کیا سونت در حین سرویس در نمایندگی سقوط کرد

بعداً، مدیر خدمات راجش کیا نسخه جدیدی از داستان خود را فاش کرد که در آن مشخص شد یک نظافتچی آن را به دیواری در محوطه مرکز خدمات مجاز کوبیده است. این سهل انگاری آشکار در هزینه نمایندگی راجش کیا است. جلاج آگاروال به رسانه های اجتماعی رفت و مورد توجه قرار گرفت.

یکی از نمایندگی های مجاز کیا در جیپور، راجستان، با نام راجش کیا موتورز، با یکی از مشتریان خود درگیر شده است. جلاج آگاروال شاسی بلند 4 متری کیا سونت خود را برای سرویس عمومی در نزدیکترین نمایندگی مجاز کیا ، کرده بود و 6 روز بعد، وقتی به او گفتند که ماشینش در اثر برخورد با ، ،اب شده، شوکه شد.

نکته این نیست که یک خودروی جدید کیا به ،وان آتش بس به مشتری ارائه شده است یا خسارت آن کم بوده و به راحتی قابل تعمیر بوده است. این است که در محل مرکز خدمات توسط پرسنل آنها اتفاق افتاد و سعی ،د با سرزنش یک ، ساخته شده ردپای خود را بپوشانند. تلاش برای جا انداختن تقصیر و پوشاندن رد پای آنها و انکار مسئولیت تقصیر آنها صورت گرفت.

مالک مورد بحث کیا سونت همه توییت های بالا را حذف کرده و به روز رس، جدیدی را به اشتراک گذاشته است
مالک مورد بحث کیا سونت همه توییت های بالا را حذف کرده و به روز رس، جدیدی را به اشتراک گذاشته است

جوی سواری وسایل نقلیه مشتریان توسط پرسنل مرکز خدمات رایج بوده است. یک بار ماشینم را در 10 کیلومتری مرکز خدماتی که آن را پیاده کرده بودم دیدم. بعداً متوجه شدند که پرسنل خدماتی آن را برای ناهار به خانه برده بودند و مجبور شدند یکی از بستگانش را در ایستگاه اتوبوس پیاده کنند. آره برای آنها، “خدمات پست تست و بازرسی خودرو” بود. حتی با وجود اینکه هیچ آسیبی وجود نداشت، لذت بردن از وسایل نقلیه مشتریان اشتباه بود.


منبع: https://www.rushlane.com/kia-sonet-crashed-during-service-at-dealer-owner-gets-new-car-12454056.html

پس از زنجیره ای از اتفاقات که بین آگاروال و راجش کیا موتورز رخ داد، سرانجام نمایندگی با ارائه یک کیا سونت کاملاً جدید موافقت کرد. این غیرعادی است زیرا معمولاً نمایندگی ها پیشنهاد می کنند ماشین را تعمیر کنند و آن را تعویض نکنند. یک خودروی جدید کیا به مشتری پیشنهاد شد و به نظر می رسد که اختلاف حل شده است.

از او خواسته شد تا برای اشتباهی که مرتکب نشده، بیمه خودرویش را مطالبه کند. در این بین به او قول خودروی موقت داده شد که ترتیبی داده نشد. مالک همچنین ادعا می کند که در انتهای کیا نیز سوء ارتباط و اجتناب وجود داشته است. این حماسه سرانجام با وعده خودرویی کاملاً جدید از همین مدل به جلاج آگاروال پایان یافت.

تصادف کیا سونت توسط کارکنان مجاز نمایندگی مجاز
تصادف کیا سونت توسط کارکنان مجاز نمایندگی مجاز

اشتباهات مرکز خدمات

به آگاروال اطلاع داده شد که خودروی خود را بیمه کرده و روند تعمیر را آغاز کند. گفته می شود که سونت مورد بحث زم، که ماشین در حال تست و بازرسی پست بود به یک ، برخورد کرد. صدمات زیادی به جلوی آن وارد شده است که شامل سپر، چراغ‌های جلو، رادیاتور، کاپوت، پرتو تصادف جلو و سایر اجزای آن می‌شود.

تصادف کیا سونت توسط کارکنان مجاز نمایندگی مجاز
تصادف کیا سونت توسط کارکنان مجاز نمایندگی مجاز

خودشه؟ پسر خوب کیا؟ خوب، این کار برای آگاروال کاملاً نرم نبود و راهی که نمایندگی کیا مورد بحث برای پوشاندن مسیرهای خود طی کرد را می توان ناصادقانه نامید. بیایید نگاهی به آنچه چیست.

خودروی جدید کیا به مشتری عرضه شد

کیا سونت مورد نظر کمتر از یک سال از عمر آن می گذشت. در 17 نوامبر در نمایندگی مجاز راجش کیا موتورز برای خدمات عمومی تحویل داده شد. پس از شش روز، آگاروال از مدیر سرویس تماس می گیرد که می گوید سونت او درگیر تصادف شده است. در ابتدا، داست، حول این حادثه دوخته شد که در آن یک ، ادعا شده بود.

تصادف کیا سونت توسط کارکنان مجاز نمایندگی مجاز
تصادف کیا سونت توسط کارکنان مجاز نمایندگی مجاز

لذت سواری بر خودروهای مشتریان توسط پرسنل خدماتی وجود داشت و حوادثی از این قبیل، مسلماً این موضوع را بیشتر روشن می کند.

خودروی جدید کیا به مالک تقدیم شد
خودروی جدید کیا به مالک تقدیم شد