10 اسکوتر برتر سپتامبر 2022

Fascino تنها اسکوتر در لیست یاماها است که فروش خود را با 10348 دستگاه ثبت کرده است. این کاهش 27.35 درصدی در فروش نسبت به 14244 دستگاه فروخته شده در سال گذشته است. کاهش حجم به 3896 واحد رسید. در نهایت، ما Pep+ را با 9518 واحد فروش بیش از 7259 واحد در سپتامبر 2021 داریم. Pep+ رشد سالانه 31.12 درصدی را ثبت کرد در حالی که رشد حجم به 2259 واحد رسید. فروش 10 اسکوتر برتر در سپتامبر 2022 در مجموع 5,03,717 دستگاه از فروش 4,74,918 دستگاه در سال را به خود اختصاص داده است. افزایش حجم به 28799 واحد رسید و 6.06 درصد رشد سالانه را ثبت کرد.


منبع: https://www.rushlane.com/top-10-s،s-sep-2022-activa-jupiter-12451809.html

فروش اسکوترها در سپتامبر 2022 رشد ثابتی را نشان می‌دهد. اگر به 10 فروش برتر 2 واتی که اخیراً پوشش داده‌ایم نگاهی بیندازیم، Splendor با فکر ، به Activa در جایگاه اول قرار می‌گیرد. Activa یکی از موفق ترین نام ها در صنعت است که در فروش 2 وات پس از Splendor در رتبه دوم قرار دارد. اگر بخواهیم اسکوترها را تحلیل کنیم، Activa بهترین سگ است.

فروش 10 اسکوتر برتر در مجموع 5,03,717 دستگاه در ماه گذشته در مقایسه با 4,74,918 دستگاه در ماه مشابه سال گذشته به فروش رسیده است.

TVS مشتری
TVS مشتری

فروش TVS Jupiter در ماه گذشته 82394 دستگاه بود. TVS رشد سالانه 46.25 درصدی را ثبت کرد در حالی که رشد حجم در رقم خیره کننده 26055 واحد بود. مشتری 16.36 درصد از سهم بازار را در میان اسکوترهای این فهرست به خود اختصاص داده است. تی وی اس ژوپیتر پرفروش ترین محصول تلویزیون تی وی اس است و در فصل تعطیلات نیز فروش خوبی را ،ب کرده است.

دومین محصول Hero در این لیست، Destini در مقایسه با Pleasure در سال، عملکرد بهتری دارد. Destini با فروش 14951 واحدی بیش از 12358 دستگاه در سپتامبر 2021، رشد 20.98 درصدی سالانه را با رشد حجمی 2593 واحدی به ثبت رساند.

Pep+ جایگاه دهم را به خود اختصاص داد

دیو دومین محصول هوندا در این لیست با فروش 29994 دستگاهی در ماه گذشته است. دیو با فروش 34557 دستگاهی در سپتامبر 2021، 4563 دستگاه از دست داد و فروش 13.20 درصدی را در سال گذشته ثبت کرد. به نظر می رسد که Pleasure، پرفروش ترین اسکوتر Hero، آنقدرها سرگرم کننده نیست، زیرا با کاهش فروش 1966 دستگاهی، شاهد افت فروش 9.08 درصدی در سال بود. فروش در سپتامبر 2021 به 19682 دستگاه نسبت به 21648 دستگاه رسید.

در رتبه هشتم، خیابان Burgman سوزوکی را داریم که تنها اسکوتر ما،ی در این لیست است. با فروش 12875 دستگاه در ماه گذشته، برگمن 48.52 درصد رشد سالانه را نسبت به 8669 دستگاه در سپتامبر 2021 ثبت کرد. رشد حجم به 4206 واحد رسید. این موضوع باعث می‌شود خیابان برگمن پرفروش‌ترین اسکوتر ما،ی در کشور باشد.

10 اسکوتر برتر 22 سپتامبر 21 سپتامبر درصد رشد سالانه
1. اکتیو اسلینگ 2,45,607 2,45,352 0.10
2. TVS مشتری 82,394 56,339 46.25
3. سوزوکی ا،س 46,851 45,040 4.02
4. TVS NTorq 31,497 29,452 6.94
5. هوندا خدا 29,994 34,557 -13.20
6. لذت قهرم، 19682 21,648 -9.08
7. قهرمان سرنوشت 14951 12,358 20.98
8. سوزوکی بورگمن 12875 8669 48.52
9. افسون یاماها 10,348 14,244 -27.35
10. TVS Pep+ 9,518 7,259 31.12
جمع 5,03,717 4,74,918 6.06

با فروش 2,45,607 دستگاه، فروش Activa با اختلاف اندکی بیش از 2,45,352 دستگاه در سال گذشته افزایش یافت. با رشد 255 واحدی، Activa تنها 0.10 درصد رشد سالانه را تجربه کرد. فروش خالص Activa تضمین می کند که 48.76٪ از این لیست 10 اسکوتر برتر برخوردار است. Activa پرفروش ترین محصول در زرادخانه هوندا است.

10 اسکوتر برتر سپتامبر 2022

سوزوکی ا،س با 46851 دستگاه جایگاه سوم را به خود اختصاص داد و 4.02 درصد رشد سالانه را نسبت به 45040 دستگاه در سپتامبر 2021 به ثبت رساند. در جایگاه چهارم، ما اسپرت ترین اسکوترهای 125 سی سی، TVS NTORQ را داریم. این دومین محصول TVS در این لیست است و 46851 دستگاه در سپتامبر 2022 فروخته و رشد 6.94 درصدی را در سال به ثبت رسانده است.

فروش اسکوتر سپتامبر 2022
فروش اسکوتر سپتامبر 2022