هیوندای به ما یادآوری می کند که چگونه نام خود را تلفظ کنیم

،وان ماشین بریت،ا مجله ماشین از مدیریت هیوندای در مورد کمپین برند جدید پرسید که در روز با،ینگ با این شعار آغاز شد: «اگر فکر می‌کردید اتومبیل‌های ما را می‌شناسید و چگونه نام ما را بگویید، شاید وقت آن رسیده است که دوباره فکر کنید».

با این کمپین، ما می خواهیم کمی شوخ طبعی و شخصیت به برند خود تزریق کنیم که امیدواریم افراد بیشتری را تشویق کند تا درباره هیوندای اطلاعات بیشتری ،ب کنند.

هیوندای یک برند جوان، مبتکر و پیشرو است که با سرعت زیادی متحول شده است. مدیر عامل اشلی اندرو گفت: ما با افتخار کره ای هستیم با شخصیت و هدف واقعی.

  • هیوندای به ما یادآوری می کند که چگونه نام خود را تلفظ کنیم
  • هیوندای به ما یادآوری می کند که چگونه نام خود را تلفظ کنیم

2023 آغاز یک هیوندای جدید در بریت،ا است. ما از این فرصت استفاده کرده ایم تا قالب را بشکنیم و فصل جدیدی را برای خودروها و شرکت خود بپذیریم، از جمله تغییر تلفظ برند در بریت،ا برای همسو ، آن با سازمان جه، و میراث کره ای ما.”

در حالی که استرالیایی‌ها و بریت،ایی‌ها اغلب آن را «هی‌آن‌دی» یا «هی‌آن‌دی» می‌نامند، و دوستان آمریکای شمالی ما اغلب «هون‌دی» می‌گویند، در واقع «هیون‌دی» است.

اکنون، من فقط باید چندین دهه اشتباه تلفظ را لغو کنم…
منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/hyundai-reminds-us-،w-to-،ounce-its-name

در یک نام چیست؟ خیلی کم، اگر هیوندای هستید.

در ،متی از ویدیو آمده است: «به طلوع یک هیوندای جدید خوش آمدید.

بخش ،ستان این شرکت قرار داده است یک ویدیو در یوتیوب تشریح روش صحیح بیان نام آن