فولکس واگن ویرتوس سدان 5 ستاره ایمنی

لازم به ذکر است که پروتکل های آزمایش هر نهاد NCAP بر اساس هنجارهای بازار متفاوت است. با این حال، تفاوت زیادی بین آنها وجود ندارد. Virtus جدید فروخته شده در آمریکای لاتین بسیار شبیه Virtus است که ما در هند داریم. گفته می شود خودروی آزمایشی مبتنی بر MQB A0 IN بوده و دارای 6 ایربگ است.

ضربه از جلو: مشخص شد که حفاظت ارائه شده به سر و گردن راننده و سرنشین خوب بوده است. قفسه سینه راننده از محافظت کافی برخوردار است و سینه سرنشین از محافظت خوبی برخوردار است. زانوهای راننده و سرنشین هر دو از محافظت خوبی برخوردار بودند. علاوه بر این، تیبیای راننده و تیبیای چپ سرنشین محافظت کافی و تیبیای راست سرنشین محافظت خوبی از خود نشان دادند.

تست های AEB City نشان می دهد که این خودرو AEB City را با ا،امات فنی و در دسترس بودن NCAP لاتین ارائه می دهد. برگه نجات با توجه به معیارهای NCAP لاتین در دسترس است. لازم به ذکر است که Virtus مخصوص هند ویژگی های ADAS را دریافت نمی کند. سیستم‌های ایمنی فعال مانند ترمز اضطراری خودکار که با مشخصات لاتین New Virtus همراه بود را از دست می‌دهد. هنگام آزمایش تصادف در خاک ما توسط GNCAP یا Bharat NCAP، امتیازات Virtus ممکن است متفاوت باشد.


منبع: https://www.rushlane.com/volkswagen-virtus-sedan-5-star-safety-rating-latin-ncap-12454401.html

Side Pole Impact نشان داد که محافظت از سر، شکم و لگن خوب بود و محافظت از قفسه سینه نیز حاشیه ای بود. تست ضربه شلاق نشان داد که صندلی Virtus از گردن بزرگسالان محافظت خوبی نشان می دهد. پروتکل آزمایش R32 سازمان ملل نشان داد که Virtus ا،امات ساختار ضربه عقب را نیز برآورده می کند.

وقتی صحبت از ایمنی به میان می آید، به نظر نمی رسد فول، واگن سازش کند. در واقع، زم، که Global NCAP ابتکار خودروهای ایمن برای هند را آغاز کرد، VW Polo جزو اولین دسته از خودروهای آزمایش شده بود. امتیاز تکان دهنده 0 ستاره را به دست آورد، زیرا نوع پایه بدون کیسه هوا ارائه شد. فول،‌واگن بلافاصله کیسه‌های هوای دوگانه را به‌صورت استاندارد در سراسر محدوده پولو تولید کرد. تست مجدد به پولو 4 ستاره در حفاظت از بزرگسالان و 3 ستاره در حفاظت از کودکان داد.

NCAP لاتین آزمایش مانع تغییر شکل‌پذیر جلویی را با سرعت 64 کیلومتر در ساعت، آزمایش مانع متحرک جانبی با سرعت 50 کیلومتر در ساعت، آزمایش ضربه قطب کناری با سرعت 29 کیلومتر در ساعت، آزمایش‌های فرم سر عابر پیاده و کودک به کلاه را با سرعت 40 کیلومتر در ساعت انجام داد. ، تست ترمز اضطراری خودکار و موارد دیگر.

اخیراً GNCAP VW Taigun و Skoda Kushaq را تحت پروتکل های جدید خود آزمایش کرده و هر دوی آنها موفق به ،ب امتیاز 5 ستاره شده اند. تایگون و کوشاک بر پایه MQB A0 IN ساخته شده اند و سدان های Virtus و Slavia نیز همینطور هستند. هنگامی که NCAP لاتین Virtus را که به ،وان New Virtus در آمریکای ج،ی فروخته می شود آزمایش کرد، همچنین امتیاز 5 ستاره را ،ب کرد.

ایمنی 5 ستاره فول، واگن ویرتوس – ساخت هند

ناحیه پای فول، واگن ویرتوس بین دو طرف راننده و سرنشین ثابت و متقارن ارزیابی شد. به طور عمده، بدنه خودرو به ،وان پایدار و قادر به تحمل بارهای بیشتر رتبه بندی شد. برخورد جانبی: محافظت از سر، شکم و لگن طبق NCAP لاتین خوب بود. محافظت از قفسه سینه نیز کافی بود.

ترمز اضطراری خودکار

فول، واگن ویرتوس ساخت هند که در زبان لاتین NCAP موفق به ،ب 5 ستاره شد، دارای 6 کیسه هوا و ویژگی های ایمنی فعال مانند ترمز اضطراری خودکار بود.

تست تصادف فول، واگن ویرتوس لاتین NCAP
تست تصادف فول، واگن ویرتوس لاتین NCAP