لو رفته! آئودی RSQ8 یک سیل کثیف را از بین می برد

مشخص نیست که ماشین متعلق به چه ،ی است و چه زم، لوله از جریان افتاد زیرا ویدیو به سرعت متوقف می شود.

بر اساس شماره پلاک به نظر می رسد این خودرو در جایی در اروپا قرار دارد.

به طور محلی یک آئودی RSQ8 جدید 220600 دلار قبل از هزینه های داخل جاده ای است. امیدواریم این مالک بیمه شده باشد.
منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/leaked-audi-rsq8-cops-a-،-deluge

در ویدئوی منتشر شده در اینستاگرام، شیشه عقب آئودی RSQ8 به طور کامل ش،ته شده است. مشخص نیست که آیا در نتیجه نیروی آب از لوله جا افتاده است یا خیر.

در زمان ضبط، محتویات لوله تقریباً تا لبه SUV بزرگ را پر کرده بود و کف پارکینگ پر از آب است.

یک لوله فاضلاب در یک پارکینگ مخفی ،یده است و یک آئودی RSQ8 بدشانس دریافت کننده سیل متعاقب آن بوده است.