10 اسکوتر برتر دسامبر 2022

حجم از دست رفته در سال به 7966 واحد و رقم خیره کننده 78633 واحد در سال رسید. علیرغم سقوط شدیدی مانند این، اکتیوا همچنان 35 درصد از سهم بازار را در لیست 10 فهرست برتر دارد که از 46 درصد در ماه قبل کاهش یافته است. TVS Jupiter با فروش 39849 دستگاه توانست تنها 4.48 درصد رشد مثبت داشته باشد و 1707 واحد از فروش 38142 دستگاه در سال 2021 به دست آورد.

اسکوتر Ola Electric S1 با فروش 17280 ،ده فروشی وارد لیست 10 نفر برتر در رتبه ششم شد. این رشد 7100 درصدی در سال و 5.97 درصد رشد ماهانه بود. TVS Ntorq در جایگاه هفتم با فروش 16191 دستگاهی در ماه گذشته به نام خود سقوط کرد. با این حال، ضرر در فروش آنچنان زیاد نیست زیرا کاهش سالانه 3.96٪ و کاهش ماهانه 4.78٪ بود. حجم از دست رفته در سال 668 واحد و MoM 812 واحد است. اعداد به احتمال زیاد در سال آینده بهبود خواهند یافت.

10 اسکوتر برتر دسامبر 2022 در مقابل نوامبر 2022 - تجزیه و تحلیل MoM
10 اسکوتر برتر دسامبر 2022 در مقابل نوامبر 2022 – تجزیه و تحلیل MoM

این می تواند یکی از دلایلی باشد که هوندا اکتیوا تنها 96451 دستگاه فروخته است. در غیر این صورت، فروش Activa به راحتی در حدود 1.75 میلیون واحد است و در طول فصول جشن از 2.5 lakh فراتر می رود. در مقایسه با فروش 1,04,417 دستگاهی در سال گذشته و فروش 1,75,084 دستگاهی در یک ماه قبل، Activa به طور کامل در وضعیت قرمز قرار گرفت و شاهد افت 7.63 درصدی نسبت به سال قبل بود و فروش آن تقریباً با 44.91 درصد کاهش به نصف رسید.

10 اسکوتر برتر دسامبر 2022

در مجموع، 10 اسکوتر برتر برای ماه دسامبر 2022 تنها 274335 دستگاه را به خود اختصاص دادند. برای پیشی گرفتن از 376031 دستگاه فروخته شده توسط 10 اسکوتر برتر در نوامبر 2022 کافی نبود و از این رو کاهش 27 درصدی ماهانه مشاهده شد. با این اوصاف، فروش دسامبر 2022 بهتر از 212659 دستگاه در سال 2021 بود و از این رو 29 درصد رشد سالانه مشاهده شد.


منبع: https://www.rushlane.com/top-10-s،s-dec-2022-activa-access-ola-s1-iqube-12458650.html

در مقایسه با فروش 1212 دستگاه در سال گذشته و 10056 دستگاه در نوامبر 2022، TVS iQube 11071 دستگاه فروخت و 813.45 درصد نسبت به سال گذشته و 10.09 درصد در ماه مارس به دست آورد. اولین شرکت یاماها در این لیست RayZR 125 است و 9713 دستگاه فروخته است. با انجام این کار، RayZR شاهد رشد 68 درصدی سالانه نسبت به فروش 5781 دستگاهی در سال 2021 بود و شاهد کاهش 10.02 درصدی در MoM بود. افزایش حجم سالانه 3932 واحد و حجم از دست رفته 1082 واحد بود.

گزارش یک رشد استثنایی 158.71 درصدی در سال و 20.64 درصد رشد ماهانه باید برای Hero Pleasure بسیار لذت بخش بوده باشد. رشد حجم در سال به 14609 واحد رسید که بالاترین میزان در این لیست و 4075 واحد در ماه مارس بود. دیو 138.68 درصد رشد سالانه و 28.03 درصد رشد ماهانه ثبت کرد. دیو 11978 واحد در سال و 4513 واحد در سال به دست آورد.

Ola S1، TVS iQube – اسکوترهای برقی در 10 برتر

Hero Destini نسبت به عملکرد سال گذشته با 9123 واحد پیشی گرفت و 224.89 درصد رشد سالانه را به ثبت رساند. فروش در مقایسه با 2808 دستگاه در سال گذشته، بیش از چهار برابر شد. با این حال، برای Destini MoM سراشیبی بود زیرا یک ماه قبل 15411 دستگاه فروخته بود.

ا،س با افت شدیدی در 37.17 درصد MoM مواجه شد و در این روند، 17885 واحد را از دست داد. سهم بازار Access به 11 درصد رسید. به نظر می‌رسد Hero Pleasure و Honda Dio از کارت مع، Uno استفاده کرده‌اند، زیرا هر دوی آنها ثروت خود را در سال گذشته تغییر داده‌اند و حتی رشد مادرانه من،ی را به ثبت رسانده‌اند. Pleasure 23,814 دستگاه و Dio 20,615 دستگاه فروخته و رتبه های چهارم و پنجم را به خود اختصاص دادند.

وسایل نقلیه سنگین دنیای اسکوتر مانند اکتیوا، ژوپیتر، ا،س و امثال آن معمولاً فروش بیشتری نسبت به آنچه در دسامبر 2022 یافت می شود. دلیل محکمی برای این امر وجود دارد زیرا مردم اغلب در پایان سال از ،ید وسایل نقلیه خودداری می کنند. این یک الگوی معمولی است که تقریباً هر سال توسط ،یداران در بخش‌های مختلف به نمایش گذاشته می‌شود.

حتی اگر 10 اسکوتر برتر با هم ،یب شوند، 27% افت MoM را ثبت ،د – رشد قابل قبولی 29% در تجزیه و تحلیل سالانه وجود دارد.

اسکوتر برقی اولا
اسکوتر برقی اولا

دقیقاً مانند Activa، مشتری نیز شاهد کاهش در حسابداری MoM به 15.97٪ بود و 7573 واحد در حجم از دست داد و 14.5٪ از سهم بازار را در اختیار داشت. در رتبه سوم، سوزوکی ا،س با فروش 30228 دستگاهی به نام خود را داریم. الگوی مشابهی با مشتری مشاهده شد، زیرا ا،س 19.2 درصد فروش سالانه و 4870 واحد در حجم به دست آورد.

10 اسکوتر برتر دسامبر 2022 در مقابل دسامبر 2021 - تجزیه و تحلیل سالانه
10 اسکوتر برتر دسامبر 2022 در مقابل دسامبر 2021 – تجزیه و تحلیل سالانه