معافیت مالیاتی مزایای حاشیه برای خودروهای برقی توضیح داد

این پیش نویس دستورالعمل در مورد چیست؟

ATO روشی را برای مح،ه راحت‌تر هزینه ایجاد کرد، اما در را برای ،، که مایل به نگهداری سوابق دقیق هستند باز نگه داشت.

هزینه شارژ EV = کل کیلومتر طی شده x 4.2 سنت در هر کیلومتر. بنابراین، 27037 x 4.2c در هر کیلومتر = 1135 دلار.

بنابراین، ارزش مشمول مالیات برای اه، FBT عبارت است از:

برای همان وسیله نقلیه، افرادی که توسط کارفرمای خود برای اجاره نامه جدید حمایت می شوند (پرداخت هایی که کارفرما از طرف کارمند انجام می دهد، قبل از مالیات) می توانند تا 4700 دلار در سال پس انداز کنند.

این طراحی شده است تا علاوه بر این، بازار استفاده شده را در کوتاه مدت تحریک کند، و مقرون به صرفه بودن را بیشتر کند.

این کارمند در طول سال خودروی برقی را در خانه شارژ کرد، قبوض برق را پرداخت و اظهارنامه لازم را برای هزینه های برق به کارفرما ارائه کرد.

ی،ی 60000 دلار، ضرب در 0.2، ضرب در 274 ت،یم بر 365، منهای 1135 دلار. این معادل 7873 دلار است.

کمی گیج شده؟ ما هم همینطور مثل همیشه، این توصیه مالیاتی نیست و ما شما را تشویق می کنیم که با یک حسابدار یا لیست حقوق و دستمزد کارفرمای خود مشورت کنید.
منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/the-fringe-benefits-tax-exemption-for-electric-cars-explained

شفاف سازی هزینه های شارژ برای ارسال مالیات، اساسا. حتی برای وسایل نقلیه معاف از FBT، برای اطلاع از مبلغ سود جانبی قابل گزارش کارمند (RFBA) لازم است هزینه های جاری برای ،ر از تعهدات FBT کارفرما مح،ه شود.

برخی از شروط وجود دارد. اصولاً، خودروهای برقی یا PHEV جدید تنها تا زم، که هزینه کمتری از آستانه مالیات خودروهای لو، 84916 دلاری داشته باشند، متحمل FBT نمی‌شوند.

هزینه برق شارژ خانه بخشی از مبلغ مشارکت گیرنده را تشکیل می دهد، که همانطور که قبلا ذکر شد در فرمول مح،ه کلی ATO نقش دارد.

  • معافیت مالیاتی مزایای حاشیه برای خودروهای برقی توضیح داد

FBT مالیاتی است که بر ارزش مزایای ارائه شده به کارمندان خارج از دستمزد آنها پرداخت می شود – برای مثال ماشین کاری که برای استفاده خصوصی در دسترس قرار می گیرد، یا خودرویی که از طریق اجاره نامه جدید ارائه می شود.

مثلا:

پیش نویس دستورالعمل انطباق عملی در 31 مارس صادر شد و دوره اظهار نظر در 26 مه بسته شد.

از آنجایی که ارزش EV کمتر از آستانه LCT بود و برای اولین بار پس از 30 ژوئن برگزار شد، مزایای حاشیه خودرو مشمول FBT نبود.

ارقام ،انه داری ادعا می کنند که یک کارفرما می تواند تا 9000 دلار در پرداخت های مح،ه شده FBT در 50000 دلار EV یا PHEV فرضی که به یک کارمند ارائه می شود، پس انداز کند.

قانون معافیت خودروهای برقی و پلاگین هیب، (PHEV) از این مالیات، به نام لایحه تخفیف خودروهای برقی، در نوامبر سال گذشته با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید.

  • معافیت مالیاتی مزایای حاشیه برای خودروهای برقی توضیح داد

این به این دلیل است که مصرف برق برای شارژ خودروهای برقی با کل مصرف خانوار ،یب می شود و اغلب نمی توان آن را به طور جداگانه شناسایی و ارزش گذاری کرد.

به من یادآوری کنید، طرح معافیت FBT چیست؟

ارزش پایه EV ضرب در درصد فرمول قانونی پرچم‌گذاری شده قبلی، ضرب در روزهای برگزار شده در سال FBT ت،یم بر 365، و در نهایت ،ر سهم کارکنان.

این معافیت FBT را برای خودروهای برقی و PHEV با قیمت کمتر از (حدود) 85000 دلار ارائه می‌کند، که اجرای آن‌ها را ارزان‌تر می‌کند و انگیزه‌ای برای جذب ،ب‌وکارها و انتخاب‌کنندگان کاربر ایجاد می‌کند.

انتخاب برای هر وسیله نقلیه است و برای کل درآمد یا سال FBT اعمال می شود. با این حال، سال به سال توسط کارفرما یا فرد قابل تغییر است.

نرخ تعیین شده برای سال یا سال درآمدی FBT که از اول آوریل 2022 و پس از آن شروع می شود، 4.2 سنت در هر کیلومتر است. این شامل PHEV هایی نمی شود که از بنزین استفاده می کنند.

اگر هزینه شارژ EV در یک ایستگاه شارژ تجاری انجام می شود، در صورت تمایل می تو،د از این نرخ شارژ خانگی استفاده کنید.

یک کارفرما یک خودروی برقی را به قیمت 60000 دلار (شامل GST) ،یداری کرد. در طول سال FBT 2022-23 به مدت 274 روز به یک کارمند برای استفاده خصوصی ارائه شد و کارمند 27037 کیلومتر را طی کرد.

اداره مالیات استرالیا (ATO) راهنمایی در مورد نحوه مح،ه هزینه های شارژ تحت طرح معافیت مالیات بر مزایای جانبی فدرال (FBT) که در بسیاری از وسایل نقلیه الکتریکی (EVs) موجود است، صادر کرده است.

کارفرمایان با تعهدات FBT، و مالیات دهندگان فردی که متحمل هزینه های مربوط به کار خودرو می شوند، باید هزینه های برق را که هنگام شارژ در خانه متحمل می شوند، مح،ه کنند.

  • معافیت مالیاتی مزایای حاشیه برای خودروهای برقی توضیح داد

با این وجود، ارزش مشمول مالیات آن باید به منظور تعیین RFBA کارمند برای سال FBT 2022-23 که در آن سود معاف ارائه شده است، تعیین شود.

طبق قو،ن ATO، از آنجایی که ارزش مشمول مالیات مزایای جانبی خودرو که به کارمند ارائه می‌شود از 2000 دلار در سال FBT بیشتر می‌شود، کارفرما باید ارزش مالیات ناخالص را در RFBA کارمند لحاظ کند.

در یک قرارداد بسته بندی حقوق و دستمزد که در آن کارفرما اجاره خودرو را از طرف کارمند قبل از مالیات پرداخت می کند (به نام اجاره نامه جدید) FBT توسط کارمند پرداخت می شود. زم، که خودروی شرکتی در اختیار کارمند قرار می گیرد، FBT توسط کارفرما پرداخت می شود.

ATO تاریخ مورد انتظار تکمیل نسخه نهایی را مشخص نکرده است، اما این آ،ین راهنما است و باید حداقل چند چیز را روشن کند.

تج،ات شارژ خانه که توسط کارفرما به ،وان بخشی از یک بسته پرداخت می شود، یک مزیت جداگانه محسوب می شود و بنابراین مشمول FBT نیز می شود.

اگر سوابق کیلومتر شمار حفظ نشده باشد، ATO می گوید که “یک ،ن معقول” ممکن است بر اساس سوابق خدمات، دفترچه های گزارش یا سایر اطلاعات موجود استفاده شود.

  • معافیت مالیاتی مزایای حاشیه برای خودروهای برقی توضیح داد

وسایل نقلیه همچنین باید طوری طراحی شوند که کمتر از یک تن و کمتر از 9 مسافر را حمل کنند. PHEVها همچنین در صورت ،ید از آوریل 2025 دیگر بخشی از این طرح نخواهند بود.

به ازای هر شرکت بزرگ در این فضا SG Fleet – یک ارائه‌دهنده لیزینگ ،تی، تجاری و نوآور – این ارزش «ناخالص» سود می‌تواند معادل هزاران دلار در سال باشد.

  • معافیت مالیاتی مزایای حاشیه برای خودروهای برقی توضیح داد

با اعمال نرخ شارژ EV خانه، کارمند هزینه برق شارژ خانه را به شرح زیر مح،ه کرد:

ATO فرمولی را برای مح،ه بدهی ها بر اساس قیمت پایه خودرو با بارگیری 20 درصد ارائه می دهد. افزودن مشارکت کارکنان در راه اندازی خودرو، نسبت تقریبی استفاده خصوصی از آن، و مقداری از سال مالی که خودرو تحت اجاره بوده است.