پلیس استرالیای جنوبی می تواند فوراً گواهینامه رانندگان مواد مخدر «احمق» را بگیرد

«این باور که برخی افراد فکر می‌کنند پس از مصرف مواد، رانندگی قابل قبول است، القایی است. این قو،ن جدید تضمین می کند که آن رانندگان خودخواه زنگ بیدارباشی شدیدی خواهند داشت.

قبلاً، SAPOL فقط می‌توانست برای رانندگ، که به موارد زیر متهم شده بودند، اخطار ILOL صادر کند:

  • تجاوز از حد مجاز سرعت 45 کیلومتر در ساعت یا بیشتر از حد مجاز سرعت امضا شده
  • رانندگی ،ات الکلی با غلظت الکل خون بین 0.08 و 0.149 (عدم صلاحیت شش ماهه) و 0.150 یا بالاتر (رد صلاحیت 12 ماهه)
  • امتناع از آزمایش مواد مخدر یا الکل
  • ارتکاب یک تخلف سرعت شدید
  • ایجاد مرگ با استفاده از وسیله نقلیه موتوری




منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/south-australia-police-can-yank-idiotic-drug-drivers-licences-immediately

پس از درخواست مجدد گواهینامه، رانندگان گواهینامه آزمایشی دریافت خواهند کرد که در آن ذکر شده است که آنها باید در هنگام رانندگی میزان الکل و مواد مخدر خون صفر داشته باشند و گواهینامه را همیشه همراه داشته باشند.

جو ،اچ، وزیر پلیس، خدمات اضطراری و خدمات اصلاحی استرالیای ج،ی، گفت: «در جاده‌های استرالیای ج،ی جایی برای رانندگان مواد مخدر خودخواه و ، وجود ندارد».

  • پلیس استرالیای ج،ی می تواند خم شود "،" گواهینامه رانندگی مواد مخدر بلافاصله
پیش از این، یا حکم کفاره یا احضاریه قضایی برای آنها صادر شده بود که به آنها اجازه می داد در این مدت به رانندگی خود ادامه دهند.

  • پلیس استرالیای ج،ی می تواند خم شود "،" گواهینامه رانندگی مواد مخدر بلافاصله

«تصمیم‌های بی‌ملاحظه رانندگان مواد مخدر زندگی همه را در جاده‌ها به خطر می‌اندازد، و همه ،نان استرالیای ج،ی نتایج این را دیده‌اند که وقتی مردم تصمیم می‌گیرند پشت فرمان با مواد مخدر در سیستم خود قرار بگیرند، چه اتفاقی می‌افتد».

،ت استرالیای ج،ی همچنین برای رانندگ، که قبلاً دارای گواهینامه تعلیق یا رد صلاحیت شده اند و همچنان به رانندگی ادامه می دهند، 12 ماه حبس در نظر گرفته است. رانندگ، که به دلیل یک تخلف بعدی محکوم می شوند، اکنون می توانند به مدت سه سال حبس شوند.

رانندگان در استرالیای ج،ی اکنون در صورت مثبت بودن تست مواد مخدر در کنار جاده، گواهینامه خود را از دست می دهند.

،ت استرالیای ج،ی گفت که بین سال‌های 2017 تا 2021، آزمایش 20 درصد از رانندگان یا موتورسوار، که در جاده‌های محلی کشته شده‌اند، از نظر حشیش، متیل آمفتامین، MDMA یا ،یبی از این داروها مثبت بوده است.

SAPOL می‌گوید طی سال‌های 2020-2020، 33790 آزمایش داروی کنار جاده‌ای را انجام داده است که 5317 مورد آن مثبت بوده است.

“رانندگی یک امتیاز است. این تغییرات پیام سخت و واضحی را ارسال می کند که رانندگی بی احتیاطی و ،، که رانندگی با مواد مخدر را در سیستم خود انتخاب می کنند، تصمیم بسیار خطرناکی می گیرند. ایان پاروت، دستیار کمیسر پلیس استرالیای ج،ی، گفت: آنها لیاقت حضور در جاده را ندارند.

اخطارهای ILOL همچنین می‌تواند برای افرادی که بی‌احتیاط یا خطرناک رانندگی می‌کنند صادر شود، که ممکن است گواهینامه آنها تعلیق یا رد صلاحیت شود، در حالی که حدا،ر جریمه برای تجاوز از سرعت مجاز 45 کیلومتر در ساعت یا بیشتر به 5000 دلار برای اولین تخلف افزایش یافته است.

  • پلیس استرالیای ج،ی می تواند خم شود "،" گواهینامه رانندگی مواد مخدر بلافاصله

اگر رانندگان توسط دادگاه محلی به خاطر جرایم مواد مخدر محکوم شوند، حداقل شش ماه محرومیت از صلاحیت صادر می شود، مشروط بر اینکه اولین تخلف آنها باشد، و مدت زمان اضافی برای ،، که تخلفات قبلی مربوط به رانندگی با مواد مخدر را انجام داده اند اعمال می شود.

تغییرات قانون فقط حول محور رانندگی با مواد مخدر نمی چرخد.

این تغییرات به SAPOL اجازه می دهد تا در شرایط بیشتر مجوزهای افراد را بگیرد.

رانندگ، که آزمایش مواد مخدر آنها مثبت است، اکنون یک اخطار فوری از دست دادن گواهینامه (ILOL) توسط پلیس استرالیای ج،ی (SAPOL) دریافت خواهند کرد.

قو،ن جدید هم‌اکنون در حال اجرا هستند و حفره‌ای را ایجاد می‌کنند که به درایوهایی که آزمایششان مثبت است، اجازه می‌دهد همچنان بتوانند به رانندگی ادامه دهند.