فروش TVS نوامبر 2022 – Apache، Jupiter، XL 100، Raider، iQube

بیش از نیمی از فروش 2W TVS از طریق موتور سیکلت است. سری آپاچی و Raider به تازگی به روز شده نمونه های خوبی هستند. با فروش 83679 اسکوتر، TVS در مقایسه با 75022 اسکوتر فروخته شده در سال گذشته، 11.54 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. با پیشروی مشتری، رشد حجم سالانه به 8657 دستگاه رسید و اسکوترها 31.74 درصد از فروش داخلی 2 وات TVS را تشکیل می دادند.

صادرات TVS Motor با افت 12.22 درصدی نسبت به سال گذشته با تنها 71912 دستگاه در ماه گذشته در مقایسه با 81923 دستگاه در سال گذشته کاهش یافت. صادرات 27.28 درصد از کل فروش 2W TVS را تشکیل می دهد، در حالی که فروش داخلی 72.72 درصد است. مجموع فروش 2 وات (داخلی + صادرات) 2,63,642 دستگاه با نرخ رشد 2.24 درصد در سال بود.

اسکوتر برقی TVS iQube با به روز رس، MY2022 محبوبیت زیادی به دست آورده است. با فروش تنها 699 خودروی برقی در نوامبر 2021، TVS با فروش 10056 خودروی برقی در ماه گذشته، رشد سالانه 1338 درصدی را به دست آورد. رشد حجم سالانه 9357 واحد بود.

فروش TVS نوامبر 2022

نوامبر 2022 یک ماه موفق برای TVS Motor است. این شرکت در ماه گذشته یک میلیون و ۴۵ هزار و ۶ دستگاه موتورسیکلت در بازار داخلی فروخته است. در مقایسه با 1,40,097 موتورسیکلت فروخته شده در سال گذشته، TVS 3.50 درصد در سال فروش و 4909 موتور سیکلت در سال در سال افزایش یافت.

مجموع فروش داخلی TVS (2W + 3W) با فروش 1,92,989 دستگاه در نوامبر 2022 نسبت به فروش 1,76,693 دستگاه در یک سال قبل، 9.22 درصد سالانه سالم به ثبت رساند. رشد حجم سالانه 16296 واحد بوده و 69.64 درصد از کل فروش TVS را تشکیل می دهد.

TVS ریکشاهای 3W و وسایل نقلیه باری تولید می کند – فروش داخلی تنها 1259 وسیله نقلیه بود در حالی که صادرات 12222 خودرو بود. گفتنی است، صادرات 3 وات کاهش 13.18 درصدی در سال را در فروش ثبت کرده است، در حالی که اعداد داخلی 3W 67.20 درصد سالانه رشد داشته است. صادرات 3W 90.66٪ از کل فروش 3W را تشکیل می دهد. مجموع فروش 3 وات به 13481 دستگاه رسید و در مقایسه با 14830 دستگاه خودروی 3W فروخته شده در نوامبر 2021، 13.18 درصد کاهش در سال داشت.

فروش کل تی وی اس موتور

مجموع صادرات در ماه گذشته 84134 دستگاه بود که به 96000 دستگاه در سال گذشته کاهش یافت. با توجه به این نرخ کاهش، در سال 12.36 درصد بود و TVS 11866 واحد در حجم از دست داد. کل کل (داخلی + صادرات) برای 2W + 3W برای نوامبر 2022 به 2,77,123 واحد رسید و 1.62 درصد رشد سالانه را در مقایسه با فروش 2,72,693 دستگاه در نوامبر 2021 ثبت کرد.


منبع: https://www.rushlane.com/tvs-sales-nov-2022-apache-jupiter-xl-100-raider-iqube-12454326.html

به جز موتور سیکلت و صادرات، فروش TVS در نوامبر 2022 با خودروهای برقی که دستاوردهای عظیمی را به ثبت رساندند، سبز ماندند.

تصویر – ولاگ های سامیر

با XL 100، TVS تنها سازنده موپد ICE در هند است. به نظر می رسد محبوبیت موتور سیکلت ها کاهش یافته است، زیرا TVS 18.22 درصد کاهش در سال را به ثبت رسانده است زیرا در نوامبر 2022، 34957 دستگاه موتور سیکلت در نوامبر 2022 فروخته است. 8.97 درصد سالانه با 15790 واحد افزایش در حجم.

فروش TVS نوامبر 2022
فروش TVS نوامبر 2022