پژو 308، 208 و 2008 فراخوان شد

پژو در حال فراخو، 2212 نمونه از آن است پژو 308، 208 و 2008 2017-2020 به دلیل مشکل ،اب شدن تسمه تایم

تسمه تایم ممکن است به دلیل کهنه شدن روغن موتور ،اب شود. اگر تعمیر نشود، ممکن است منجر به کاهش یا از دست دادن عملکرد ترمز شود.»

“کاهش یا از دست دادن عملکرد ترمز می تواند خطر تصادف را افزایش دهد و باعث آسیب یا مرگ سرنشینان وسیله نقلیه و/یا سایر کاربران جاده شود.”

  • پژو 308، 208 و 2008 فراخوان شد

بیشتر: همه چیز پژو 308
بیشتر: همه چیز پژو 208
بیشتر: همه چیز پژو 2008
منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/peugeot-308-208-and-2008-recalled

اگر سؤال بیشتری دارید، لطفاً با تیم ارتباط با مشتریان پژو استرالیا با شماره 1800 307 607 تماس بگیرید.

اگر خودروی آسیب دیده دارید، با نمایندگی مجاز پژو تماس بگیرید تا در اسرع وقت و به صورت رایگان کار انجام شود.