10 اسکوتر برتر نوامبر 2022

دومین وسیله نقلیه TVS در لیست 10 اسکوتر برتر، NTORQ اسپرت است. این خودرو در ماه گذشته 17003 دستگاه فروخت در حالی که در مدت مشابه سال قبل 19157 دستگاه فروخته شد. به این ترتیب TVS NTORQ اولین اسکوتر این لیست شد که رشد منفی 11.24 درصدی را به ثبت رساند و 2157 دستگاه را از دست داد.

TVS iQube به 10 اسکوتر برتر راه یافت

TVS Jupiter در مقایسه با ماه گذشته 30000 دستگاه از فروش خود را از دست داد و به طرز شگفت انگیزی از Suzuki Access عقب است.

2022 TVS iQube Electric
2022 TVS iQube Electric

در پست قبلی، نگاهی به 10 فروش برتر دو چرخ در نوامبر 2022 انداختیم. در این پست، نگاهی به فروش اسکوتر در ماه گذشته خواهیم داشت. بخش اسکوتر در هند زم، که به فروش مربوط می شود وضعیت مثبتی دارد. در بین 10 ج، اسکوترهای برتر برای نوامبر 2022، Activa دوباره از رقبای خود برتری زیادی دارد. اکتیوا با فروش 1,75,084 اسکوتر در نوامبر 2022 تسلط خود را حفظ کرد.

Destini 15,411 دستگاه فروخت و رشد مثبت 372.15 درصدی را ثبت کرد در حالی که تنها 3,264 دستگاه در نوامبر 2021 فروخته شد. اسکوترهای اسپرت RayZR و Fascino 125 یاماها با فروش 10,795 و 9,8 دستگاه در ماه گذشته جایگاه های هشتم و دهم را به دست آوردند. از آنجایی که RayZR 12,344 دستگاه و Fascino 8,202 دستگاه در سال قبل فروخته است، RayZR موفق شد شاهد کاهش فروش 12.55 درصدی باشد و Fascino موفق شد تا سالانه 19.5 درصد افزایش یابد.

اولین شرکت Hero در این لیست Pleasure است که در نوامبر 2022 به 19,739 واحد رسید. در مقایسه با فروش 11,136 واحدی در یک سال قبل، Pleasure با 8,603 واحد افزایش در حجم سال قبل، 77.25% در سال به دست آورد. قطعاً به نظر می رسد که Pleasure در ماه گذشته بسیار سرگرم کننده بوده است.

مشتری در ماه گذشته تنها 47422 دستگاه فروخت. در اکتبر 2022، فروش مشتری به 77042 واحد رسید و در عرض یک ماه، مشتری تقریبا 30000 واحد را از دست داده است. در مقایسه با فروش 44139 واحدی در سال گذشته، مشتری با افزایش 3283 واحدی نسبت به سال گذشته 7.44 درصد رشد داشته است.

10 اسکوتر برتر نوامبر 2022
10 اسکوتر برتر نوامبر 2022

برای توضیح بیشتر، فروش Activa بیش از 2 تا 8 پرفروش ترین فروش اسکوتر روی هم بود. فروش 10 اسکوتر برتر 3,69,526 دستگاه بوده و با در نظر گرفتن 2,74,026 دستگاه فروخته شده در نوامبر 2021، شاهد رشد 34.85 درصدی سالانه بوده است. افزایش حجم در مجموع 95500 واحد در سال بود. با 1,24,082 اسکوتر نسبت به سال گذشته، Activa با افزایش حجم 51,002 اسکوتر، 41.1 درصد رشد سالانه را به ثبت رساند. اکتیوا 47.38 درصد از سهم بازار را از 10 اسکوتر برتر در اختیار دارد.

10 اسکوتر برتر نوامبر 2022

سوزوکی ا،س از TVS Jupiter پیشی گرفته و رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. با فروش 48113 دستگاه، ا،س 13.26 درصد در فروش سالانه و 5632 واحد در سال گذشته افزایش یافته است. جالب ترین پیشرفت در بین 10 اسکوتر برتر در نوامبر 2022، ارقام ثبت شده توسط TVS Jupiter است که برای مدت طول، رتبه دوم را به دست آورده است.

اسکوتر برقی TVS iQube در نوامبر 2022 در فهرست 10 اسکوتر برتر قرار می گیرد و کلیشه ها را می شکند. برای دومین بار در ماه های اخیر، یک اسکوتر برقی با رقبای ICE خود نان می شکند و در لیست 10 برتر قرار گرفته است. با فروش 10056 دستگاه، iQube بیشترین بازگشت را در سال گذشته شاهد بود زیرا شاهد رشد 1338.63 درصدی سالانه نسبت به فروش تنها 699 دستگاه در سال گذشته بود.


منبع: https://www.rushlane.com/top-10-s،s-nov-2022-activa-iqube-electric-12455475.html

هوندا دیو با فروش 16102 دستگاه در ماه گذشته در جایگاه ششم قرار گرفت. این دومین محصول هوندا در این لیست است و 88.95 درصد رشد سالانه را در مقایسه با فروش 8522 دستگاهی در سال گذشته در مدت مشابه ثبت کرده است. دیو در سال گذشته 7580 دستگاه به دست آورد و 4.36 درصد از سهم بازار را در میان 10 اسکوتر برتر به خود اختصاص داد.

10 اسکوتر برتر 22 نوامبر 21 نوامبر درصد رشد سالانه
1. هوندا اکتیو 1,75,084 1,24,082 41.10
2. سوزوکی ا،س 48,113 42,481 13.26
3. TVS مشتری 47,422 44,139 7.44
4. لذت قهرم، 19739 11136 77.25
5. TVS Ntorq 17003 19,157 -11.24
6. هوندا دیو 16102 8,522 88.95
7. قهرمان سرنوشت 15,411 3,264 372.15
8. Yamaha RayZR 10795 12,344 -12.55
9. TVS iQube Electric 10,056 699 1338.63
10. افسون یاماها 9801 8202 19.50
جمع 3,69,526 2,74,026 34.85