چرخ یدکی تاتا آلتروز iCNG

برای برداشتن چرخ یدکی Altroz ​​iCNG، باید در مک،سم ها/ اجزایی که آن را در جای خود محکم می کنند، شلی ایجاد کنید. در این مورد، براکت زنجیر کابل است که ،تیک را در زیر خودرو نگه می‌دارد. این براکت زنجیر کابل را شل/باز کنید تا شلی ایجاد شود. حتی زم، که ،تیک با زمین برخورد کرد به چرخش در خلاف جهت عقربه های ساعت ادامه دهید. پس از آن، به اندازه کافی سستی ایجاد کرده اید، می تو،د چرخ را از زیر خودرو بیرون بکشید. قبل از نصب ،تیک زاپاس، چک ، فشار باد آن بسیار مهم است.

آیا می توانم مسافت های طول، را با ،تیک زاپاس رانندگی کنم؟

چرخ را به زیر بکشید. اطمینان حاصل کنید که زنجیر مورد استفاده برای محکم ، ،تیک در مرکز چرخ قرار دارد. هنگامی که ،تیک را به موقعیت خود برگرد،د، براکت کار خود را انجام می دهد. روی متمرکز نگه داشتن زنجیره تمرکز کنید. این به حفظ تعادل و ثبات در طول فرآیند کمک می کند. اطمینان حاصل کنید که آن را با پایه در یک راستا قرار دهید تا مطمئن شوید. به چرخاندن دسته میل لنگ در جهت عقربه های ساعت ادامه دهید تا زم، که ،تیک زاپاس از زمین بلند شود.

،تیک های زاپاس برای رانندگی در مسافت های طول، طراحی نشده اند. آنها قابلیت مسافت پیموده شده محدود و ویژگی های هندلینگ متفاوتی نسبت به تایرهای معمولی دارند. توصیه می شود برای تعمیر یا تعویض ،تیک آسیب دیده خود به نزدیکترین مرکز خدمات یا فروشگاه ،تیک بروید.


منبع: https://www.rushlane.com/tata-altroz-icng-spare-wheel-remove-replace-12469157.html

برای دسترسی به ،تیک زاپاس، به دنبال سوراخ میل لنگ در صندوق عقب باشید. شما آن را درست در مقابل مخازن دوگانه CNG خواهید یافت. دسته میل لنگ را داخل سوراخ/شاخه قرار دهید. پس از آن، دسته میل لنگ را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخ،د تا ،تیک زاپاس را از زیر پایین بیاورید. مطمئن شوید که شلی کافی برای خارج ، ،تیک از خودرو وجود دارد.

چند بار باید فشار باد ،تیک زاپاس خود را چک کنم؟

تعویض ،تیک زاپاس تاتا ،روز iCNG، چرخ آسیب دیده را به گهواره آن برگرد،د

برخلاف سیستم‌های CNG سنتی که فضای گرانبهایی را اشغال می‌کنند، سیلندرهای دوقلوی Tata Altroz ​​iCNG برای به حدا،ر رساندن ظرفیت ذخیره‌سازی قرار گرفته‌اند. آنها با یک جلد سخت محافظت می شوند، که دارای یک شیار برای جعبه ابزار آچار دسته میل لنگ برای جدا ، چرخ یدکی است.

برداشتن و تعویض چرخ یدکی تاتا ،روز iCNG چرخ خودرو

تمرین خوبی است که فشار باد ،تیک زاپاس خود را به همراه بقیه ،تیک های خود به صورت دوره ای بررسی کنید. سعی کنید حداقل هر چند ماه یک بار یا قبل از سفرهای طول، آن را بررسی کنید تا مطمئن شوید که به درستی باد شده و در صورت نیاز برای استفاده آماده است.

حذف ،تیک زاپاس تاتا ،روز iCNG
حذف ،تیک زاپاس تاتا ،روز iCNG

تسلط بر تعویض چرخ یدکی Tata Altroz ​​iCNG: راهنمای گام به گام برای حذف، جایگزینی، تغییر

در اینجا راهنمای گام به گام برداشتن چرخ یدکی Tata Altroz ​​iCNG و بازگرداندن آن به پایه آن است. دانستن نحوه برداشتن و تعویض چرخ یدکی می تواند در زمان و هزینه شما صرفه جویی کند. درک این فرآیند ساده به شما کمک می کند تا با موقعیت های غیرمنتظره ،تیک مق، کنید.

موقعیت یابی را دوباره بررسی کنید و تنظیمات لازم را انجام دهید. سپس دسته میل لنگ را در جهت عقربه های ساعت بچرخ،د تا سفت شود. و شما نمی تو،د آن را بیشتر از این بچرخ،د. در نتیجه، تایر در موقعیت نصب خود محکم می شود. جعبه ابزار را در کیسه اش قرار دهید و دوباره در شکاف تعیین شده خود قرار دهید. موقعیت چرخ را دوباره بررسی کنید. مطمئن شوید که به طور ایمن به وسیله نقلیه متصل شده است. این مرحله برای سفر ایمن و مطمئن بسیار مهم است.

دوباره در جاده: تعویض ،تیک یدکی سوئیفت