کیا امسال قصد فروش بیشتر از هیوندای را دارد، اما این محصول راضی کننده نخواهد بود

فروش کیا استرالیا تا پایان نوامبر امسال به 72700 دستگاه رسید که 15 درصد افزایش داشت. به این ترتیب میتسوبیشی (72064) و هیوندای (68911) بالاتر است.

آقای مردیث به ما گفت: “البته ما در مورد آن هیجان زده هستیم، رشد مداومی که از برند در یک دوره زم، طول، حاصل شده است.”

بیشتر: رشد سریع کیا با پیشی گرفتن از هیوندای در استرالیا پیگیری شد
منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/kia-poised-to-outsell-hyundai-this-year-but-it-wont-be-gloating

ما اه،ی را برای سهم و حجم بازار تعیین می کنیم، اما حقیقت صادقانه این است که ما نمی نشینیم و درباره اینکه چگونه هیوندای یا میتسوبیشی یا فورد را ش،ت داده ایم صحبت کنیم.

  • کیا امسال قصد فروش بیشتر از هیوندای را دارد، اما این محصول راضی کننده نخواهد بود
  • کیا امسال قصد فروش بیشتر از هیوندای را دارد، اما این محصول راضی کننده نخواهد بود

او افزود: «بله، ما از جایی که می‌خواستیم باشیم، جلوتر هستیم».

با این حال، مدیر عامل کیا استرالیا، دیمین مردیت، اصرار دارد که هیچ جنگ داخلی بین برندها برای برتری در فروش وجود ندارد.

کیا امسال برای اولین بار از رقیب کره ای بزرگتر خود – و سهامدار اصلی – هیوندای در مسابقه فروش استرالیا پیشی خواهد گرفت.

ده سال پیش، سهم بازار کیا در استرالیا (2.6 درصد) کمتر از یک سوم سهامدار اصلی هیوندای (8.5 درصد) بود.

هیوندای بیا دیگه
2022 YTD 68911 72700
2021 72,872 67964
2020 64,807 56,076
2019 86104 61,503
2018 94,187 58,815
2017 97,013 54,737
2016 101,555 42668
2015 102004 33736
2014 100,011 28005
2013 97006 29778

تنها تویوتا (214,776) و مزدا (87,218) جلوتر از برند کره ای که به سرعت در حال رشد است، قرار دارند که به این ترتیب برای اولین بار برای پایان دادن به سکو آماده شده است.