فروش TVS ژوئن 2023 – رشد سالانه 3٪ را ثبت می کند

از سوی دیگر، صادرات 2 وات 31.86 درصد در سال گذشته کاهش یافت، اما 2.95 درصد در ماه ژوئن سال 2023 به 68568 دستگاه رسید. این در مقابل 100625 دستگاه در ژوئن 2022 و صادرات 66605 دستگاه در می 2023 بود (2W +3W). صادرات داخلی + 3.64 درصد در سال گذشته رشد کرد، اما 4.66 درصد کاهش یافت و به 3,04,401 واحد در ژوئن 2023 رسید.

فروش و صادرات TVS Motor 3W ژوئن 2023

فروش اسکوتر در سال 2023 و در سال گذشته به ترتیب 10.45 درصد و 17.60 درصد افزایش یافت و به 121364 دستگاه در ژوئن 2023 رسید و سهم 39.87 درصدی را به خود اختصاص داد. تعداد 1,09,878 دستگاه در ژوئن 2022 و 1,03,203 دستگاه در می 2023 فروخته شد.

مجموع فروش 2 + 3 وات در بازارهای داخلی از 194052 دستگاه در ژوئن 2022 به 22.27 درصد بهبود یافت و به 237267 دستگاه رسید در حالی که فروش مادری 6.59 درصد از 254002 دستگاه در می 2023 کاهش یافت. -رشد 30.85 درصدی به 79144 دستگاه در ژوئن 2023 از 114449 دستگاه فروخته شده در ژوئن 2022. صادرات MoM از 76607 دستگاه در می 2023 3.31 درصد بهبود یافت.


منبع: https://www.rushlane.com/tvs-sales-june-2023-registers-3-yoy-growth-12473219.html

TVS Motor iQube را در بخش اسکوترهای برقی به فروش می رساند. فروش 209.88 درصد در سال 2023 بهبود یافت و از 4667 دستگاه در ژوئن 2022 به 14462 دستگاه در ژوئن 2023 رسید.

فروش موتور TVS ژوئن 2023 در مقابل مه 2023 - مقایسه MoM
فروش موتور TVS ژوئن 2023 در مقابل می 2023 – مقایسه مادر

تی وی اس آپاچی 160 جدید
تی وی اس آپاچی 160 جدید

TVS افزایش تقاضا برای اسکوتر برقی iQube را در ژوئن 2023 با رشد 210 درصدی سالانه گزارش داد.

در مورد فروش و صادرات سه چرخ، این شرکت در ژوئن 2023 در مجموع 12010 دستگاه فروخت. این کاهش 18.77 درصدی نسبت به 14786 دستگاه در ژوئن 2022 در سال بود. 2023. فروش داخلی 3 وات با 49.06 درصد رشد در سال و 9.30 درصد در سال به 1434 واحد رسید تا سهم 11.94 درصدی در لیست شرکت را به خود اختصاص دهد. با این حال، صادرات 23.50 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت، اما 5.74 درصد در ماه گذشته بهبود یافت و به 10576 واحد رسید تا سهم 88.06 درصدی را حفظ کند.

در بازارهای داخلی، رشد فروش دو چرخ در موتور سیکلت، اسکوتر و اسکوتر برقی مشاهده شد در حالی که فروش موتور سیکلت کاهش یافت. در ماه گذشته 1,48,208 دستگاه موتورسیکلت فروخته شد که نسبت به 1,46,075 دستگاه در ژوئن 2023 رشد 1.46 درصدی نسبت به سال قبل داشت. با این حال، فروش MoM از 1,62,248 دستگاه در می 2023، 8.65 درصد کاهش یافت.

فروش TVS Motor ژوئن 2023 در مقابل ژوئن 2022 - مقایسه سالانه
فروش موتور TVS ژوئن 2023 در مقابل ژوئن 2022 – مقایسه سالانه

فروش و صادرات TVS 2W ژوئن 2023

شرکت تی وی اس موتور فروش خود را برای ماه ژوئن 2023 گزارش کرده است که در آن رشد فروش داخلی 2 وات و 3 وات مشاهده می شود در حالی که صادرات کاهش یافته است. این شرکت 2.56 درصد افزایش فروش در سال را به ثبت رساند. مجموع فروش (2W+3W) (داخلی + صادرات) از 308501 دستگاه در ژوئن 2022 به 316411 دستگاه افزایش یافت.

موپد XL100، تنها مدل از این دست در خط تولید شرکت، به ترتیب با 7.77 درصد و 35.31 درصد رشد نسبت به سال گذشته و 35.31 درصد به 34839 دستگاه در ژوئن 2023 رسیده است. در ژوئن 2020، 37762 دستگاه و 53842 دستگاه و 53842 دستگاه فروخته شد. این باعث شد مجموع فروش داخلی 2W با 22.14 درصد افزایش به 235833 دستگاه در ژوئن 2023 از 193090 دستگاه در ژوئن 2022 برسد در حالی که فروش MoM 6.67 درصد از 252690 دستگاه در می 2023 کاهش یافته است.