مرسدس بنز کلاس G فراخوان شد | CarExpert

مرسدس بنز نسل قبل را به یاد آورده است G300 برای رفع مشکل یاتاقان محور محور عقب.

از دست دادن نیروی محرکه و/یا نشت روغن در جاده می تواند خطر تصادف منجر به جراحت یا مرگ سرنشینان وسیله نقلیه و سایر کاربران جاده را افزایش دهد.

  • مرسدس بنز ک، G فراخوان شد

این برند در اطلاعیه فراخوان خود می‌گوید: «به دلیل نقص در ساخت، عرضه روغن به یاتاقان محور محور عقب ممکن است مطابق با مشخصات نباشد.

بیشتر: همه چیز مرسدس بنز ک، G
منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/mercedes-benz-g-cl،-recalled-2

مرسدس بنز با صاحبان وسایل نقلیه آسیب دیده تماس خواهد گرفت تا تعمیر رایگان را با نزدیکترین فروشنده آنها ترتیب دهد.

“در نتیجه، یاتاقان ممکن است بیش از حد گرم شود و باعث از بین رفتن قدرت حرکتی در حین رانندگی و/یا نشت روغن از محور عقب شود.”