فروش SUV کامپکت اکتبر 2022

دقیقاً مانند سلتوس، فروش کوشاق نیز کاملاً قرمز می شود. با فروش 1691 دستگاهی در ماه گذشته، فروش کوشاق 29.92 درصد نسبت به سال قبل و 23.97 درصد کاهش یافت. از دست دادن حجم سالانه 722 واحد و 533 واحد ماهانه بود. شاسی بلند چک اخیراً افزایش قیمت داشته است که قیمت کل را تا Rs افزایش داده است. 60000. اثرات این افزایش قیمت بر فروش کوشاق برای ماه نوامبر 2022 منع، خواهد شد.

با کمال تعجب، نیسان کی، 242 دستگاه فروخت و شاهد رشد مثبت در تحلیل MoM بود. تنها با فروش 108 دستگاه در سپتامبر 2022، فروش Kicks 124.07 درصد رشد داشت که بد نیست با توجه به اینکه Kicks یک محصول پرفروش نیست. در مجموع، فروش شاسی بلندهای کامپکت با فروش 39155 دستگاهی در اکتبر 2022 رشد کرد و شاهد رشد 60.16 درصدی سالانه و 11.73 درصد رشد ماهانه بود.


منبع: https://www.rushlane.com/compact-suv-sales-october-2022-creta-seltos-12452886.htmlMG Astor تنها در این بخش است که ویژگی های ADAS را دریافت می کند. با وجود این، Astor موفق شد با فروش 1774 دستگاهی در ماه گذشته جایگاه ششم این لیست را به دست آورد. در مقایسه با فروش 980 دستگاهی یک ماه قبل، فروش Astor 81.02 درصد در ماه قبل رشد کرد و 794 واحد در حجم افزایش یافت.

فروش SUV کامپکت اکتبر 2022 - مادر
فروش SUV کامپکت اکتبر 2022 – مادر

نیسان کی، رشد مادر مثبت را دید

با پیشروی کرتا در فروش شاسی بلندهای کامپکت برای اکتبر 2022، این بخش شاهد رشد 14708 دستگاهی در سال و 4111 دستگاه در ماه گذشته بود.

گراند ویتارا
گراند ویتارا

گراند ویتارا با وجود همان خودروی زیرین، با برتری 4668 دستگاهی از هایریدر جلوتر است. گرند ویتارا 8052 دستگاه فروخت که در مقایسه با 4796 فروخته شده در یک ماه پیش افزایش داشت. رشد 68.84 درصدی را ثبت کرد. رشد حجم خودرو به 3283 دستگاه رسید و گرند ویتارا 20.56 درصد از بخش SUV های کامپکت را در اختیار دارد.

فروش SUV کامپکت اکتبر 2022 - سال
فروش SUV کامپکت اکتبر 2022 – سال

Creta سلطه دیرینه ای بر فروش شاسی بلندهای کامپکت دارد و این موضوع با ارقام ثبت شده در اکتبر 2022 صادق است. پس از یک فصل جشن پربار، هم کرتا و هم پسر عمویش سلتوس شاهد کاهش جزئی MoM بودند. کیا سلتوس حتی در تحلیل سالیانه هم در وضعیت قرمز قرار می گیرد. هر دوی Creta و Seltos قرار است فیس لیفتی را با مجموعه ویژگی های اصلاح شده مانند ADAS دریافت کنند تا فروش بیشتری را افزایش دهند.

فول، واگن تایگون در جایگاه پنجم قرار گرفت و از پسرعموی پلتفرم خود اشکودا کوشاک زوم کرد. با فروش 2355 مدل، تایگون 7.78 درصد نسبت به سال قبل 2551 مدل فروخته شده بود. در تحلیل MoM با ثبت 18.10 درصد رشد MoM با 361 واحد افزایش حجم بهبود می یابد.

در رده چهارم، تویوتا اوربان کروزر HyRyder با فروش 3384 دستگاه در ماه گذشته را داریم. در مقایسه با 1163 دستگاه فروخته شده در یک ماه قبل، فروش HyRyder با رشد 2221 واحدی 190.97 درصد رشد داشته است. این بالاترین رشد ماهانه ثبت شده توسط هر خودرو در این بخش است و سهم بازار آن را از 3.32٪ به 8.64٪ می رساند.

کرتا با 11880 واحد در جیب خود پیشتاز نمودارها است و رشد سالانه 84.04 درصدی را به دلیل فروش 6455 واحدی در سال قبل با افزایش حجم 5425 واحدی به ثبت رساند. با توجه به فروش 12806 دستگاه در طول فصل جشن، فروش Creta 7.23 درصد کاهش یافت و 36.54 درصد از کل فروش SUV های کامپکت را در اختیار دارد.

فروش SUV کامپکت اکتبر 2022

سلتوس 9777 دستگاه فروخت و افت 6.78 درصدی در سال و 11.12 درصدی را ثبت کرد. با وجود این، سلتوس 24.97 درصد از فروش شاسی بلندهای کامپکت را در اختیار دارد که در مقایسه با 31.39 درصد در ماه قبل کاهش یافته است. از دست دادن حجم سالانه 711 واحد و 1223 واحد ماهانه بود.