فروپاشی فروش رویال انفیلد مارس 2023 – کلاسیک، گلوله، شهاب، هیمالیا

رویال انفیلد هیمالیا
ع، – جیمی

رویال انفیلد ک،یک 350 را در صدر ج، فروش داخلی داشت در حالی که هانتر 350 بیشترین تقاضا را در بازارهای جه، داشت.

رشد فروش برای RE Bullet 350 با 3.77 درصد بهبود در سال و 4.41 درصد در ماه مارس به 8595 دستگاه در مارس 2023 مشاهده شد. 8283 دستگاه در مارس 2022 و 8232 دستگاه در فوریه 2023 فروخته شد. این درصد سهم آن را از 14.35 به 14.35 افزایش داد. 12.78 درصد مادر.

فروش رویال انفیلد مارس 2023
فروش رویال انفیلد مارس 2023
در شماره 4، صادرات Meteor 350 به میزان قابل توجهی 56.88 درصد در سال و 62.64 درصد در ماه مارس 2023 افزایش یافت و به 1641 واحد در مارس 2023 رسید. این در مقابل 1046 دستگاه ارسال شده در مارس 2022 و 1009 واحد صادراتی در هر دو ماه فوریه و 6 فوریه 2023 بود. غوطه ور سال و مادر. صادرات 650 دوقلو با 51.60 درصد کاهش نسبت به سال 2022 به 1051 واحد از 2097 واحد فروخته شده در مارس 2022 رسید در حالی که 47.98 درصد رشد ماهانه از 1951 واحد در فوریه 2023 کاهش یافت. صادرات هیمالیا در ماه گذشته به 606 واحد کاهش یافت. رشد 82.57 درصدی از 3476 دستگاه در مارس 2022 و کاهش 21.50 درصدی نسبت به 772 دستگاه صادر شده در فوریه 2023.


منبع: https://www.rushlane.com/royal-enfield-sales-breakup-march-2023-cl،ic-bullet-12467853.htmlرویال انفیلد در مارس 2023 در بازارهای داخلی 59884 دستگاه فروخت. این رشد 2.41 درصدی نسبت به فروش 58477 واحدی در مارس 2022 بود که مربوط به افزایش 1407 واحدی حجم بود. از سوی دیگر، فروش MoM از 64436 دستگاه فروخته شده در مارس 2022، 7.06 درصد کاهش یافت.

جدایی فروش رویال انفیلد مارس 2023

این RE Cl،ic 350 بود که با فروش 24466 دستگاه در ماه گذشته در صدر ج، فروش قرار گرفت که 25.17 درصد نسبت به 32694 دستگاه در مارس 2022 کاهش داشت. RE Cl،ic 350 سهم 40.86 درصدی را به خود اختصاص داد. فروش MoM نیز با کاهش 10.91 درصدی نسبت به 27461 دستگاه در فوریه 2023 کاهش یافت. RE Hunter با فروش 10824 دستگاه در مارس 2023 با سهم 18.07 درصدی در این فهرست در رتبه دوم قرار داشت. این کاهش رشد 16.26 درصدی از 12925 دستگاه فروخته شده در فوریه 2023 بود.

با ثبت رشد صادرات 34.25 درصدی سالانه و 73.76 درصدی در ماه گذشته، رویال انفیلد 12351 دستگاه در ماه گذشته صادر کرد که از 9200 دستگاه در مارس 2022 و بیش از 7108 دستگاه در فوریه 2023 صادر شد. RE Hunter 350 بیشترین صادرات را به خود اختصاص داد. نمونه کارها. 4814 دستگاه در ماه گذشته ارسال شد که رشدی معادل 192.64 درصد نسبت به 1645 دستگاه صادر شده در فوریه 2023 داشت. این باعث شد سهم Hunter 350 از 23.14 درصد در فوریه 2023 به 38.98 درصد در مارس 2023 برسد.

در رتبه 2 ک،یک 350 با 0.62 درصد رشد سالانه به 2597 دستگاه در مارس 2023 از 2581 دستگاه فروخته شده در مارس 2022 قرار گرفت. صادرات MoM از 1731 دستگاه در فوریه 2023 50.03 درصد بهبود یافت. Meteor، 650 Twins و Himalayan در مارس 2023. صادرات Super Meteor در ماه گذشته به 1678 واحد رسید.

رویال انفیلد صادرات مارس 2023
رویال انفیلد صادرات مارس 2023

پس از آن رویال انفیلد از نظر فروش داخلی Meteor 350 (6211 دستگاه)، Electra 350 (3374 دستگاه) و Himalayan (2633 دستگاه) دچار کاهش رشد شد. با این حال، فروش 650 Twins هم در سال و هم در MoM به 1488 دستگاه افزایش یافت. Super Meteor 650، یک شرکت جدید در این لیست، با 2293 دستگاه فروخته شده در ماه گذشته و سهم 3.83 درصد بالاتر از سهم 2.48 درصدی که در اختیار 650 Twins بود، جلوتر از 650 Twins قرار گرفت.

فروش رویال انفیلد مارس 2023
فروش رویال انفیلد مارس 2023

RE Hunter در مارس 2023 صدرنشین صادرات است

رویال انفیلد فروش مارس 2023 را اعلام کرده است. در طول ماه گذشته، این شرکت در مجموع (داخلی + صادرات) 72235 دستگاه فروخت که از 67677 دستگاه در مارس 2022 کمتر بود. بر اساس ماهانه، کل فروش (داخلی و صادراتی) ثابت بود. در 71544 واحد این شرکت رشد فروش داخلی سالانه را گزارش کرده است در حالی که فروش مادری 7.06 درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، صادرات هم بر اساس سالانه و هم بر اساس ماهانه رشد داشته است.