فروش SUV سایز متوسط ​​ژوئن 2023

به نظر می رسد فروش شاسی بلندهای سایز متوسط ​​به نفع ماهیندرا باشد زیرا ما دو پرفروش ترین برند هندی را داریم. سری ماهیندرا اسکورپیو و XUV700 با هم 14039 دستگاه فروختند و 54.15 درصد از این فضا را در اختیار داشتند.

برادران تاتا، هریر و سافاری زم، رهبران این فضا بودند و در حال آماده شدن برای بازگشت در فرم لیفت شده خود هستند. فروش SUV ،یبی و سایز متوسط ​​برای تاتا به 3703 دستگاه رسید که 2040 دستگاه توسط هریر و 1663 دستگاه توسط سافاری به ثبت رسید. Harrier شاهد افت 32.34 درصدی نسبت به سال قبل و 11.42 درصد کاهش ماهانه بود. در حالی که سافاری 11.02 درصد نسبت به سال قبل و 6.36 درصد افت ماهانه ثبت کرد.

سیتروئن C5 Aircross فروش خود را دو برابر کرد

Scorpio N و Scorpio Cl،ic 33.36 درصد از سهم بازار این بخش را در اختیار دارند. فروش XUV700 5391 دستگاه بوده و 10.48 درصد کاهش نسبت به سال گذشته داشته است. MoM، XUV700 با 146 واحد افزایش حجم، 2.78 درصد رشد نشان داد.

هیوندای توسان 263 دستگاه فروخت و پرفروش ترین خودرو از سطح پرمیوم این فضا است. توسان شاهد کاهش 30.61 درصدی ماهانه بود. جیپ کامپس در ماه گذشته اعداد کمتری نسبت به توسان با 211 دستگاه داشت. در مقایسه با فروش 892 دستگاهی در سال گذشته و 316 دستگاهی یک ماه قبل، Comp، شاهد افت 76.35 درصدی نسبت به سال قبل و 33.23 درصد کاهش ماهانه بود.

در جایگاه اول، ما مجموعه Scorpio متشکل از Scorpio N و Scorpio Cl،ic با فروش کل 8648 را داریم. این دو شاهد رشد 9.69 درصدی در سال با 764 واحد رشد در مقایسه با فروش 7884 واحدی در سال گذشته بودند. با این اوصاف، فروش MoM آنقدر درخشان نبود که 7.19 درصد کاهش داشت و 670 واحد در حجم از دست داد.

فروش SUV سایز متوسط ​​ژوئن 2023 - مقایسه سالانه
فروش SUV سایز متوسط ​​ژوئن 2023 – مقایسه سالانه

فروش SUV سایز متوسط ​​ژوئن 2023

از دست دادن حجم سالانه 232 واحد و 630 واحد ماهانه بود و در حال حاضر 8.37 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده است که نسبت به 10.09 درصد یک ماه قبل کاهش یافته است. در جایگاه پنجم، هیوندای آلکازار را داریم که ماه گذشته 2119 دستگاه فروخته است. اگرچه هیوندای بیشتر از سال گذشته آلکازار را با رشد 6.70 درصدی نسبت به سال گذشته فروخت، اما کاهش 13.26 درصدی نسبت به سال گذشته داشت.

فول، واگن تیگوان 133 دستگاه با 121.67 درصد رشد سالانه و 22.22 درصد کاهش ماهانه فروخت. در نهایت، ما سیتروئن C5 ایرکراس را داریم که 12 دستگاه فروخته شده است و شاهد افت 29.41 درصدی نسبت به سال گذشته و رشد 100 درصدی موم بوده ایم. در مجموع، فروش شاسی بلندهای سایز متوسط ​​به 25925 دستگاه رسید و فروش 7.36 درصد در ماه مارس با رشد 1778 دستگاهی و کاهش 6.57 درصدی موم و از دست دادن 1822 دستگاه افزایش یافت.


منبع: https://www.rushlane.com/mid-size-suv-sales-june-2023-xuv700-hector-harrier-12474173.html

ماهیندرا XUV700، Scorpio و Pik-Up در استرالیا عرضه شدند
ماهیندرا XUV700، عقرب پیشتاز است

در مجموع 25925 دستگاه، فروش شاسی‌بلندهای سایز متوسط ​​با 7.36 درصد رشد در سال 2018 رشد کرد، اما با کاهش 6.57 درصدی نسبت به سال قبل تسلیم شد.

تویوتا Innova Hycross یکی از تازه‌ترین شرکت‌های وارد شده در این حوزه است و در حال حاضر با فروش 3275 دستگاه در جایگاه سوم قرار گرفته است. فروش Hycross قوی است زیرا رشد 9.53 درصدی را نشان می دهد. هکتور و هکتور پ، در مجموع 2170 دستگاه در ماه گذشته فروختند. اعداد نسبت به سال گذشته 9.66 درصد کاهش یافت و در ماه گذشته 22.50 درصد کاهش یافت.

فروش SUV سایز متوسط ​​ژوئن 2023 - مقایسه مادر
فروش SUV سایز متوسط ​​ژوئن 2023 – مقایسه مادر