM در سپتامبر 2022 برای صادرات در صدر 390 قرار دارد. 2210 دستگاه در ماه گذشته بیش از 893 دستگاه در سپتامبر 2021 و 3672 دستگاه در آگوست 2022 ارسال شد. با این ارقام، 390s 147.48 درصد رشد سالانه و 39.81 درصد کاهش ماهانه در فروش را ثبت کرده است. سهم بازار 390 39.05 درصد است، در مقایسه با 41.23 درصد در ماه قبل.

در مجموع فروش، 200 سری پیشتاز هستند، که در آگوست 2022 به 390 رسید. KTM رشد مثبتی را در سراسر سبد خود از نظر تحلیل سالانه ثبت کرده است. با این حال، 390 و 125 کاهش رشد را در تجزیه و تحلیل MoM در سپتامبر 2022 ثبت ،د.

در میان فصل جشن، فروش داخلی KTM در هر دو تجزیه و تحلیل YoY و MoM شکوفا شده است. این را نمی توان در مورد عملکرد برند اتریشی در آگوست 2022 گفت. وقتی گرد و غبار در رینگ می نشیند، در واقع این سری 200 است که در فروش داخلی و کل در صدر قرار می گیرد. موتورسیکلت های سری KTM 390 همچنان در صادرات قوی هستند.

200s با 15.44% افت سالانه و 12.96% افت ماهانه کاملاً قرمز می شود. با 1900 دستگاه فروخته شده در سپتامبر 2022، 200s 33.57 درصد از صادرات KTM را در اختیار دارد که نسبت به 24.51 درصد در ماه قبل افزایش یافته است. 125s 978 دستگاه فروخت و 53.25 درصد افت ماهانه نسبت به 2092 دستگاه فروخته شده در آگوست 2022 ثبت کرد. کاهش حجم به 1114 واحد رسید.