10 خودروی برتر دو چرخ ژانویه 2023

اگر اسپلندر پرفروش ترین موتورسیکلت و اکتیوا پرفروش ترین اسکوتر است، XL 100 پرفروش ترین موتورسیکلت در کشور است. با فروش 36723 دستگاه، XL 100 تنها 2.62 درصد رشد سالانه را به ثبت رساند و توانست 938 واحد در سال به دست آورد.

Splendor با فروش انبوه در لیست 10 خودروی دو چرخ برتر ژانویه 2023 قرار گرفت و Activa با نیمی از فروش پشت سر گذاشت.

10 خودروی برتر دو چرخ - TVS Apache ژانویه 2023
تصویر – Dev MTR
Activa با 1,30,001 دستگاه در رتبه دوم قرار گرفت. این تقریباً نیمی از چیزی است که Hero Splendor مدیریت کرده است. این کاهش 9.24 درصدی نسبت به سال قبل است. الگویی که با سومین پرفروش ترین CB Shine هوندا طنین انداز شد. شاین با فروش 99878 دستگاهی نتوانست 1,05,159 دستگاه یک سال پیش را ش،ت دهد. از این رو کاهش 5.02 درصدی سالانه. سهم بازار Activa و CB Shine به ترتیب 15.64% و 12.02% بود.

در رتبه دهم، سریال TVS Apache را داریم که رقیب اصلی Bajaj Pulsar است. مجموعه FZ یاماها نتوانست به لیست 10 تای برتر راه پیدا کند. فروش آپاچی به 28811 واحد رسید که به م،ای رشد سالم 11.13 درصدی در سال و 2886 واحد افزایش در حجم بود. آپاچی در میان این لیست 3.47 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده است.


منبع: https://www.rushlane.com/top-10-two-wheelers-jan-2023-splendor-activa-12461262.htmlا،س به ،وان پرفروش ترین محصول سوزوکی در هند، موفق به فروش 45497 دستگاه شد. این برای ش،ت دادن 42148 دستگاه فروخته شده در سال 2022 و ثبت 7.95 درصد رشد سالانه و 5.47 درصد سهم بازار کافی بود. افزایش حجم به 3،3،49 واحد رسید.

XL 100 فروخته شده 36723 واحد

Hero Splendor با فروش 2,61,833 دستگاه، ،وان پرفروش ترین 2W هند را به خود اختصاص داد. در مقایسه با 2,08,263 Splendos فروخته شده در سال گذشته، 25.72 درصد رشد سالانه با 53,570 واحد در سال به دست آمد. از این فهرست، اسپلندر به تنهایی 31.50 درصد از سهم بازار را در اختیار دارد.

10 خودروی برتر فروش دو چرخ در ژانویه 2023

در جایگاه پنجم، اسکوتر ژوپیتر از TVS با 54484 دستگاه را داریم. رشد سالانه 25.32 درصد در مقابل 43476 واحد فروش در ژانویه 2022 با 11008 واحد افزایش در حجم بود. Hero HF Deluxe با فروش 47840 دستگاه در ماه گذشته در جایگاه ششم قرار گرفت. محبوبیت Splendor ممکن است HF Deluxe را تحت الشعاع خود قرار دهد زیرا فروش آن در سال 44.32 درصد کاهش یافته و 38086 واحد در حجم از دست داده است.

هند که یکی از بزرگترین بازارهای دو چرخ است، در ژانویه 2023 تعداد قابل توجهی فروش داشت. در بین 10 خودروی دو چرخ برتر، ما شاهد 8,31,219 دستگاه در ماه گذشته بودیم که در مقایسه با 8,03,247 دستگاه یک سال پیش فروخته شد. این منجر به رشد 3.48 درصدی در سال با رشد حجمی 27972 واحد در سال شد.

در رتبه چهارم، سریال Bajaj Pulsar را داریم. باجاج در ماه گذشته 84,279 تپ اختر فروخت و به راحتی از 66,839 پولسار فروخته شده در یک سال پیش گذشت. رشد سالانه 26.09٪ با 17440 پولسار در حجم سالانه و 10.14٪ سهم بازار بود. با راه اندازی Pulsar 220F به زودی، این تعداد باید در ماه های آینده بیشتر شود.

10 فروش برتر دو چرخ در ژانویه 2023
10 فروش برتر دو چرخ در ژانویه 2023

دومین شرکت کننده باجاج در لیست 10 خودروی دو چرخ برتر، موتورسیکلت مسافربری پلاتینا است. باجاج در ماه گذشته موفق به فروش 41873 دستگاه شده است. با وجود آن، در مقایسه با 46492 پلاتینا فروخته شده در سال 2021، 9.94 درصد کاهش در سال داشت. حجم از دست رفته 4619 واحد بود.

10 فروش برتر دو چرخ ژانویه-23 ژانویه-22
1. هیرو اسپلندر (+26%) 2,61,833 2,08,263
2. هوندا اکتیوا (-9%) 1,30,001 1,43,234
3. هوندا CB Shine (-5%) 99,878 1,05,159
4. Bajaj Pulsar (+26%) 84279 66,839
5. TVS Jupiter (+25%) 54,484 43,476
6. HF Deluxe (-44%) 47,840 85926
7. سوزوکی دسترسی (+8%) 45,497 42,148
8. باجاج پلاتینا (-10%) 41,873 46,492
9. TVS XL 100 (+3%) 36723 35785
10. TVS Apache (+11%) 28811 25925
جمع 8,31,219 8,03,247