یک فورد موستانگ شلبی GT500-H شوتینگ بریک

اما اگر نسل بعدی موستانگ نیز اخبار مهمی را در مورد استایل بدنه خود به ارمغان آورد، چه؟ اینستاگرامر jlord8 به ایده بسیار جالبی رسید که موستانگ را به ،وان یک شوتینگ بریک تصور کند. موستانگ از قبل قدرت و ظاهری دارد، اگر فضای چمدان هم داشته باشد چه؟ با صداقت، ایده او برای طراحی موستانگ به ،وان یک سدان، به نوعی ایده او از کنترل خارج شد و به اینجا ختم شد.

رندر او با نام فورد موستانگ شلبی GT500-H (با H مخفف هرتز)، بر اساس شلبی GT500 فعلی است، اما رفتار هرتزی را که در خودروهایی مانند شلبی GT350-H دیده‌ایم، دریافت کرد. و در حالی که این رندر بر اساس نسل فعلی موستانگ است، شاید فورد الهام بخش باشد تا با نسل بعدی که در ماه سپتامبر عرضه می شود چیزی مشابه ارائه دهد. به هر حال، چقدر جالب است که بتو،د با 760 ، بخار قدرت زیر کاپوت خود به ،ید مواد غذایی بروید؟ یا اینکه وقتی همسرتان به شما می‌گوید فراموش کرده شیر ب،د، بتو،د تنها در 3.5 ث،ه از 0 به 60 مایل در ساعت برسیم؟

چیزی که ما به طور قطع می د،م این است که نسل جدید موستانگ – که در داخل با نام سری S650 شناخته می شود، سری موتورهای فعلی را نیز به همراه خواهد داشت، اما با برخی پیشرفت های قابل توجه. مدل‌های پایه همچنان با موتور 2.3 لیتری خطی چهار اکوبوست عرضه می‌شوند، اما بزرگترین تغییرات برای نسخه برتر موتور 5.0 لیتری V-8 Coyote ارائه خواهد شد. تا سال 2022، این موتور در مجموع 460 ، بخار قدرت و 420 پوند فوت گشتاور تولید می کرد، اما اخیراً موتور 10 ، بخار قدرت و 10 پوند فوت گشتاور کاهش یافته است. برای نسل جدید، شایعات حاکی از آن است که حداقل در یک پیکربندی حدا،ر 500 ، بخار قدرت خواهد داشت که این قدرت را از موستانگ GT فعلی و موستانگ ماخ 1 قدرتمندتر می کند.
منبع: https://www.tops،d.com/cars/car-news/unique-rendering-a-ford-mustang-shelby-gt500-h-s،oting-،ke-ar197392.html