مکانیک ماشین 150 هزار دلاری مشتری را در حین تست رانندگی با 3 ماشین پارک شده تصادف کرد.


قدرت زیاد مسئولیت زیاد هم می آورد. خوب، این فضیلت هرگز به مک،کی در مورد هزینه طلا، زم، که او در حال آزمایش رانندگی با هولدن VL Commodore اصلاح شده مشتری خود بود، آموزش داده نشد.

این مک،ک که ارزش آن 150000 دلار است، موفق شد خودروی مشتری خود را با سه خودروی پارک شده در یک منطقه صنعتی تصادف کند و غرور و شادی مشتری را از بین ببرد.

یکی از مالکان خودروهای پارک شده، راب ساردینیا، به 7 نیوز گفت: «این راه خوبی برای شروع صبح جمعه نیست، اما تصادفات اتفاق می افتد. اگر تصادف نمی‌کرد، شغلی نداشتم، چون ماشین‌ها را تعمیر می‌کنم.»

پلیس همچنان در حال بررسی چگونگی وقوع این تصادف است و تاکنون هیچ اتهامی مطرح نشده است.

اما، با یک حدس وحشیانه، ما گمان می کنیم که سرعت و عدم توانایی رانندگی عوامل تصادف بوده است.
منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/mechanic-crashes-customers-150k-car-into-3-parked-cars-during-test-drive