مازراتی با ناپدید شدن گیبلی و فراری V-8 خط تولید خود را تکان می دهد

منبع: راندن


منبع: https://www.tops،d.com/cars/car-news/maserati-is-shaking-up-its-lineup-as-the-ghibli-and-ferrari-v-8-vanish-ar197171.html

گرانت بارلینگ، مدیر کل مازراتی استرالیا گفت راندن گیبلی تا سال 2024 وارد فاز فرسوده می شود… برنامه این است که گیبلی و کواتروپورته یکی شوند. بنابراین کواتروپورته به یک شاسی کوتاه تبدیل می شود. [model] – اندازه گیبلی، اما Quattroporte نامیده می شود.

مازراتی با ناپدید شدن گیبلی و فراری V-8 خط تولید خود را تکان می دهد - تصویر 1096496
تنها مدل فعلی که در خط تولید مازراتی ذکر نشده است، لوانته است که تأیید شده است که به روز می شود و همچنین به ،وان یک خودروی الکتریکی مانند Grecale ارائه می شود. هنوز صحبتی در مورد اینکه آیا این تنها گزینه است یا اینکه هیب، نیز وجود خواهد داشت، وجود ندارد.

دیگر از مازراتی V-8 خبری نیست….

ما اساسا با چیزی باقی خواهیم ماند که Quattroporte را می‌گوید، اما از نظر اندازه، عملکرد و هزینه بیشتر شبیه Ghibli است. از آنجایی که گیبلی نزدیک به 9 سال از عمر آن می گذرد و هرگز در سگمنت سدان های لو، فروشنده داغی نبوده است، تعجبی ندارد که دوام بیشتری نداشته باشد. تا سال 2024، گیبلی 11 ساله خواهد شد، بنابراین وقت آن است که چیز جدیدی داشته باشیم.

چرا تولید مازراتی گیبلی متوقف شده است؟

انتظار داشته باشید که تریم داغ Trofeo حداقل برای Quattroporte ادامه یابد، اما با موتور Nettuno، احتمالاً با کمک هیب،، یا حتی صرفاً به ،وان یک EV. در هر صورت، این شرکت تا سال 2030 به طور جدی خودروهای برقی تولید خواهد کرد، بنابراین V-6 فانتزی بیش از 7-8 سال باقی نمانده است.

این غم انگیز است زیرا V-8 Maserati احتمالاً جالب ترین چیز در چهار چرخ است. با این حال، این شرکت در حال حاضر نتتونو 3.0 لیتری توئین توربو V-6 دارد، بنابراین آنها یک موتور متمرکز بر عملکرد آماده راه اندازی دارند.

مانند لامبورگینی، مازراتی چاره‌ای جز توجه بیشتر به اثرات زیست‌محیطی آن و شروع کار بر روی پیشرانه‌های هیب، و/یا EV ندارد. به‌علاوه سدان‌های لو، بزرگ با V-8های گازسوز این روزها از مد افتاده‌اند. و از آنجایی که آنها همچنین در حال کشتن گیبلی هستند، این زمان به خوبی هر زمان دیگری برای کشتن V-8 است.

از زم، که نام گیبلی در سال 2013 به ،وان رقیب بی ام و سری 5 احیا شد، کاهش شدیدی در فروش سدان ها مشاهده شد. یکی از راه‌هایی که مازراتی با این موضوع کنار می‌آید، جایگزینی گیبلی با Quattroporte، رقیب سری 7، با کوچک ، Quattroporte است.

مازراتی با ناپدید شدن گیبلی و فراری V-8 خط تولید خود را تکان می دهد - تصویر 1096498
متأسفانه مازراتی با قرض گرفتن V-8 از فراری تمام شد.

گیبلی تا پایان سال 2024 با یک کواتروپورته سایز کوچک جایگزین خواهد شد.

تا پایان سال 2024 که همه این تغییرات اعمال شوند، V-8 مازراتی دیگری یا حداقل مازراتی که از فراری 3.9 لیتری توئین توربو فراری V-8 استفاده کند، وجود نخواهد داشت.