نسخه ویژه جعلی فورد کمک های واقعی زنان را جشن می گیرد

راوی برایان کرانستون شروع به توضیح نسخه فقط مردانه فورد ا،پلورر می‌کند و ویژگی‌های کلیدی از دست رفته از جمله برف پاک کن‌ها، گرمکن‌ها، چراغ‌های راهنما، چراغ‌های ترمز و GPS را بیان می‌کند.

هدی لامار مفهوم پرش فرکانس را در سال 1942 به ثبت رساند و آن را برای استفاده در جنگ جه، دوم به ارتش ایالات متحده اهدا کرد. این سیستم ارتباطی مخفی در نهایت به فناوری ارتباطات بی سیم مدرن امروزی از جمله WiFi منجر شد.

آب کم عمق ویدئویی از یک فیلم جدید منتشر کرده است ا،پلورر نسخه فقط مردانه سر موقع برای بین المللی روز زنبا شناخت سهم ،ن در صنعت خودرو.

دکتر گلدیس وست، ریاضید، است که در دهه‌های 1970 و 1980، مح،ات دقیق‌تری را برای مدل‌سازی شکل زمین ایجاد کرد که منجر به GPS امروزی شد.

چند اختراع کلیدی به اوایل سال 1914 برمی گردد.

 • نسخه ویژه جعلی فورد کمک های واقعی ،ن را جشن می گیرد
  فلورانس لارنس

پس از جنگ جه، دوم، دوروتی پولینگر اولین کارخانه تمام ،نه را افتتاح کرد که اولین و تنها خودروهایی را تولید کرد که مخصوص ،ن طراحی شده بودند و دارای صندلی‌های بلندتر، فرمان کوچک‌تر و آینه دید عقب بودند.
منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/fords-fake-special-edition-cele،tes-womens-real-contributions

در طول ماه، این خودروساز نه تنها زن، را که در طول تاریخ نوآوری‌های پیشگامانه انجام داده‌اند، بلکه کارمندان زن فعلی شرکت و مشارکت‌های آنها را نیز برجسته خواهد کرد.

همه این ویژگی ها توسط ،ن مختلف در سراسر جهان در طول 109 سال گذشته ایجاد شده است.

متأسفانه فلورانس اختراع خود را ثبت نکرد و هیچ سودی از آن دریافت نکرد. او بعداً سیگنال های ترمز سپر عقب را اختراع کرد.

 • نسخه ویژه جعلی فورد کمک های واقعی ،ن را جشن می گیرد
  دوروتی لویت

فلورانس در سال 1914 اولین چراغ راهنما را اختراع کرد و در سال 1917 مادرش حق اختراع نوعی برف پاک کن را دریافت کرد.

در طول مسابقه، او از یک آینه دستی کوچک استفاده کرد تا ببیند چه ،ی از کنار او عبور کرده است، و متوجه شد که یک آینه ثابت در داخل وسیله نقلیه ایده خوبی خواهد بود.

 • نسخه ویژه جعلی فورد کمک های واقعی ،ن را جشن می گیرد
  گلدیس وست
 • نسخه ویژه جعلی فورد کمک های واقعی ،ن را جشن می گیرد
  هدی لامار
 • نسخه ویژه جعلی فورد کمک های واقعی ،ن را جشن می گیرد
  دوروتی پولینگر

هم فلورانس لارنس و هم مادرش شارلوت بریگوود ویژگی هایی را از سال 1914 اختراع ،د که هنوز در خودروها باقی مانده است.

هدف از این ویدئو این است که نقش ،ن در صنعت و جایی که امروزه خودروها در نتیجه چنین اختراعاتی هستند را برجسته کند.

به نظر می رسد چند ث،ه اول این ویدیو یک تبلیغ سنتی خودرو برای فورد ا،پلورر باشد.

دوروتی لویت یک مهندس خودرو و تاجر زن موفقی بود که اولین زن راننده خودروی مسابقه ای بریت،ایی شد و سپس آینه دید عقب را اختراع کرد.