مرسدس بنز GLE کوپه فراخوان شد | CarExpert

اگر سوال دیگری دارید، می تو،د با مرسدس بنز با شماره 1300 300 896 تماس بگیرید.

این شرکت در اطلاعیه فراخوان خود می گوید: “به دلیل نقص در ساخت، آب ممکن است با واحد کنترل پمپ سوخت تماس پیدا کند.”

بیشتر: همه چیز مرسدس بنز GLE
منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/mercedes-benz-gle-coupe-recalled

مرسدس بنز در حال یادآوری آن است جام GLE 2015-2023 به دلیل مشکل در واحد کنترل پمپ بنزین

این می‌تواند سوخت موتور را مختل کند و منجر به از دست دادن قدرت در حین رانندگی شود.

  • مرسدس بنز GLE کوپه فراخوان شد
اگر صاحب خودروی آسیب دیده هستید، می تو،د با نمایندگی مرسدس بنز دلخواه خود تماس بگیرید تا کار را رایگان انجام دهید.