فروش TVS مارس 2023 سال در مقابل مادر

فروش سه چرخ (داخلی + صادرات) در مارس 2023 با 36.20 درصد کاهش به 9593 دستگاه رسید که از 15036 دستگاه در مارس 2022 کمتر شد. این کاهش 5443 واحدی بود. فروش داخلی 3W با 4.79 درصد افزایش به 1335 دستگاه در مارس 2023 از 1274 دستگاه فروخته شده در مارس 2022 با سهم 31.93 درصدی رسید. از سوی دیگر، صادرات 3 وات با 39.99 درصد کاهش به 8258 دستگاه در ماه گذشته نسبت به 13762 دستگاه در ماه مشابه سال گذشته رسید.

با در نظر گرفتن کل فروش چرخ‌های 2+3 داخلی، فروش با 22.36 درصد بهبود به 2،42،115 دستگاه در مارس 2023 از 1،97،870 دستگاه در مارس 2022 رسید. این رشد 44،245 واحدی با سهم 76.34 درصدی بود. صادرات (2 + 3 وات) با 31.61 درصد کاهش در سال 2023 به 75037 دستگاه در مارس 2023 از 109724 دستگاه در مارس 2022 رسید. این میزان فروش کل شرکت را به 317152 دستگاه در مارس 2023 افزایش 2.90 درصدی نسبت به 95 واحد رساند. در مارس 2023 فروخته شد.

سهم فروش موتورسیکلت 45.93 درصد است. از سوی دیگر، فروش اسکوتر با افزایش 35.96 درصدی نسبت به سال گذشته به 128817 دستگاه در مارس 2023 از 94747 دستگاه فروخته شده در مارس 2022 که مربوط به افزایش حجم 35070 واحدی بود، بهبود یافت. اسکوترها 41.88 درصد سهم دارند.

شرکت تی‌وی‌اس موتور مجموعاً (داخلی + صادرات) 3,17,152 (2 وات و 3 وات) در مارس 2023 فروخت. این رشد 2.99 درصدی نسبت به 3,07,954 دستگاه در مارس 2022 بود. این رشد سالانه 9,198 واحد بود. .

فروش TVS مارس 2023 در مقابل مارس 2022 – سال

صادرات خودروهای دو چرخ با 30.41 درصد کاهش در سال 2023 به 66779 دستگاه در مارس 2023 از 95962 دستگاه فروخته شده در مارس 2022 رسید. این میزان فروش کل دو چرخه را با 5 درصد افزایش نسبت به سال 2023 به 307559 دستگاه در مارس 2023 از 2192 دستگاه فروخته شده رساند. مارس 2022.

فروش موتور TVS مارس 2023 در مقابل فوریه 2023 - تجزیه و تحلیل MoM
فروش موتور TVS مارس 2023 در مقابل فوریه 2023 – تجزیه و تحلیل MoM

TVS Motors 3W فروش مارس 2023

TVS iQube Electric فروش بالای 10000 دستگاه را برای پنجمین ماه متوالی ثبت کرد.

TVS Apache
TVS Apache
فروش دو چرخ در بازارهای داخلی به 2,40,780 دستگاه رسید که 22.47 درصد نسبت به 1,96,596 دستگاه در مارس 2022 با 44,184 افزایش حجم نسبت به سال گذشته افزایش داشت. از این میزان فروش، فروش موتورسیکلت در مارس 2023 به 1,41,250 دستگاه رسید که در مقایسه با 1,60,522 دستگاه در مارس 2022، 12.01 درصد کاهش داشت.

فروش موتور TVS مارس 2023
فروش موتور TVS مارس 2023 در مقابل مارس 2022 – تجزیه و تحلیل سالانه

هنگام ارزیابی فروش در سال مالی 2022-23، مجموع فروش دو چرخ TVS Motor به 8.40 میلیون دستگاه رسید که در مقایسه با 8.15 lakh واحد ثبت شده در دوره مشابه 2021-2022 افزایش داشت. فروش سه چرخ در سال مالی 2022-2023 به 0.29 لک رسید که در مقایسه با 0.42 lakh دستگاه فروخته شده در سال مالی 2021-22 کمتر است. مجموع صادرات در سه ماهه آ، 1.85 میلیون واحد بود که نسبت به 3.15 میلیون واحد در سه ماهه سوم 2021-2022 کمتر بود.


منبع: https://www.rushlane.com/tvs-sales-march-2023-yoy-vs-mom-jupiter-xl-12465560.html

همچنین 15364 دستگاه از iQube، تنها مدل برقی TVS در مارس 2023 فروخته شد که 754.03 درصد رشد سالیانه نسبت به 1799 دستگاه در مارس 2022 فروخته شد. TVS همچنین دارای موپد XL100 در خط تولید شرکت خود است که 37492 دستگاه در ماه گذشته فروخته شد. مربوط به کاهش 0.42 درصدی رشد سالانه از 37649 دستگاه فروخته شده در مارس 2022.

فروش موتور دو چرخ TVS مارس 2023 فروپاشی
فروش موتور دو چرخ TVS مارس 2023 فروپاشی