فروش TVS سپتامبر 2022 رشد را ثبت می کند

در داخل کشور، TVS در سپتامبر 2022 در مجموع 2,86,036 دستگاه فروخت و رشد 16.80 درصدی سالانه را با رشد حجم 41,139 واحد ثبت کرد. TVS نیز شاهد رشد 18.85 درصدی MoM بود. با این حال، در مورد کل صادرات نمی توان همین را گفت. تنها با 92975 دستگاه فروخته شده، TVS شاهد افت فروش 9.08 درصدی سالانه و 0.15 درصدی ماهانه بود.

فروش TVS سپتامبر 2022 در مقابل اوت 2022 (مادر مادری)
فروش TVS سپتامبر 2022 در مقابل اوت 2022 (مادر مادری)

وقتی همه چیز در نظر گرفته شد، TVS در سپتامبر 2022 3,79,011 واحد را از 3,47,156 واحد در سپتامبر 2021 به فروش رساند و شاهد رشد 9.18 درصدی نسبت به سال قبل بود. با ،وج 333787 واحد در آگوست 2022، TVS رشد 13.55 درصدی را ثبت کرد.


منبع: https://www.rushlane.com/tvs-sales-sep-2022-registers-growth-apache-jupiter-12450683.htmlTVS یکی از محبوب ترین شرکت ها در هند است. با دست‌هایش در 2 وات و همچنین 3 وات تجارت، TVS یک برند ضروری است. TVS در صادرات نیز بسیار فعال است. در مجموع، مجموع فروش دو وات TVS Motor به 3,61,729 دستگاه نسبت به 3,32,511 دستگاه در سپتامبر 2021 رسید. TVS شاهد رشد 29,218 واحدی در سال و 46,190 واحد رشد در ماهانه بود. TVS رشد مثبت 8.79 درصدی سالانه و 14.64 درصدی را ثبت کرده است. از مجموع فروش 2 وات، بازار داخلی هنوز هم قدرت TVS است.

در مورد اسکوترها، TVS Motor با رشد 40265 واحدی در سال 38.68 درصد رشد را به ثبت رساند. اسکوترهای محبوب TVS عبارتند از Jupiter، Ntorq، Zest و غیره. در تجزیه و تحلیل MoM، TVS در مقایسه با آگوست 2022 امتیاز 18.45٪ را به دست آورد. اسکوترها 39.91٪ از کل فروش داخلی TVS را به خود اختصاص داده اند. فروش اسکوتر برقی TVS iQube به 4923 دستگاه رسید، در مقابل 766 دستگاه در سپتامبر 2021. 542.69 درصد رشد سالانه و 11.43 درصد رشد ماهانه را به ثبت رساند.

با رسیدن به فروش 3 وات TVS، آنها 2158 دستگاه در بازار داخلی با رشد 1345 واحدی به فروش رساندند. فروش داخلی TVS 3W شاهد رشد 165.44 درصدی در سال و 59.73 درصد رشد ماهانه بود.

فروش موتورسیکلت TVS در سپتامبر 2022 به 1,69,322 دستگاه رسید با رشد مختصری در سال 1.97 درصد در مقابل فروش 1,66,046 دستگاه در سپتامبر 2021. با فروش 1,57,118 دستگاه در آگوست 2022, TVS 7 درصد رشد در ماه را به ثبت رساند. خوب. فروش داخلی موتور سیکلت 46.81٪ از کل فروش 2W TVS است. موتورسیکلت های پرفروش TVS عبارتند از Apache، Raider، Star City و غیره.

فروش TVS سپتامبر 2022

TVS Motor هم بر اساس سالانه و هم بر اساس ماهانه رشد مثبتی را شاهد بود و یک ماه پربار را نشان می‌دهد

فروش جدید TVS Raider
تصویر – دیپاک رائو ولوگ

با این حال، صادرات 3W TVS بسیار بالاتر است. با فروش 15124 دستگاهی در سپتامبر 2022، TVS 9.34 درصد رشد سالانه را به ثبت رساند و شاهد کاهش 10.49 درصدی فروش در ماهانه بود. در مجموع، TVS 17282 وسیله نقلیه 3 واتی فروخت و 18.01 درصد رشد سالانه و 5.29 درصد کاهش رشد را ثبت کرد.

فروش کل TVS (2W+3W)

موتور سیکلت TVS XL 100 48051 دستگاه در هند فروخت و افت فروش 22.96 درصدی را ثبت کرد و رشد مثبت 31.45 درصدی را نشان داد. مجموع فروش داخلی 2 وات به 2,83,878 دستگاه رسید و شاهد رشد 16.30 درصدی در سال و 18.62 درصد رشد ماهانه بود. با این حال، شاهد کاهش 11.96 درصدی فروش در صادرات در سال گذشته و رشد 2.15 درصدی در ماهانه بودیم.

فروش TVS سپتامبر 2022 در مقابل سپتامبر 2021 (سالانه)
فروش TVS سپتامبر 2022 در مقابل سپتامبر 2021 (سالانه)