فروش SUV سایز متوسط ​​در نوامبر 2022

هریر در جایگاه چهارم قرار گرفت و به طور کامل در قرمز سقوط کرد. در مقایسه با فروش 2609 دستگاهی در نوامبر 2021 و فروش 2762 دستگاهی در اکتبر 2022، هریر در ماه گذشته تنها 2119 دستگاه فروخت و کاهش 18.72 درصدی نسبت به سال قبل و 23.28 درصدی را ثبت کرد. از دست دادن حجم سالانه 488 واحد و 643 واحد در ماه گذشته بود و 10.12 درصد از سهم بازار در این بخش را در اختیار داشت.

فروش SUV سایز متوسط ​​نوامبر 2022 - سال
فروش SUV سایز متوسط ​​نوامبر 2022 – سال

درست مانند Harrier، فروش Jeep Comp، نیز کاهش یافت. Comp، با 550 SUV فروخته شده به نام خود، 47.72 درصد کاهش نسبت به سال گذشته و 24.86 درصد افت را ثبت کرد. سهم بازار Comp، در اکتبر 2022 3.11 درصد بود و در ماه گذشته به 2.63 درصد کاهش یافت. توس، که اخیراً راه اندازی شده است با رشد 128.7 درصدی نسبت به نسل قبلی توسان پیشی گرفته است.

فروش SUV سایز متوسط ​​نوامبر 2022 - MoM
فروش SUV سایز متوسط ​​نوامبر 2022 – مادر

با محبوبیت و تقاضای بسیار زیاد، Scorpio با فروش 6455 دستگاه در ماه گذشته در صدر این لیست قرار گرفت و فروش خود را در سال 2021 تقریباً دو برابر کرد در مقایسه با فروش 3370 دستگاه OG Scorpio در سال 2021. رشد فروش ثبت شده 91.54 درصد و رشد حجم سالانه 3085 واحد بود. ماهیندرا XUV700 نیز همین مسیر را طی کرد و با فروش 5701 دستگاه در ماه گذشته نسبت به فروش 3207 دستگاه در سال 2021، 77.77 درصد رشد سالانه را به ثبت رساند.

هکتور 563 وسیله نقلیه در سال و 143 وسیله نقلیه MoM در حجم به دست آورد. سافاری موفق شد از سال 2021 فروش بیشتری داشته باشد زیرا رشد سالانه زیر 1٪ بود. با فروش 1437 دستگاهی در ماه گذشته و فروش 1751 دستگاهی در اکتبر 2022، فروش سافاری 17.93 درصد کاهش یافت. حجم به دست آمده در سال به تنها 13 واحد بود، در حالی که حجم از دست رفته MoM به 314 واحد رسید.

سیتروئن C5 ثبت شده رشد مادر

با این حال، با فروش تنها 247 دستگاه، فروش توسان 49.28 درصد کاهش یافت. فول، واگن تیگوان در ماه گذشته موفق شد تنها 76 دستگاه بفروشد و 8.43 درصد کاهش قیمت داشته است. در نهایت، ما سیتروئن C5 ایرکراس را داریم که 21 دستگاه فروخت و شاهد افت 59.62 درصدی نسبت به سال گذشته و رشد 40 درصدی موم در مقایسه با فروش تنها 15 دستگاه در اکتبر 2022 بود.

در مجموع، فروش شاسی بلندهای سایز متوسط ​​برای ماه نوامبر 2022 به 20945 دستگاه رسید. در مقابل فروش 15483 دستگاهی در نوامبر 2022 و فروش 23560 دستگاهی در اکتبر 2022، این بخش شاهد رشد 35.28 درصدی سالانه و 11.10 درصد کاهش ماهانه بوده است. افزایش حجم سالانه 5,462 واحد و کاهش حجم 2,615 واحد بود.


منبع: https://www.rushlane.com/mid-size-suv-sales-nov-2022-scorpio-xuv700-harrier-12455008.html

Scorpio و XUV700 به ترتیب 30.82 و 27.22 درصد از سهم بازار را در بین نمودارهای فروش شاسی بلندهای سایز متوسط ​​در اختیار دارند. هیوندای آلکازار 2566 SUV فروخت که نسبت به 2453 SUV فروخته شده در سال گذشته و از 2762 SUV فروخته شده یک ماه قبل کاهش داشته است. آلکازار با وجود ثبت رشد 4.61 درصدی در سال و 9.87 درصد کاهش ماهانه، جایگاه سوم این فهرست را به خود اختصاص داد.

به طور کلی، فروش شاسی بلندهای سایز متوسط ​​برای نوامبر 2022 در مقایسه با اکتبر 2022 چندان مثمر ثمر نبود و از این رو شاهد کاهش 11.10 درصدی در ماه نوامبر بودیم.

ماهیندرا XUV700 آبی
تصویر – نمایشگاه خودرو

هر دو شاسی بلند ماهیندرا در مقایسه با اکتبر 2022 متحمل ضرر شدند. Scorpio 13.22٪ و XUV700 1.96٪ فروش MoM را از دست دادند، در حالی که به ترتیب 7438 و 5815 دستگاه در اکتبر 2022 فروخته شدند. به نظر می رسد این به دلیل مشکلات تولیدی است که ماهیندرا با آن مواجه است و به نظر نمی رسد با کمبود تقاضا همراه باشد زیرا وجود دارد.

فروش SUV سایز متوسط ​​در نوامبر 2022

در رتبه پنجم، MG Hector با 1773 وسیله نقلیه به نام خود فروخته شده است. هکتور 46.53 درصد رشد سالانه و 8.77 درصد رشد ماهانه را به ثبت رساند در حالی که 1210 خودرو در سال گذشته و 1630 خودرو در ماه قبل فروخته شده بود. این تنها شاسی بلند در این لیست فروش شاسی بلندهای سایز متوسط ​​است که رشد سالانه و مادری را به ثبت رسانده است و تنها خودرویی به جز سیتروئن C5 است که رشد MoM را نشان می دهد.