ماهیندرا اسکورپیو N امتیاز 5 ستاره ایمنی

اگرچه Scorpio N در ایمنی سرنشینان بزرگسال 5 ستاره ،ب کرد، ایمنی سرنشینان کودک فقط با 3 ستاره رتبه بندی شد.

نتیجه ایمنی تست تصادف ماهیندرا اسکورپیو N - NCAP جه،
نتیجه ایمنی تست تصادف ماهیندرا اسکورپیو N – NCAP جه،

ماهیندرا اسکورپیو N به طور چشمگیری موفق به ،ب 5 ستاره برای ایمنی سرنشین بزرگسال و 3 ستاره در ایمنی سرنشین کودک شد. همه ماروتی‌ها در ایمنی سرنشینان بزرگسال یک ستاره ،ب ،د. در حالی که سوئیفت در ایمنی سرنشینان کودک 1 ستاره ،ب کرد، Ignis و S-Presso امتیاز 0 را ،ب ،د.

Scorpio N 5 ستاره ،ب کرد

ماهیندرا اسکورپیو N که تحت پروتکل‌های جدید Global NCAP آزمایش شد، مدل با مشخصات بالا با همه زنگ‌ها و سوت‌ها نبود. دارای ABS و دو کیسه هوا بود که به صورت استاندارد ارائه می شوند. کنترل کشش، کیسه هوای جانبی و پرده ای بخشی از خودروی آزمایش شده نبودند. حتی اگر در حفاظت از سرنشینان بزرگسال عملکرد درخش، داشت، حفاظت از سرنشینان کودک کوتاهی کرد.

دیوید وارد، رئیس اجرایی بنیاد Towards Zero گفت: «سازندگان هندی مانند ماهیندرا به وضوح تعهد مداوم خود را به بهبود عملکرد ایمنی خودرو نشان داده‌اند. این بسیار مورد استقبال قرار گرفته است و ما مشتاقانه منتظریم که این حرکت امیدوارکننده در زمان راه اندازی Bharat NCAP در سال آینده حفظ شود. باز هم ناامید کننده است که ماروتی سوزوکی نتوانسته است با پیشرفت ایمنی رقبای خود مطابقت داشته باشد.


منبع: https://www.rushlane.com/mahindra-scorpio-n-scores-5-stars-safety-maruti-swift-ignis-s-presso-12455015.html

3 ستاره ،ب شده در حفاظت از سرنشین کودک به دلیل نداشتن کمربند ایمنی سه نقطه ای عامل تأثیرگذار بود. هر سه خودروی Maruti که توسط Global NCAP تحت پروتکل‌های آزمایشی جدید خود آزمایش شده‌اند، از کیت‌های ایمنی اولیه استفاده می‌،د. این شامل ABS و کیسه هوای دوگانه است. هیچ یک از این خودروهای Maruti که توسط GNCAP تست شده‌اند، حتی در تریم‌های بالا، کیسه هوای جانبی و پرده‌ای ندارند.

نتیجه ایمنی تست تصادف ماهیندرا اسکورپیو N - NCAP جه،
نتیجه ایمنی تست تصادف ماهیندرا اسکورپیو N – NCAP جه،

امتیازات ماروتی کم است

در طی یک برخورد از جلو، Ignis، S-Presso و Swift ساختارهای ناپایداری را نشان دادند که منجر به قابلیت تصادف بسیار پایین شد. در ایمنی سرنشینان کودک، هر سه خودروی Maruti تست شده ایمنی و حفاظتی زیر سطح را نشان دادند. لازم به ذکر است که طبق پروتکل‌های آزمایشی قبلی، S-Presso با ۲ ایربگ موفق به ،ب ۳ ستاره و سوئیفت ۲ ستاره شده بودند. این نشان می دهد که پروتکل های آزمایشی جدید GNCAP چقدر سختگیرانه و خواستار هستند.

الخاندرو فوراس، دبیر کل Global NCAP در این مراسم گفت: «نسخه جه، NCAP به ماهیندرا به خاطر تعهد مداومش به ایمنی، دستیابی به پنج ستاره برای حفاظت از سرنشینان بزرگسال تحت پروتکل‌های تست تصادف جدید و سخت‌تر ما تبریک می‌گوید.»

نتیجه ایمنی تست تصادف ماهیندرا اسکورپیو N - NCAP جه،
نتیجه ایمنی تست تصادف Maruti Swift – NCAP جه،

از زم، که Global NCAP پروتکل‌های تست خود را به‌روزرس، کرد، تنها دو خودرو تست تصادف انجام شده است. یکی اشکودا کوشاک و دیگری فول، واگن تایگون. هر دوی آنها بر اساس پروتکل های جدید موفق به ،ب 5 ستاره چشمگیر شدند. اکنون، GNCAP چهار خودروی هندی دیگر را تحت پروتکل‌های جدید خود از جمله ماهیندرا اسکورپیو N و Maruti سوزوکی، Ignis، S-Presso و Swift آزمایش کرده است.

پروتکل های آزمایشی NCAP جه، اکنون بسیار دقیق تر از قبل شده است. ارزیابی هایی برای یادآوری کمربند ایمنی عقب، کمربند ایمنی سه نقطه ای برای سرنشینان عقب، ساختار پایدار و سیستم های ایمنی فعال نیز در این آزمایش ها گنجانده شده است. نسل قبلی Scorpio که اکنون به ،وان Scorpio Cl،ic فروخته می شود 0 ستاره ،ب کرده بود. آناند ماهیندرا اشاره کرده بود که Scorpio N بسیار خطرناک تر خواهد بود و بنابراین به این ادعاها پایبند بوده است.