10 خودروی دو چرخ برتر نوامبر 2022 – اسپلندر، اکتیوا، پالسار، مشتری

هوندا اکتیوا با 41.10 درصد رشد در سال به فروش 175084 دستگاه در نوامبر 2022 رسید که نسبت به 124082 دستگاه در نوامبر 2021 فروخته شد. 2022 با فروش 1,14,965 دستگاه در ماه گذشته، 37.48 درصد از فروش 83,622 دستگاهی در نوامبر 2021 افزایش یافته است.

10 خودروی دو چرخ برتر نوامبر 2022
10 خودروی دو چرخ برتر نوامبر 2022

همچنین Bajaj Pulsar با فروش 72735 دستگاه در نوامبر 2022 در مقابل 61913 دستگاه در نوامبر 2021، که مربوط به رشد 17.48 درصدی در سال گذشته است، در رتبه 4 قرار گرفت. Bajaj Pulsar دارای 8.21 درصد سهم در این لیست است و شامل تمام انواع این سری از 125cc تا 250cc می باشد که از جمله آنها می توان به Pulsar 125، NS125، 150، N160، NS160، NS200، RS200، N250 و F250 اشاره کرد.

HF Deluxe، Suzuki Access، TVS Jupiter

کاهش فروش سالانه برای TVS XL100 (34465 دستگاه) و Bajaj Platina (33702 دستگاه) به ترتیب 19.02 درصد و 44.43 درصد گزارش شد. بیشترین رشد فروش سالانه در مورد CB Unicorn با 13174 واحد یا 84.69 درصد به 28729 واحد در نوامبر 2022 از 15555 واحد در نوامبر 2021 رسیده است.


منبع: https://www.rushlane.com/top-10-two-wheelers-nov-2022-splendor-activa-12455396.html

نگاهی به عملکرد 10 خودروی دو چرخ برتر در ماه گذشته می اندازیم. فروش 10 خودروی دو چرخ برتر در نوامبر 2022 به 885877 دستگاه از 743635 دستگاه در نوامبر 2021 افزایش یافت. با این حال، این کاهش فروش از 10,64,908 دستگاه در اکتبر 2022 بود.

10 فروش برتر دو چرخ در نوامبر 2022

رشد سالانه 10 خودروی دو چرخ برتر در نوامبر 2022 به میزان 19.13 درصد ثبت شد که بار دیگر توسط هیرو اسپلندر و هوندا اکتیوا تسلط یافتند.

Hero Splendor Black Edition
Hero Splendor Black Edition

فروش Access در ماه گذشته 48113 دستگاه بود که از 42481 دستگاه در نوامبر 2021 افزایش داشت در حالی که Jupiter شاهد افزایش فروش خود به 47422 واحد در ماه گذشته در مقابل فروش 44139 دستگاه در نوامبر 2021 بود. TVS همچنین در نظر گرفته شده است که محدوده Jupiter را ارتقا دهد. شامل Jupiter، Jupiter ZX، Jupiter Cl،ic و Jupiter 125، در سال 2023 با ویژگی های جدیدتر.

10 2 چرخ برتر 22 نوامبر 21 نوامبر درصد رشد سالانه
1. هیرو اسپلندور 2,65,588 1,92,490 37.97
2. هوندا اکتیو 1,75,084 1,24,082 41.10
3. هوندا سی بی شاین 1,14,965 83622 37.48
4. Bajaj Pulsar 72735 61913 17.48
5. Hero HF Deluxe 65,074 76,149 -14.54
6. سوزوکی ا،س 48,113 42,481 13.26
7. TVS مشتری 47,422 44,139 7.44
8. TVS XL 100 34,465 42,558 -19.02
9. باجاج پلاتینا 33702 60,646 -44.43
10. هوندا سی بی یونیکورن 28729 15555 84.69
جمع 8,85,877 7,43,635 19.13

Hero Splendor در ماه گذشته با فروش 2,65,588 دستگاه در صدر ج، فروش قرار گرفت که 37.97 درصد رشد سالانه نسبت به فروش 1,92,490 دستگاه در نوامبر 2021 داشت.

با نزدیک شدن به پایان سال 2022، احساسات مثبتی در بخش های دو و چهار چرخ مشاهده شد. در حالی که فروش 10 خودروی برتر سالانه 35.09 درصد افزایش یافته است، فروش 10 خودروی دو چرخ برتر شاهد رشد 19.13 درصدی بوده است.

فروش HF Deluxe در نوامبر 2022 با 14.54 درصد کاهش به 65074 دستگاه رسید که از 76149 دستگاه در نوامبر 2021 کمتر شد. سوزوکی ا،س و TVS Jupiter با رشد فروش 13.26 درصدی و 7.44 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفتند.