10 خودروی دو چرخ برتر اکتبر 2022

مانند ساعت، Hero Splendor با رقم عظیم 2,61,721 در ماه گذشته رتبه اول را به خود اختصاص داده است. فروش آن به اندازه 2,67,821 دستگاه در سال گذشته نبود و از این رو Splendor شاهد کاهش 2.28 درصدی فروش نسبت به سال قبل بود.

10 فروش برتر دو چرخ در اکتبر 2022

با ،ب رتبه دوم، هوندا اکتیوا با 19.78 درصد از سهم بازار در این لیست را داریم. در ماه گذشته 2,10,623 دستگاه نسبت به 1,96,699 فروخته شده در سال گذشته فروخته شد و با رشد 13,924 واحدی نسبت به سال قبل 7.08 درصد افزایش یافت. تجزیه و تحلیل MoM به نفع Activa نبود زیرا شاهد کاهش 9.95 درصدی MoM با 34984 واحد از دست دادن حجم بود.

10 خودروی دو چرخ برتر اکتبر 2022 در مقابل اکتبر 2021 - سالانه
10 خودروی دو چرخ برتر اکتبر 2022 در مقابل اکتبر 2021 – سالانه

پس از پولسار، پلاتینا از اصطبل های باجاج با 57842 دستگاه خودرو به این فهرست راه یافته است. با این حال، قرمزی آن به طور کامل از بین می رود و 31.16 درصد کاهش نسبت به سال قبل و 21.15 درصد کاهش ماهانه در فروش ثبت کرده است. سوزوکی ا،س دومین محصول در این لیست پس از Pulsar است که رشد مثبتی را در تحلیل سالانه و ماهانه ثبت کرده است. با فروش 49192 دستگاه، Access شاهد رشد 5.88 درصدی سالانه و 5 درصدی رشد ماهانه بود.

CB Shine با فروش 1,30,916 دستگاه در جایگاه سوم قرار دارد و رشد 15.29 درصدی نسبت به 1,13,554 دستگاه در سال گذشته و کاهش 9.83 درصدی موم با 14,277 واحد از دست رفته در حجم MoM را ثبت کرده است. Bajaj Pulsar اولین در میان این لات است که رشد مثبتی را در تحلیل سالانه و ماهانه ثبت کرده است. فروش پالسار به 1,13,870 دستگاه رسید که 86,500 دستگاه در سال قبل از آن فروخته شد و 31.64 درصد رشد سالانه را به ثبت رساند. ارقام MoM نیز مثبت هستند، با رشد 8.44 درصدی MoM با 8867 واحد افزایش حجم.

10 2 چرخ برتر اکتبر-22 اکتبر-21 درصد رشد سالانه
1. هیرو اسپلندور 2,61,721 2,67,821 -2.28
2. هوندا اکتیو 2,10,623 1,96,699 7.08
3. هوندا سی بی شاین 1,30,916 1,13,554 15.29
4. Bajaj Pulsar 1,13,870 86500 31.64
5. Hero HF Deluxe 78,076 1,64,311 -52.48
6. TVS مشتری 77,042 72,161 6.76
7. باجاج پلاتینا 57,842 84,019 -31.16
8. سوزوکی ا،س 49,192 46,460 5.88
9. TVS XL 100 44638 55,356 -19.36
10. TVS Apache 40,988 39799 2.99
جمع 10,64,908 11,26,680 -5.48

پس از یک ماه جشن بسیار موفق، فروش دو چرخ در ماه اکتبر 2022 نسبت به سپتامبر 2022 رشد منفی کمی را به ثبت رسانده است. با این حال، کل فروش سالانه این فروشندگان برتر در مقایسه با اکتبر 2021 کاهش یافته است که واقعاً این است. جالب هست.

محصولات TVS، سری XL 100 و Apache جایگاه های نهم و دهم را به خود اختصاص داده اند. XL 100 44638 واحد و آپاچی 40988 واحد ثبت ،د. در حالی که XL 100 در تجزیه و تحلیل سالانه و موم شاهد کاهش فروش بود، سری موتورسیکلت های Apache شاهد رشد 2.99 درصدی در سال بود. در مجموع، فروش 10،64،908 خودرو، 10 خودروی دو چرخ برتر برای اکتبر 2022، 5.48 درصد نسبت به سال قبل و 9.23 درصد کاهش داشته است.


منبع: https://www.rushlane.com/top-10-two-wheelers-oct-2022-splendor-activa-pulsar-12453207.html

10 خودروی برتر دو چرخ در اکتبر 2022 شاهد کاهش فروش در تحلیل سالانه و مادری بوده اند.

Hero Splendor Black Edition
Hero Splendor Black Edition

دومین محصول Hero که در این لیست قرار دارد، HF Deluxe است که به طور کامل در قرمز قرار گرفت و اعداد را از بین برد. HF Deluxe با فروش 78076 دستگاه در مقایسه با فروش 164311 دستگاه در سال قبل و 93596 دستگاه در یک ماه قبل، 52.48 درصد کاهش نسبت به سال قبل و 16.58 درصد کاهش در ماه قبل را ثبت کرد.

در مقایسه با 2,90,649 واحد فروخته شده در طول فصل جشن، اعداد Splendor 9.95٪ کاهش یافت. کاهش حجم برای Splendor به ترتیب 6100 و 28928 واحد در سال و مامان بود. با وجود این، Splendor هنوز 24.58٪ از 10 فروش برتر دو چرخ را برای ماه اکتبر 2022 در اختیار دارد.

TVS با اسکوتر Jupiter خود وارد لیست 10 فروش برتر دو چرخ در ماه اکتبر شد. یک ماه پیش 77042 دستگاه فروخته شد. در حالی که 6.76 درصد رشد سالانه نسبت به 72161 واحد در سال گذشته ثبت کرد، اعداد مشتری در مقایسه با 82394 واحد فروش یک ماه قبل 6.5 درصد در ماه قبل کاهش یافت. 7.23 درصد از سهم بازار در این فهرست را در اختیار دارد.

10 خودروی دو چرخ برتر اکتبر 2022 در مقابل سپتامبر 2022 - مامان
10 دو چرخ برتر اکتبر 2022 در مقابل سپتامبر 2022 – مادر

به رشد مثبت ثبت شده دسترسی داشته باشید