فروش SUV کامپکت در نوامبر 2022

بخش شاسی بلندهای کامپکت در حال حاضر پس از بخش شاسی بلندهای زیر 4 متری (ن،ون، برزا و غیره) دومین بخش پرطرفدار SUV است. با فروش 35579 دستگاه در نوامبر 2022، شاسی بلندهای کامپکت 31.75 درصد رشد سالانه را در مقایسه با فروش 27005 دستگاهی در نوامبر 2021 ثبت ،د. فروش این بخش 9.13 درصد در ماه نوامبر در مقابل 39155 دستگاه در اکتبر 202 و 4 سال افزایش یافت. و حجم از دست رفته MoM 3576 واحد است.

پرفروش ترین شاسی بلند کامپکت هیوندای کرتا است که ماه گذشته 13321 دستگاه فروخت. Facelifted Creta اخیرا توسط ASEAN NCAP آزمایش تصادف شد و 5 ستاره چشمگیر را ،ب کرد. هیوندای قرار است فیس لیفت کرتا را نیز به هند بیاورد.

فروش SUV کامپکت نوامبر 2022

کیا سلتوس در ماه گذشته 9284 دستگاه شاسی بلند فروخت و 3021 دستگاه از شریک پلتفرم خود کرتا عقب افتاد. سلتوس در سال گذشته موفق به فروش 8859 SUV و 9777 دستگاه یک ماه قبل شده بود. بنابراین کیا سلتوس 4.80 درصد رشد سالانه و 5.04 درصد کاهش در ماهانه ثبت کرد. این خودرو 26.09 درصد از سهم بازار را در بین شاسی بلندهای کامپکت در اختیار دارد.

فروش SUV کامپکت نوامبر 2022 - سال
فروش SUV جمع و جور نوامبر 2022 – سال

گرند ویتارا و هایریدر که تازه وارد شده اند 4433 و 3116 دستگاه فروخته و به ترتیب جایگاه های سوم و چهارم را در این فهرست ،ب کرده اند. هر دوی آنها به ترتیب 44.95% و 7.92% کاهش MoM را ثبت ،د.

Kicks فروخته شد 3 واحد

پس از کرتا، کوشاک تنها شرکتی است که در میان سایر شاسی بلندهای کامپکت، رشد سالانه و مادری را ثبت کرده است. کوشاق با فروش 2009 دستگاه در ماه گذشته، 7.09 درصد رشد سالانه و 18.81 درصد رشد ماهانه ثبت کرد.

در مقابل کوشاق در سال گذشته 1876 دستگاه و یک ماه قبل از آن 1691 دستگاه فروخته است. در این روند، کوشاق در سال 133 واحد و 318 واحد رشد کرد. با وجود اینکه تایگون شریک سکوی کوشاق بود، به طور کامل به قرمزی سقوط کرد.

فروش SUV کامپکت نوامبر 2022 - MoM
فروش SUV کامپکت نوامبر 2022 – مادر

در مقایسه با فروش 10300 دستگاهی در سال گذشته، فروش کرتا 29.33 درصد نسبت به سال قبل رشد کرد و در مقایسه با فروش 11880 دستگاه در ماه قبل، فروش کرتا 12.13 درصد در ماه قبل رشد کرد. افزایش حجم ثبت شده توسط Creta 8,574 واحد در سال و 1,441 واحد MoM است. کرتا به تنهایی 37.44 درصد از سهم بازار را در میان شاسی بلندهای جمع و جور دارد.

اگرچه نمودار فروش شاسی بلندهای کامپکت برای نوامبر 2022 رشد سالانه 31.75 درصدی را نشان می دهد، فروش 9.13 درصد کاهش داشته است.

هیوندای کرتا
هیوندای کرتا

تایگون 1979 خودروی شاسی بلند فروخت و 30.54 درصد کاهش نسبت به سال قبل و 15.97 درصد کاهش ماهانه ثبت کرد. کاهش حجم سالانه 870 واحد و 376 واحد ماهانه بود. MG Astor در ماه گذشته 1434 دستگاه فروخت. فروش نسبت به سال قبل 40.86 درصد رشد کرد، اما در ماه اوت 19.17 درصد کاهش یافت. در نهایت، ما نیسان Kicks را داریم که به نظر می رسد با فروش تنها 3 دستگاه در نوامبر 2022 به سختی زندگی خود را حفظ کرده است.


منبع: https://www.rushlane.com/compact-suv-sales-nov-2022-creta-seltos-grand-vitara-12454850.html