10 اسکوتر برتر آوریل 2023

هوندا اکتیوا بار دیگر در صدر فهرست فروش قرار گرفت و با اختلاف قابل توجهی نسبت به سایرین پیشی گرفت. در آوریل 2022، 1,63,357 دستگاه فروخته شد که 50.60 درصد بهبود یافت و به 1,46,016 دستگاه در آوریل 2023 رسید. این رشد 82,659 واحدی بود و Activa 56.42 درصد از سهم بازار را در اختیار داشت. در اوایل ماه جاری، این شرکت نام 6G را از Activa حذف کرد. این اسکوتر اکنون به ،وان Activa شناخته می شود که ،د 6G حذف شده است.

اسکوتر برقی Ather 450X نسبت به سال قبل 82.62 درصد رشد داشته است. فروش در آوریل 2023 به 6746 دستگاه رسید، از 3694 دستگاه در آوریل 2022. Ather یک نوع پایه جدید را معرفی کرد در حالی که 450 Plus متوقف شده است. این نوع پایه 98079 روپیه قیمت دارد در حالی که Ather 450X با ProPack دارای بر،ب قیمتی 128443 روپیه است. اسکوتر Fascino (6300 دستگاه) و TVS iQube (5227 دستگاه) نیز وجود داشتند که هر دو به ترتیب 61.70 درصد و 338.52 درصد رشد سالانه را تجربه ،د.


منبع: https://www.rushlane.com/top-10-s،s-april-2023-jupiter-xoom-ather-iqube-12470029.html

به دنبال گزارش قبلی ما در مورد 10 فروش برتر دو چرخ در هند در آوریل 2023، اکنون نگاهی به فروش اسکوتر در ماه گذشته می اندازیم. پنج محصول برتر هوندا اکتیوا، تی‌وی‌اس ژوپیتر، سوزوکی ا،س، تی‌وی‌اس NTorq و Hero Xoom 90 درصد از فروش این فهرست را تشکیل می‌دهند.

مجموع فروش در ماه گذشته به 4,36,051 دستگاه رسید که نسبت به 3,06,389 دستگاه در آوریل 2022، 42.32 درصد افزایش داشت. این رشد 1,29,662 واحدی بود. همچنین با احتساب فروش اسکوتر در سال مالی گذشته، 45,32,985 دستگاه در سال مالی 2023 به فروش رسید که 25.61 درصد در مقایسه با فروش 36,08,899 دستگاه در سال مالی 2022، به این ترتیب به رشد حجم 9,24,086 دستگاه مربوط می شود.

10 اسکوتر برتر آوریل 2023
10 اسکوتر برتر آوریل 2023

10 اسکوتر فروش برتر آوریل 2023

رشد فروش برای TVS Ntroq نیز گزارش شد که در آوریل 2023 از 25267 دستگاه در آوریل 2022 به 26730 دستگاه رسید. اسکوتر Xoom نیز با 11938 دستگاه در ماه گذشته در این لیست بود. Hero Xoom در ژانویه 2023 عرضه شد. این اسکوتر 110 سی سی در بخش اسپرت در سه نوع LX (68599 روپیه، VX (71799 روپیه) و ZX (76699 روپیه) عرضه می شود.

فروش TVS Jupiter بر اساس سالانه به 59,583 دستگاه در آوریل 2023 کاهش یافت که از 60,957 دستگاه در آوریل 2022 فروخته شد. اسکوتر ژوپیتر 13.66 درصد از سهم بازار را در اختیار دارد. در شماره 3 اسکوتر سوزوکی ا،س با فروش 52231 دستگاه در آوریل 2023 قرار داشت. این رشد 58.60 درصدی نسبت به فروش 32932 دستگاهی در آوریل 2022 بود که ا،س 11.98 درصد از سهم بازار را در اختیار داشت.

10 اسکوتر برتر آوریل 2023
10 اسکوتر برتر آوریل 2023

سوزوکی بورگمن با فروش 10,335 دستگاه در ماه گذشته از 9,088 دستگاه در آوریل 2022، پایین تر از این فهرست قرار گرفت. پس از آن RayZR با رشد 72.12 درصدی در سال 2023 به 9,945 دستگاه در آوریل 2023 از 5,778 دستگاه فروخته شد. همین ماه پارسال

2 اسکوتر برقی در لیست 10 اسکوتر برتر هند – Ather 450X، TVS iQube

اسکوتر برقی Ather
اسکوتر برقی Ather

هوندا اکتیوا سال ها است که به طور مداوم در لیست فروش اسکوتر در هند حکومت می کند