10 خودروی دو چرخ برتر سپتامبر 2022

عمده فروشی انباشته برای 10 خودروی برتر دو چرخ در سپتامبر 2022 رشد اندکی داشت. با رشد 2.57 درصدی، فروش از 1143810 دستگاه به 1173214 دستگاه افزایش یافت. افزایش حجم به 29.4 هزار واحد رسید.

فروش هوندا اکتیوا در ماه گذشته به سختی به 2,45,607 دستگاه رسید که از 2,45,352 دستگاه بیشتر بود. افزایش حجم 255 واحد بود. بیشترین فروش سهم بازار اسکوتر در بالای سفارش حدود 21 درصد بود.

10 خودروی دو چرخ برتر سپتامبر 2022
10 خودروی دو چرخ برتر سپتامبر 2022

اسکوتر TVS Jupiter این روزها پرفروش ترین برند این برند است. فروش آن قوی تر از سری آپاچی و همچنین XL 100 است که در یک زمان بالاترین فروش بی چون و چرا برای TVS بود. فروش مشتری با رشد چشمگیری با 46.25 درصد، به 82394 واحد از 56339 واحد افزایش یافت. افزایش حجم به 26 هزار واحد رسید.

10 2 چرخ برتر 22 سپتامبر 21 سپتامبر درصد رشد سالانه
1. هیرو اسپلندور 2,90,649 2,77,296 4.82
2. اکتیو اسلینگ 2,45,607 2,45,352 0.10
3. هوندا سی بی شاین 1,45,193 1,42,386 1.97
4. Bajaj Pulsar 1,05,003 57,974 81.12
5. Hero HF Deluxe 93,596 1,34,539 -30.43
6. TVS مشتری 82,394 56,339 46.25
7. باجاج پلاتینا 73,354 82559 -11.15
8. TVS XL 100 47613 61664 -22.79
9. سوزوکی ا،س 46,851 45,040 4.02
10. TVS Apache 42954 40,661 5.64
جمع 11,73,214 11,43,810 2.57

Splendor از نزدیک توسط یک دشمن واقعی خود، هوندا Activa همیشه سبز دنبال می شود. در حالی که موتورسیکلت ها بر نمودار فروش غالب هستند، Activa از چنین کلیشه هایی عبور کرده و نسل به نسل خود را به ،وان یک انتخاب برتر دو چرخ تثبیت کرده است. در واقع، پتانسیل فروش آن به قدری با،ت که تنها 2 واتی است که در مواردی از Splendor فروش بیشتری داشته است.

فروش 10 خودروی دو چرخ برتر در سپتامبر 2022 رشد اندکی داشت. Hero Splendor پیشتاز را به ،وان موتورسیکلت پرفروش حفظ می کند

TVS Apache
TVS Apache

سوزوکی ا،س تنها نماینده این برند در درجه اول است. موفقیت آن در ماه های اخیر باعث شده است که فروش سوزوکی 2W روز به روز افزایش یابد. عمده فروشی ها با رشد اندکی به 46,851 واحد رسید، از 45,040 واحد. افزایش حجم 1811 واحد با رشد 4 درصدی گزارش شده است. فروش TVS Apache تنها از 40661 دستگاه به 43 هزار دستگاه رسید. افزایش حجم با 5.64 درصد رشد به 2293 واحد رسید.


منبع: https://www.rushlane.com/top-10-two-wheelers-sep-2022-splendor-activa-pulsar-12451745.html

هوندا CB Shine بیشتر به تقویت موقعیت قوی سازنده در بازار کمک می کند. فروش موتور سیکلت CB Shine اندکی افزایش یافت و 2 درصد بود. فروش 1,45,193 دستگاه از 1,42,386 واحد با افزایش حجم 2.8 هزار واحدی افزایش یافت.

باز هم Hero Splendor با 2,90,649 دستگاه در صدر ج، فروش ایستاد. با رشد 4.82 درصدی از 277296 واحد افزایش حجم به 13353 واحد رسید. با توجه به حجم زیاد فروش اسپلندر، این مدل تقریباً یک چهارم کل فروش در لیست 10 برتر را به خود اختصاص داده است.

فروش دو چرخ در سپتامبر 2022

فروش باجاج پلاتینا 11 درصد کاهش یافت. با کاهش 73,354 واحدی از 82,559 واحد، کاهش حجم به 9.2 هزار واحد رسید. فروش TVS XL100 از 61664 دستگاه به 47613 دستگاه کاهش یافته است. کاهش حجم با 22.79 درصد کاهش به 14 هزار واحد رسید.

فروش Bajaj Pulsar به وضوح بهبود یافته است. در واقع، سود آن در بالاترین حد است. با این حال، این به دلیل فروش پایه پایین در سال است. عمده فروشی پالسار در سپتامبر 2022 از 57974 واحد به 105003 واحد رسید. افزایش حجم با 81.12 درصد رشد به 47029 واحد رسید. فروش Hero HF Deluxe 30.43 درصد کاهش یافت. با کاهش فروش از 134539 به 93596 واحد تقریباً 41 هزار واحد کاهش یافت.

ژوپیتر، آپاچی، فروش دسترسی