10 اسکوتر برتر اکتبر 2022

اگرچه همچنان موتورسیکلت ها هستند که فروش بیشتری را ثبت می کنند، همانطور که در لیست فروش 10 خودروی دو چرخ برتر برای اکتبر 2022 مشاهده کردیم. پرفروش ترین اسکوتر در هند هوندا اکتیوا است که برای مدت طول، این جایگاه را حفظ کرده است. برای روشن ، این موضوع، Activa در ماه گذشته 2,10,623 دستگاه فروخت. که تقریباً سه برابر بیشتر از فروش دوم TVS Jupiter است.

10 اسکوتر برتر اکتبر 2022

Destini با فروش 14759 دستگاه در ماه گذشته نسبت به 12898 دستگاه در اکتبر 2021 موفق به ،ب 1861 دستگاه شد که 14.43 درصد رشد سالانه را به خود اختصاص داد. سوزوکی برگمن 12557 دستگاه فروخت و ارقام خود را در سال 74.43 و 3 و 8 واحد افزایش داد.

رشد حجم سوزوکی ا،س نسبت به فروش 46450 دستگاهی در سال گذشته به 2742 دستگاه رسید. TVS Ntorq با فروش 31049 دستگاه در ماه گذشته در جایگاه چهارم قرار گرفت. این دومین محصول TVS است که در این لیست قرار می گیرد. نتورک با 25642 وسیله نقلیه در سال 2019 رشد 20.85 درصدی را با 5356 دستگاه افزایش در سال به ثبت رساند.

دومین محصول هوندا در این لیست دیو است. رتبه پنجم این لیست را به خود اختصاص داده و در ماه گذشته توانسته است 24134 دستگاه بفروشد. با این حال، برای ش،ت دادن 25641 دستگاهی که یک سال پیش موفق به فروش آن شد، کافی نبود. دیو نسبت به سال قبل 5.88 درصد کاهش را تجربه کرد و 1507 دستگاه خودرو را در سال از دست داد.

برگمن بالاترین رشد سالانه را ثبت کرد

اسکوترها در هند یکی از محبوب ترین بخش ها در فضای دو چرخ هستند. اسکوترها با یک تخته پا صاف عملی را ارائه می دهند. و از آنجایی که آنها با یک CVT جفت می شوند، در مقایسه با موتورسیکلت های با گیرب، ضریب ثابت، رانندگی در شهر آسان است. اسکوترها نیز تک ،تی هستند که دسترسی آن را افزایش می دهد.

ارقام مشتری 6.76 درصد رشد کرد که نسبت به فروش 72161 واحدی در سال گذشته، 4881 واحد افزایش یافته است. ماه گذشته، ژوپیتر 16.88 درصد از سهم بازار 10 اسکوتر برتر را در اختیار داشت. سوزوکی ا،س با ،ب رتبه سوم موفق شد 49192 دستگاه بفروشد و 10.78 درصد از سهم بازار را در میان این لیست به خود اختصاص دهد. رشد سالانه 5.90 درصدی را ثبت کرد.

10 اسکوتر برتر اکتبر 2022
10 اسکوتر برتر اکتبر 2022
Hero MotoCorp دو محصول در این لیست دارد که ارقام آنها بسیار نزدیک به یکدیگر است. Pleasure ماه گذشته هیچ تفریحی نداشت زیرا شاهد کاهش 31.26 درصدی در سال در تعداد خود بود. با فروش 14927 دستگاه در ماه گذشته بیش از 21716 دستگاه در سال گذشته، Pleasure در سال گذشته 6789 دستگاه از دست داد.

10 اسکوتر برتر اکتبر-22 اکتبر-21 درصد رشد سالانه
1. هوندا اکتیو 2,10,623 1,96,699 7.08
2. TVS مشتری 77,042 72,161 6.76
3. سوزوکی ا،س 49,192 46,450 5.90
4. TVS NTorq 31,049 25693 20.85
5. هوندا دیو 24,134 25,641 -5.88
6. لذت قهرم، 14927 21716 -31.26
7. قهرمان سرنوشت 14759 12898 14.43
8. سوزوکی بورگمن 12557 7,199 74.43
9. Yamaha RayZR 11683 13601 -14.10
10. افسون یاماها 10501 13,487 -22.14
جمع 4,56,467 4,35,545 4.80

در اکتبر 2022، فروش انباشته 10 اسکوتر برتر به 456467 دستگاه رسید و با رشد 20922 دستگاهی در سال 4.80 درصد رشد کرد.

فروش جدید هوندا اکتیوا 7G
تصویر برای هدف تصویرسازی

Ray ZR و Fascino از یاماها به ترتیب در جایگاه های نهم و دهم قرار گرفتند. Ray ZR 11683 دستگاه و Fascino 10501 دستگاه فروخته است. هر دو با کاهش 14.10 درصدی و 22.14 درصدی نسبت به سال قبل سقوط ،د. در مجموع، 10 اسکوتر برتر اکتبر 2022 رشد سالانه 4.80 درصدی را ثبت ،د. این ارقام در اکتبر 2022 به 4,56,467 وسیله نقلیه نسبت به 4,35,545 وسیله نقلیه فروخته شده در اکتبر 2021 رسید و رشد حجم به 20,922 خودرو رسید.


منبع: https://www.rushlane.com/top-10-s،s-oct-2022-activa-jupiter-access-12453382.html

فروش Activa تقریباً برابر با ارقام فروش تجمعی TVS Jupiter، Suzuki Access، TVS Ntorq، Honda Dio، Hero Pleasure و Hero Destini است. در مقایسه با 1,96,699 دستگاه فروخته شده در اکتبر 2021, هوندا اکتیوا با رشد 13,924 دستگاهی در سال 7.08 درصد رشد داشته است. با ارقامی مانند این، Activa 46.14 درصد از سهم بازار را در میان این لیست در اختیار دارد. با گرفتن رتبه دوم، TVS Jupiter با 77042 وسیله نقلیه به نام خود فروخته شده است.