10 خودروی دو چرخ برتر اوت 2022

فروش هوندا اکتیوا همچنان روح تسلیم ناپذیر اسکوترها است. فروش از 2,04,659 دستگاه به 2,21,143 دستگاه رسید. افزایش حجم تقریباً 16.5 هزار واحد با 8.05 درصد رشد بود. در رتبه اول، فروش Activa بیش از 20 درصد از کل فروش را به خود اختصاص می دهد.

10 خودروی دو چرخ برتر اوت 2022

TVS با اسکوتر ژوپیتر، پرفروش ترین محصول ماه گذشته خود، در فهرست پرفروش ترین ها قرار گرفت. فروش از 45625 دستگاه به بیش از 70 هزار دستگاه رسید. افزایش حجم به 24450 واحد رسید و 53.59 درصد افزایش یافت. سری TVS Apache با مجموع حجم 40520 واحد در مرحله بعدی قرار می گیرد. در حالی که این حجم زیادی نیست، کافی است تا به لیست فروش برتر برسید. فروش از 16423 با افزایش حجم بیش از 24 هزار واحد افزایش یافته است. با توجه به عدد پایه پایین، رشد 146.73 درصد گزارش شده است.

فروش 10 خودروی دو چرخ برتر در آگوست 2022 تا 11 درصد بهبود یافته است – Hero Splendor به راحتی و به طور مداوم پیشتاز است.

TVS Apache
TVS Apache

فروش خودروهای دو چرخ، به ویژه خودروهای بزرگ، در لیست 10 فروش برتر شاهد حرکتی بود. مطابق با روندهای فعلی، Hero Splendor از جلو رهبری می کند. فروش 2,86,007 گزارش شده است که از 2,41,703 دستگاه در سال گذشته افزایش یافته است. افزایش حجم با 18.33 درصد رشد به 44304 واحد رسید. در میان فروشندگان برتر، فروش اسپلندر بیش از 26 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده است.

هوندا با موتور سیکلت CB Shine خود در جایگاه بعدی ج، قرار دارد. با این حال، فروش 7.53 درصد کاهش یافت. کاهش در 1,20,139 واحد از 1,29,926 واحد در 9,787 کاهش حجم. فروش باجاج پلاتینا فقط یک میلیون واحد بود. فروش ثابت در 99987 واحد با رشد قابل توجه 76.61 درصد بود. فروش از 56615 واحد افزایش حجم 23372 واحد افزایش یافته است.

در واقع، فروش سری Bajaj Pulsar نیز با رشدی تقریباً 47 درصدی به طرز محسوسی بهبود یافت. فروش از 66107 دستگاه به 97135 دستگاه رسیده است. افزایش حجم از مرز 31 هزار واحد عبور کرد. کاهش فروش Hero HF Deluxe با 37 درصد کاهش شدید بود. فروش از 114575 دستگاه به 72224 دستگاه کاهش یافته است. افزایش حجم به 42351 واحد کاهش یافت.

10 خودروی دو چرخ برتر اوت 2022
10 خودروی دو چرخ برتر اوت 2022

موتور سیکلت TVS XL که زم، بزرگترین فروشنده از نظر حجم تولیدکننده بود، در ماه های اخیر شاهد کاهش مداوم در حجم فروش بوده است. فروش در ماه گذشته از 52607 دستگاه به 36489 دستگاه کاهش یافت. کاهش حجم با 30.64 درصد کاهش به 16118 واحد رسید.

10 2 چرخ برتر اوت-22 اوت-21 درصد رشد سالانه
1. هیرو اسپلندور 2,86,007 2,41,703 18.33
2. اکتیو اسلینگ 2,21,143 2,04,659 8.05
3. هوندا سی بی شاین 1,20,139 1,29,926 -7.53
4. باجاج پلاتینا 99,987 56615 76.61
5. Bajaj Pulsar 97,135 66,107 46.94
6. Hero HF Deluxe 72224 1,14,575 -36.96
7. TVS مشتری 70,075 45625 53.59
8. TVS Apache 40,520 16,423 146.73
9. سوزوکی ا،س 40,375 49,135 -17.83
10. TVS XL 36,489 52607 -30.64
جمع 10,84,094 9,77,375 10.92

مجموع فروش 10 خودروی برتر دو چرخ 10,84,094 دستگاه گزارش شده است. عمده فروشی انباشته از 977375 واحد حدود 11 درصد بهبود یافته است. افزایش حجم به 1,06,719 واحد رسید.


منبع: https://www.rushlane.com/top-10-two-wheelers-aug-2022-splendor-activa-12449311.html

سوزوکی که هنوز یک فروشنده نسبتاً کوچک در هند است، چند ماه بسیار خوبی را پشت سر گذاشته و فروش خود را بهبود بخشیده است. و اسکوتر Access آن اغلب خود را در لیست 10 فروش برتر دو چرخ می بیند. با این حال، فروش در ماه گذشته با کاهش به 40375 دستگاه رسید که از 49135 دستگاه کاهش یافت. کاهش حجم با 17.83 درصد کاهش به 8760 واحد رسید.

کاهش فروش موتور سیکلت TVS XL